Cristin - forskningsdokumentasjon

Som forsker har du ansvar for å registrere det du publiserer i Cristin. Dette er viktig fordi departementet bruker publiseringen som en del av grunnlaget for tildeling av resultatbaserte forskningsmidler.

Hva skal registreres i Cristin? #

Disse publikasjonstypene skal rapporteres:

  • Vitenskapelig monografi eller kommentarutgave
  • Vitenskapelig kapittel i antologi
  • Vitenskapelig artikkel eller oversiktsartikkel i periodika (ISSN-titler), dvs tidsskrift eller serie

I tillegg til vitenskapelige publikasjoner kan du registrere andre typer faglig og kunstnerisk virksomhet.

Når skal publikasjoner registreres? #

1 Vedlegg
12979 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)