English version – ECLIPSE

Programinformasjon #

ECLIPSE suiten av simulatorer kan brukes til å lage modeller av reservoarer eller felt for å matche historiske data og for å evaluere ulike produksjons- og gjenopprettingsscenarier. Du kan bruke simulatorene med Schlumberger-programmer som Petrel eller ECLIPSE pre og post prosessor applikasjoner (EPP) til å modellere, samle, visualisere og analysere dataene dine.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Via lisensserver.

Benyttes av IV-fak (Institutt for geovitenskap og petroleum)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om ECLIPSE hos Schlumberger


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
760 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)