Digitale pensumlister

Fremgangsmåte for registrering av digitale pensumlister i Blackboard for høsten 2019. 

Listene kobler studentene direkte til ressursen uansett om det er en bok, artikkel, nettside osv., og emneansvarlige har fleksibilitet til å organisere listen slik de ønsker. 

English version: Digital reading lists

Se også fullstendig brukerveiledning (pdf)


Tips for første gang du setter opp en digital pensumliste #

 • Start med noe enkelt som å legge inn en bok, eller å søke etter noen ord fra tittelen av en artikkel.
 • Søk alltid på en referanse for å sjekke om den eksisterer fra før.

Hvordan kommer du i gang? #

Logg inn #

 1. Logg deg inn i Blackboard (via Feide).
 2. Gå inn på emnesiden du er ansvarlig for.
 3. Åpne Pensumliste i venstre meny.

Opprett pensumliste #

 1. Klikk på Lag pensumliste.
 2. Angi Tittel med emnekode og emnenavn (f. eks. TTK4215 Adaptiv regulering).
 3. Klikk på Opprett.
 4. Velg en mal: 
 • Obligatorisk/anbefalt (har automatisk 2 seksjoner - Hva er en seksjon?)
 • Blank (her må du opprette seksjoner selv ved å klikke på Ny seksjon)
 • 2 ukers kurs
 • 3 ukers kurs

Koble til emne #

 1. Klikk på Koble til for å koble pensumlisten med riktig emne.
 2. Søk etter emne ved å skrive inn emnekode eller emnenavn.
 3. Velg riktig emne fra trefflisten.

Hvis du velger Ikke nå, kan du koble pensumlisten til emnet ved et senere tidspunkt ved å klikke på (…) (finnes på verktøylinjen rett under pensumslistens tittel) og velg Håndter emnetilknytning.

Registrere referanser #

 1. Klikk på den blå +- knappen (til høyre) for å åpne registreringsfeltet til høyre og legge inn referansen i pensumlisten. 

Hvis registreringsfeltet ikke er tilgjengelig, må du klikke på +-knappen hver gang du skal legge inn en referanse.

Registrere en bok eller en artikkel #

 1. Søk opp en referanse i Søk-fanen ved å skrive inn ord fra tittel eller forfatternavn.
 2. Klikk på forstørrelsesglasset.
 3. Klikk på riktig referanse.
 4. Velg hvilken Seksjon referansen skal tilhøre i nedtrekksmenyen. Klikk på Legg til. (Du kan også dra og slippe referansen i riktig seksjon.)

Registrere bokkapittel #

Dette er fremgangsmåten for å registrere et bokkapittel.

 1. Søk først opp boken (se Registrere en bok eller artikkel) og velg Legg til & rediger.
 2. Åpne nedtrekksmeny for Type (materialtype) for å endre fra Bok til Bokkapittel.
 3. Fyll inn feltet for Kapitteltittel, Kapittelforfatter, Redaktør, Startside og Siste side.  
 4. Husk å klikke på Lagre.

Trenger du å registrere flere bokkapitler?

Flere kapitler eller større deler av en bok kan registreres sammen.

 1. Søk opp boken (se Registrere en bok eller artikkel) og velg Legg til.
 2. Sørg for at referansen ligger som Type Bok, med bokens tittel.
 3. Velg referansen fra pensumlisten i midtfeltet, og klikk på Legg til note under «Offentlig kommentar». Skriv hvilke kapitler registreringen gjelder (f.eks. Kap. 3-6 eller Sider 54-67).

Registrere en nettside #

For å registrere en nettside, anbefaler vi å legge til Cite it!-knappen i nettleseren. Du kan også registrere en nettside manuelt (se Registrere en referanse manuelt).

OBS! Ulike nettlesere opererer forskjellig. Vi anbefaler at du bruker Google Chrome.

Legg til Cite it!-knappen:

 1. Klikk på navnet ditt øverst i høyre hjørne i Blackboard.
 2. Klikk på Cite it! i meny.
 3. Dra og slipp koblingen Cite it! til nettleserens verktøylinje (Verktøylinjen må være aktiv, Ctrl+Shift+B).

