Bruksregler for NTNU-logoen

Opprinnelsen til NTNU-logoen, bruksregler og eksempler på feil bruk av logoen.

Ser du etter noe annet? Temaside om logo og maler.

En logo er et bumerke eller kjennemerke for en virksomhet, en organisasjon, institusjon eller lignende. Ofte er den utformet som en kunstnerisk eller grafisk bearbeiding av bokstaver i virksomhetens navn, men den kan også være utformet mer fritt.

NTNU-logoens opprinnelse #

Emblemet i logoen til NTNU er vinnerutkastet i en konkurranse som ble vunnet av Bruno Oldani Design Studio. Emblemet er et abstrakt symbol uten noe umiddelbart meningsinnhold. Kombinasjonen av buede og rette linjer, kvadrat og sirkel er ment å gi assosiasjoner til både teknologi og humaniora – uten å framheve det ene på bekostning av det andre – og antyder dermed et samspill mellom fagene innenfor NTNU.

Norsk

NTNU-logoen på norsk, uten slagord

Engelsk

Engelsk NTNU-logo

NTNU bruker fremdeles det samme emblemet, men for å bli tydeligere har vi valgt å bruke bare to logovarianter på norsk. Tidligere ble det brukt flere varianter hvor bokstavene «NTNU» sto på forskjellige steder i forhold til emblemet, disse er nå ikke i bruk.

NTNU har et løfte som brukes sammen med logoen i de fleste sammenhenger.

Variant 1

NTNU-logo, variant 1 uten løfte

Variant 1 med løfte

NTNU-logo, variant 1 med løfte

Variant 2

NTNU-logo, variant 2 uten løfte

Variant 2 med løfte

NTNU-logo, variant 2 med løfte

NTNUs hovedfarge er blå: NTNU-blå. Den bør alltid brukes på NTNUs emblem. Bokstavene er alltid svarte, bortsett fra når logoen er negativ (hvit mot mørk bunn).

NTN-logo på bokmål og engelsk

Når blått likevel ikke kan benyttes, kan emblemet gjengis i 100% svart. Emblemet kan også brukes i hvitt mot mørk bunn (negativ).

NTNU-logo i svart og negativ

Når logoen skal ligge på en heldekkende bunnfarge, må man avveie om det er hensiktsmessig å bruke blå, svart eller negativ på logo ut fra egenskapene til bunnfargen. Er fargen lys, bruk helsvart eller blå og svart logo. Er fargen mørk, bruk negativ.

NTNU-logo med bunnfarge

Bruk av logo ved undernivåer #

NTNU har tre organisatoriske nivåer: NTNU > fakultet/avdeling > institutt/seksjon. Skal undernivå synliggjøres, settes navnet til en heten på linje under forkortelsen NTNU. Det finnes to varianter med forskjellig størrelse på skriften på under nivåene. Hvis to undernivå skal synliggjøres i én logo, skal nivå to gjengis i grått – nivå tre i svart. Denne varianten finnes bare med den minste skriften. Komplett sett med tillatte varianter kan lastes ned fra nettet.

Under er Det medisinske fakultet og Institutt for samfunnsmedisin brukt som eksempel for å vise alle tillatte varianter.

NTNU-logo med synligjøring av flere undernivåer

I noen tilfeller kan det dukke opp behov for å synliggjøre et fjerde – uoffisielt – nivå, for eksempel faggrupper og ulike sentre. Det skal dog skal aldri synliggjøres mer enn tre nivåer i logoen (for eksempel NTNU > fakultet > institutt). Et fjerde nivå kan synlig gjøres på to måter i logoen: NTNU > institutt > fjerde nivå.

Eller slik: NTNU > fjerde nivå. Alle offisielle NTNU-logoer skal settes opp av Kommunikasjonsavdelingen, kontakt oss i slike tilfeller.

For at logoen skal kommunisere best mulig, er det viktig at den brukes riktig. I den tiden logoen har vært i bruk, har vi sett flere eksempel på feil gjengivelse. NTNUs grafiske profil gir nok av muligheter til å slippe kreativiteten løs, men ikke på dette området.

Her er noen eksempler på feil bruk av logo:

Feil bruk av NTNU-logo

12 Vedlegg
16681 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)