Digitale tjenester

Digitale tjenester er en portalside for å introdusere tilbud av skytjenester til både studenter og faglærer og vil være en portal med kontinuerlig utvikling. Tjenestene vil gi deg muligheter for deling, lagring, samskriving og samhandling. Mange av tjenestene er basert på Office365.

 Gå til portalen for Digitale tjenester 

Bakgrunnen for etablering av Digitale tjenester #

Prosjektet har sitt utspring fra Programmet IT i Utdanningen ved NTNU IT samt del av satsningen NTNU Toppundervisning.

Følgende målsetninger er satt for prosjektet/programmet:

  • Økt støtte i studiehverdagen gjennom å tilby enhetlige og moderne digitale tjenester for ansatte og studenter.
  • Økt samhandling mellom studenter, ph.d.-kandidater, faglærere og administrasjonen gjennom bruk av samhandlingsverktøy.
  • Gjennom tilrettelegging av løsninger/infrastruktur skape økt tilgang på fleksible og innovative utdanningsmetoder.

Gjennom Digitale tjenester får alle studenter ved NTNU tilgang til kontinuerlig oppdaterte office-produkter gjennom NTNU’s Enterprise kontrakt uten kostnader samt hele 100TB lagring hver. Dette gir studentene tilgang til mye brukte løsninger de møter i arbeidslivet, samt at de får tilgang til løsninger som ikke er reklamefinansierte.

Ansatte får den samme tilgangen til tjenester og produkter på tvers av ulike plattformer samt 100TB personlig skybasert datalager. Det er etablert egen Databehandleravtale som sikrer at data blir lagret i Europa, forøvrig gjelder NTNU’s lagringspolecy for ansatte.

Veiledning og støtte #

Nyopprettede NTNU Læringsstøttesenter vil utvikle enkle veiledninger og støtte til flere av tjenestene spesielt rettet mot faglærere og andre som er involvert innen utdanning. Etter hvert vil det tilrettelegges for flere tjenester som kan benyttes innenfor undervisningen, og Læringsstøttesenteret vil kunne gi deg informasjon om bruk av metoder og tjenester.

Veien videre #

Prosjektet benytter en smidig tilnærming for å tilrettelegge og utvikle nye tjenester, så portalen vil stadig endre seg. Senere i høst utvikles en god prosjekttjeneste for å gjennomføre prosjektarbeid med deling av dokumenter, planer, samhandling og diskusjoner.

Kom gjerne med innspill til ønskede digitale skytjenester som ønskes tilrettelagt som har nytteverdi for NTNU.

Kontaktperson: Programleder Kirsti Sørgaard Moe

0 Vedlegg
9230 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)