Bruke bibliotekets databaser

Hvordan bruke databasene NTNU Universitetsbiblioteket har tilgang til og få tilgang til dem. Veiledningen er for studenter og ansatte.

English version: Use databases from the library


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte

Finne databasene #

Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til en lang rekke databaser med forskningslitteratur innen ulike fagområder, samt databaser som inneholder standarder, patenter m.v

Du finner databasene biblioteket abonnerer på i søkeportalen Oria

Ønsker du å se en oversikt over de enkelte databasene velger du Databaser fra toppmenyen.

Der kan du søke på

  • tittel
  • type
  • fagområde

Bruke databasene #

Biblioteket tilbyr hjelp til litteratursøk, men det er også gode veiledninger i de enkelte databasene.

Tilgang til databasene #

De fleste databasene biblioteket gir deg tilgang til, er bare tilgjengelig for deg så lenge du er innenfor nettverket til NTNU.

For å bruke bibliotekets elektroniske ressurser utenfor NTNUs nettverk:

Koble til nettverket via VPN | koble til nettverket via NTNUs Programfarm

Utskrift eller nedlasting #

Du kan skrive ut eller laste ned artikler fra e-tidsskrifter biblioteket abonnerer på fra flere av databasene.

Alle databasene lar deg laste ned litteraturreferanser til programmer som EndNote eller BibTeX.

Se også #

Låne papirbøker og dokumenter for studenter og ansatte

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.

0 Vedlegg
22068 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)