English version – CASAnova

Programinformasjon #

CASAnova er pedagogisk programvare for oppvarming og kjøling av energibehov. Temperaturoppførselen i bygninger kan brukes intuitivt for å forstå forholdet mellom geometri i bygg, orientering, termisk isolasjon, glass, solvarmegevinster, oppvarming og primær energi, samt overoppheting om sommeren.

Lisensinformasjon #

Gratis

Benyttes ved IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om CASAnova hos Prof. Dr.-Ing. F.D. Heidt


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2343 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)