Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen

Tips til hvordan du kan kvalitetssikre avslutningsfasen av doktorgradsløpet ditt.English version - Improving the quality of your dissertation.

Ser du etter noe annet? Temaside om Doktorgrad | Sider merket med doktorgrad.

Ekstern leser #

Du kan sende et utkast av avhandlingen din til en anerkjent forsker innenfor fagfeltet noen måneder før du skal levere inn avhandlingen din. Vedkommende skal ikke sitte i bedømmelseskomiteen!

Veiledning/seminar med ekstern leser #

Inviter en ekstern leser til å delta på seminar/veiledning med deg og veiledergruppe for å drøfte og kommentere avhandlingen din.

Prøvedisputas #

Instituttet kan arrangere prøvedisputas foran et publikum. Du presenterer avhandlingen og en intern/ekstern leser påpeker avhandlingens styrker og svakheter. Til slutt skal du forsvare arbeidet ditt.

0 Vedlegg
10836 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)