Cristin kontaktpersoner

Her finner du kontaktpersoner som kan gi hjelp og støtte til registrering i Cristin.

Ser du etter noe annet? Temaside om registrering i Cristin | Sider merket med Cristin

NTNU-kontakt #

Høgskolekontakter #

NTNUs fakultetskontakter #

HiSTs fakultets- og instituttkontakter #

  • Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (ALT) - Anja van de Wiel
  • Handelshøyskolen i Trondeim (HHIT) og Institutt for sykepleievitenskap - Liv Inger Lamøy
  • Fakultet for teknologi, Institutt for helsevitenskap, Institutt for anvendt sosialvitenskap og Institutt for informatikk og e-læring - Lisbeth Jahren

NTNUs instituttkontakter #

Fakultetskontaktene har oversikt over hvilke enheter som har egen kontaktperson. 

IME-institutter: #

0 Vedlegg
4073 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)