Doktorgradsløpet...

Doktorgrad - avslutningsfasen

Ansvarsfordeling i avslutningsfasen av doktorgradsløpet. English version - Responsibilities during the final phase

Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad

Stipendiat/doktorgradskandidat #

Du har ansvar for å:

  • Utarbeide doktoravhandlingen innenfor gjeldende tidsfrister.
  • Søke i samråd med veileder om godkjenning av opplæringsdelen
  • Søke om framstilling for doktorgradsprøve med nødvendige vedlegg (godkjenning opplæringsdel, kopier av vitnemål, fire eksemplarer av avhandling, publikasjonsliste med medforfatterskjema).

Veileder #

Skal vurdere om arbeidet tilfredsstiller kvalitetskravene til en doktorgradsavhandling. Veileder skal også uttale seg om dine vitenskapelige bidrag til eventuelle fellesarbeider i avhandlingen.

Institutt #

Foreslå medlemmer til en bedømmelseskomité og bidra til at bedømmelse og disputas skjer innen tidsfristene.

Fakultet #

Sørge for at bedømmelse og disputas skjer innen fristene. Når bedømmelseskomiteen godkjenner avhandlingen din og mener den er god nok til å kunne forsvares offentlig, skal disputas planlegges og gjennomføres.

I den forbindelse skal fakultetet:

  • Sørge for avhandlingen er tilgjengelig senest 3 uker før disputasen.
  • Innhente tema for prøveforelesningen fra bedømmelskomiteen senest 3 uker før disputasen.
  • Sørge for at temaet for prøveforelesningen er relatert til oppgaven, men ikke en sentral del arbeidet.
  • Opplyse deg om temaet for prøveforelesningen 10 arbeidsdager før disputas.
  • Innhente skriftlig evaluering fra bedømmelseskomiteen om doktorgradsavhandlingen, prøveforelesningen og forsvaret av avhandlingen.
0 Vedlegg
21311 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)