Registrere nettside:

 1. Naviger til nettstedet du vil legge til.
 2. Klikk på Cite it!-knappen i verktøylinjen. Da vil et nytt vindu åpnes.
 3. Velg Type og rediger etter behov.
 4. Huk av Pensumlisten, velg hvilken pensumliste og hvilke seksjon du vil legge referansen til.
 5. Klikk på Legg til og lukk.

Se gjerne en kort video på engelsk som forklarer prosessen.

Registrere en referanse som ikke finnes ved biblioteket #

 1. Let etter ressursen på Internett, for eksempel let etter en bok på Amazon.com.
 2. Følg instruksen Registrere en nettside.

Registrere en referanse manuelt #

 1. Velg Opprett-fanen i feltet til høyre.
 2. Skriv inn Tittel. Velg Type referanse. Eventuelt fyll ut Forfatter og informasjon etter behov.
 3. Klikk på Legg til.

Digitalt kompendium registreres manuelt, med Tittel «Digitalt kompendium» og «Dokument» som Type.

Når pensumlisten er klar #

For å gjøre pensumlisten synlig må du gjøre følgende:

1. Send pensumliste #

 • Når alt er registrert, klikk på knappen Send pensumliste.
 • Biblioteket mottar listen og behandler den.

OBS! Bruk Send pensumliste hver gang du gjør endringer!

2. Publisere #

 1. Du er nå klar til å publisere pensumlisten.
 2. Klikk på (…) på verktøylinjen som ligger under pensumslistens tittel.

  Skjermbilde fra pensumlistesystemet som viser verktøylinje og pil for alternativer
 3. Velg Publiser.

Andre muligheter #

Redigere en referanse #

 1. Klikk på referansen i pensumlisten.
 2. Klikk på Rediger oppe til høyre for å endre på informasjonen om referansen.
 3. Klikk på Lagre.

Flere medarbeidere #

Er det behov for at flere medarbeidere skal registrere pensum?

 1. Klikk på Medarbeidere i høyre felt. (Ser du det ikke? Da ligger registreringsfeltet over og blokkerer. Klikk på X for å lukke registreringsfeltet).
 2. Velg Administrere medarbeidere.
 3. Søk etter medarbeider ved å skrive inn navn eller e-post.
 4. Klikk på Send invitasjon.

Har du problemer? Kontakt pensum@ub.ntnu.no.

Opplasting av fil #

OBS! Det er kun unntaksvis at materiale skal lastes opp. 

Unntakene vil være:

 • Upublisert materiale som forfatter selv har skrevet, eventuelt fått tillatelse fra andre forfattere til å laste opp, eller
 • Digital kompendium levert av NTNU Universitetsbiblioteket.

For å laste opp en fil:

 1. Åpne eller opprett referansen.
 2. Dra og slipp filen inn på det lyseblå feltet for filopplasting (Scroll ned hvis det ikke er synlig), eller klikk i feltet for å søke etter fil.
 3. Huk av gjeldende alternativ om rettighetene du har for å laste opp filen.
 4. Klikk på Lagre.

Importere referanser fra Zotero #

I Zotero:

 1. Velg aktuell mappe eller referanse.
 2. Høyreklikk og velg Export Collection.
 3. Lagre i RIS-format og klikk OK.

Gå til pensumlisten din og gjør følgende:

 1. Klikk (…) under Ny seksjon.
  Skjermbilde av pensumlistesystem og funksjon for import av referanse.
 2. Klikk på Importer.
 3. Velg RIS-filen du lagret fra Zotero.
 4. Klikk på Bekreft. Referansene skal nå bli lagt til i pensumlisten.

Eksportere pensumlisten #

For å eksportere listen i et annet format:

 1. Trykk på () under pensumlistens tittel.
 2. Velg Eksporter.
 3. Velg det formatet du ønsker (f. eks. Word, PDF eller EndNote).

Nyttige ressurser #

Spørsmål og svar #

Hva er en seksjon? #

 En seksjon er en kategori for å organisere dine referanser i pensumlisten. 

Kontakt #

Kontakt pensum@ub.ntnu.no hvis du har spørsmål om digitale pensumlister eller innspill til hvordan vi kan gjøre denne siden bedre.

3 Vedlegg
1437 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)