English version – CMG Launcher

Programinformasjon #

CMG Technology fortsetter å danne nytt grunnlag for simulatoregenskaper, modellbygging og forfining av avanserte prosesser gjennom en kombinasjon av parallellprosessering, dynamisk gitternett og multifysikk som kreves for å korrigere hver prosess, inkludert tverrfaglige interaksjoner som termiske effekter, geokjemi, geomekanikk, væske- og faseoppførsel, samt borehulls hydraulikk og kompletteringer.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet via lisensserver.

Benyttes ved IV-fak (Institutt for geovitenskap og petroleum).  Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om CMG Launcher hos Computer Modelling Group


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2323 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)