Digital eksamen på NV-fakultetet

Denne wikisiden inneholder informasjon til ansatte om digital eksamen ved NV-fakultetet.

Ser du etter noe annet? Se temasiden Digital eksamen- for ansatte eller temasiden Digital eksamen - for studenter.

English version: Digital exam at the NV Faculty

Ofte stilte spørsmål.

 

Om digital eksamen ved NV-fakultetet #

Fakultet for naturvitenskap er i førersete med å implementere digital eksamen for skriftlige skoleeksamener ved NTNU. Høsten 2019 var 85% av våre skriftlige skoleeksamener avviklet i Inspera Assessment. Så langt er 86% av det totale antallet skriftlige skoleeksamener ved fakultetet meldt til digital eksamen for våren 2020.

Våren 2020 er det ved NV også 44 emnekoder med masteroppgaver og foreløpig 363 kandidater som skal levere oppgaven i Inspera Assessmement.

Instituttvise workshops våren 2020 #

Det tilbys ulike kurs for emneansvarlig og for administrative. Sentralt holder kurs for institutt som har bestilt det. Det holdes kurs for administrative 26. mars kl. 9:00-11:00 (Gløshaugen Kjemi 3 kjeller  Lunsj/seminarrom 069)

Høsten 2018 og våren 2019 arrangerte brukerstøtteteamet ved NV-fakultetet grunnkurs- og videregående kurs i digital vurdering og arbeidsstuer. Våren 2020 tilbyr brukerstøtteteamet ved fakultetet instituttvise workshops.

Målgruppen til workshop er vitenskapelige ansatte ved instituttet. Teknisk- og administrative kan også ta del om ønskelig, men det vil være hovedfokus på faglærers bruk av Inspera. Workshopen kan legges til faggruppemøter eller andre naturlige møtepunkter for fagmiljøet.

Formålet med workshopen er å lære mer om digital eksamen, få erfaringer fra fagfeller og mulig hjelp til egne spørsmål. Workshopen blir planlagt i samarbeid med nestleder for utdanning på det enkelte institutt.

Agenda vil variere noe fra institutt til institutt, se foreløpig agenda under.

**Foreløpig agenda** #

Del 1:
Kort orientering (15 min)
Erfaringsdelinger (30 min)

Del 2:
Instituttspesifikke spørsmål, jobber med caser fra fagmiljøet, arbeidsstue med gruppearbeid (45 min)

Brukerstøtteteamet vil være tilgjengelig 30 min etter workshopen for de som ønsker å få hjelp til spørsmål.

Dato og påmelding #

I lista under er dato for workshop med instituttene med 1,5 times gjennomføring. Det vektlegges erfaring fra egne faglærere samt arbeidsstue der man kan jobbe med egne eksamener.

Vi oppfordrer til at faglærer melder seg på «sin» instituttdag, men om denne dagen ikke skulle passe åpner vi for at man kan melde seg på en annen dag så fremt det er ledige plasser.

 • IMA: mandag 23. mars kl. 14:00-15:30. Sted: U201 (Kalvskinnet)
 • IBI og IBF: onsdag 15. april kl. 13:00-14:30. Sted: DU2-150 (Realfagbygget)
 • IBT: fredag 17. april kl. 09:00-10:30. Sted: kommer (Realfagbygget)
 • IKJ og IKP: mandag 20. april kl. 13:00-14:30. Sted: Onsager (Realfagbygget)
 • IFY: tirsdag 21. april kl. 13:00-14:30. Sted: C3-110 (Realfagbygget)

Om det blir under 5 påmeldte blir workshopen avlyst.

Påmeldingsfrist 13. mars.

MELD DEG PÅ HER: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=201871

#

#

Brukerstøtte ved NV #

Fakultetet har disse ressursene i brukerstøtteteamet til fakultetet for våren 2020.
Om spørsmål, ta kontakt:

Microsoft Teams – lokal brukerstøtte

Brukerstøtteteamet har opprettet en FAQ i Microsoft Teams hvor du kan stille spørsmål. Under «Filer» finner du presentasjonen fra grunnkurset. Klikk for å komme inn: MS Teams (kode «nq01h72»)

Skjemaer #

For å effektivisere kommunikasjon mellom faglærer og studiekonsulent har brukerstøtteteamet med Susanne L. Skjærvø i spissen laget det som kalles overleveringsskjema. Skjemaet dekker den informasjon studiekonsulent trenger å vite fra emnenansvarlig for å gjøre de nødvendige innstillingene før eksamen, det gjelder blant annet sensurprosess, behov for skanning og terskelverdier. På sikt håper vi emneansvarlig selv kan sette en del av disse innstillingene. 

Overleveringsskjema (PDF) - Norsk
Last ned PDFen før du fyller den ut og sender via epost til studiekonsuleten.

Delivery form (PDF) - English
Last ned PDFen før du fyller den ut og sender via epost til studiekonsuleten. 

Tilganger i Inspera #

Inspera Assessment er NTNUs digitale eksamenssystem.

Erfaringsdeling fra vitenskapelige #

- Hva er en god eksamensoppgave? - Hvordan legger jeg opp tiden på digital eksamen? - Hvilke fallgruver bør jeg unngå?

Flere vitenskapelige ved Fakultetet for naturvitenskap skal for første gang prøve det nye vurderingssystemet Inspera Assessment. En del har erfaring fra før. Vi er så heldige å ha fått med oss flere av våre egne vitenskapelige som har erfaringer fra å bruke Inspera høsten 2018. De vil dele sine erfaringer med deg!

Les erfaringsdeling av førstelektor Susanne L. Skjærvø ved Institutt for materialteknologi: "Erfaring med digital eksamen i Inspera for TMT4320 Nanomaterialer - en erfaringsoverføring" 7. juni 2019. 

Seminar V19: "Do’s and don’ts med digital eksamen" #

Video #

"Do's and don'ts med digital eksamen" seminar våren 2019

Presentasjoner #

Seminar H18: "Do’s and don’ts med digital eksamen" #

Video #

"Do's and don'ts med digital eksamen" seminar høsten 2018
- Inkluderer erfaringer fra Prof. Carl Henrik Gørbitz ved UiO
(YouTube)

Hva lærte vi fra høsten 2018? #

42 % av skriftlig skoleeksamener ved NV-fakultetet ble gjennomført digitalt høsten 2018. Oppsummering av evalueringen. Evalueringene viser det følgende:

 • 85 % av emneansvarlige var stort sett fornøyde med digital eksamen. Det mest positive med digital eksamen er å slippe papirbunker og å kunne lese besvarelser digitalt. 60 % brukte mindre tid enn analog eksamen i sensurprosessen.
 • Det mest utfordrende med digital eksamen var å lage de gode oppgavene.
  Oppfølging: påmelding til videregående kurs i regi av SEED.
 • 80 % brukte mer tid i forberedelsesfasen sammenliknet med analog eksamen.
  Oppfølging: emneansvarlig må starte med eksamensforberedelsene tidligere med digital eksamen.
 • Systemet krever at fakultetet legger om noen av de administrative prosessene, bl.a. gjelder dette innmelding av ekstern sensor og sensors tilgang til systemet.

VÅR 2019

Så langt er 83 % av det totale antallet skriftlige skoleeksamner ved fakultetet meldt til digital eksamen i vår.

Våren 2019 er det ved NV også 41 emnekoder med masteroppgaver og 356 kandidater som skal levere oppgaven i Inspera Assessment. Les mer på wiki-side om master- og bacheloroppgaver. Studiekonsulenter anbefales å melde seg på «Inspera-kurs: bachelor- og masterinnleveringer».

Frister, opplæringstilbud og brukerstøtte ved NV-fakultetet er basert på evalueringene av gjennomføring av digital eksamen høsten 2018.

Evaluering våren 2019 #

Oppsummering av evaluering våren 2019 (PDF)

Våren 2019 ble det avviklet 177 digitale skriftlig eksamener av totalt 213 skriftlig eksamener som fakultetet tilbyr (83 %). Det er omtrent 7200 studenter som har avlagt eksamen digitalt ved fakultetet våren 2019. Fakultetet har ila høsten 2018 og våren 2019 etablert et brukerstøtteapparat som har jobbet på fakultetsnivå og instituttnivå. Det ble etablert en wikiside med informasjon om digital eksamen ved NV-fakultetet. Totalt ila våren 2019 ble det gjennomført kursing av over 100 emneansvarlige og flere kurs for administrative ved fakultetet.

Fakultetet ønsker derfor å gjøre en evaluering av eksamensavviklingen for våren 2019.

Hovedmålgruppe for evalueringen (ulike skjema):

 • Faglærer (den som utformet oppgavesettet)
 • Administrative (hovedansvarlig for prøven)

Ressurser  #

Kursdeltagere skal ha vært inne på følgende nettsteder før de kommer på kurs i regi av fakultetet:

Kom i gang med digital eksamen for ansatte 
Abonner på innsida kanalen «digital vurdering»  
Se video om digital eksamen.Se video med faglærer ved IV som deler erfaringer fra digital eksamen 

Har du utviklingsforslag? #

Se NTNUs wiki om pågående endringsarbeid. Bruk fanen «utviklingsforslag» i Teams for å komme med innspill.

Om digital eksamen - innsida #

Alt du trenger å vite, fra gjennomføring og forberedelse til sensur, enten du er faglærer eller instituttkonsulent finner du på temasiden om digital eksamen

Trenger du informasjon om opprettelse av digital skoleeksamen, se brukerveiledning for opprettelse av digital skoleeksamen 

Forskjellen på åpen og låst eksamen #

Eksamen i Inspera kan avlegges med eller uten SafeExamBrowser (SEB).

Låst eksamen: Med SEB aktivert vil maskinen bli nedlåst og vil kun gi tilgang til selve eksamensoppsettet.Åpen eksamen: Ved en åpen eksamen vil kandidaten ha fri tilgang på ressurser (inkludert internett), tilsvarende som ved en åpen bok eksamen.

Informasjon til studentene #

Det er viktig som faglærer å orientere studentene om at de skal gjennomføre eksamen digitalt. For eksempel med denne filmen.

Behov for bruk av papir på digital eksamen #

Skal studentene skrive reaksjonsligninger, tegne flytskjema, skrive koder, etc, vil de få utdelt spesielle ark til dette i eksamenssalen.
Les om scanning av de utfylte eksamensarkene 
OBS - studiekonsulenten/instituttkonsulenten må legge inn behovet for bruk av papir på eksamen når prøven regisreres i Inspera.

Plagieringskontroll  #

Se informasjon om plagieringskontroll på Innsida

PhD-emner #

Alle emner kan gjennomføres i Inspera. 

Kontakt #

Om spørsmål om digital eksamen: digitaleksamen@sa.ntnu.no.
Kontaktperson for digital eksamen ved NV: ida.ulseth@ntnu.no 

15 Vedlegg
7614 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)