Bruke NTNUs Word-maler

På denne siden finner du informasjon om hvordan du legger inn og bruker NTNUs Word-maler. 

Se også samleside om logo, maler og grafisk profil.

Malene er tilgjengelige som vist under for alle med Windows10 og Office2016. Du finner dem også i arkivsystemet Ephorte.

Avdelingsinformasjon (kontaktinfo for enhet) er fylt ut på forhånd basert på organisasjonsdata. Ved behov for endringer, kontakt Kommunikasjonsavdelingen.

Hvordan legge til, finne og bruke NTNU-malene på Windows #

Hvordan legge til NTNU-malene på Windows #

 • NB: NTNU-administrerte maskiner får malene lagt inn automatisk. Se neste del for hvordan du finner og bruker malene.
 • Åpne Word
 • Klikk på Fil → Alternativer


 • Klikk på Lagre i sidemenyen
 • Skriv inn "\\felles.ansatt.ntnu.no\felles\maler\Office" i feltet "Standardplassering for personlige maler:"
 • Klikk så på OK for å lagre
 • Gå til neste del for å finne og bruke malene

Hvordan finne og bruke NTNU-malene på Windows #

 • Åpne Word
 • Klikk på Fil → Ny
  Finn Word-malen under Fil og ny
 • Velg fanen Egendefinert (fanen kan også hete Delt avhengig av Word-oppsettet ditt)
 • Bla deg så frem til din enhet (Som du ser på neste bilde er f.eks. IT-Brukerstøtte under LED_OG_ADM → OD → OD-IT → OD-IT-BRUKER)
  Mappen "NTNU_2016" i bildet under viser til de gamle enhetene før fusjon 1.1.2017
 • Velg den ønskede malen. Som du ser av bildet kan man måtte bla seg litt nedover for å finne riktig enhet (i bildet vises IT-Brukerstøtte).
 • Om nødvendig, tillat makroer i Word
  Tillat makroer
 • Se punktene Personlig informasjon og Rediger avdelingsinformasjon for mer om hvordan malene fungerer, og hvordan de brukes.

Personlig informasjon #

 • Lagres på maskinen og kommer inn automatisk etter at du har fylt det ut én gang.
 • Må fylles ut igjen hvis du bytter maskin (for eksempel fra stasjonær til bærbar).
 • Ved bytte av språk, vil feltene Enhetsnivå (1-4) under Avdelingsinformasjon, og Tittel under Personlig informasjon byttes ut med språk-spesifikke verdier. Hvis disse feltene ikke er definert på dette språket før, vil feltene tømmes.
 • Informasjonen i disse feltene lagres automatisk når du klikker OK.

Velg språk nederst. Du kan velge mellom bokmål, nynorsk og engelsk.


Velg språk

Rediger avdelingsinformasjon #

Avdelingsinformasjon (kontaktinfo for enhet) er fylt ut på forhånd. Avdelingsinformasjon skal vanligvis ikke redigeres med mindre det er noe feil. Du kan imidlertid velge å redigere avdelingsinformasjonen ved spesielle behov for dette, men den vil gå tilbake til preutfylt oppsett neste gang du åpner malen. Ved behov for varige endringer, kontakt Kommunikasjonsavdelingen.

Fyll inn avdelingsinformasjon

Hvordan legge til og finne malene på Mac #

Merk: Word-malene fungerer fint i Office 2011 for Mac (versjon 14.x.x), men kun delvis i Office 2016 for Mac (fra versjon 15.18.160109).
Per februar 2017 klarer enda ikke Office 2016 å laste inn avdelingsinformasjon automatisk, og må fylles inn manuelt!

Hvordan legge til og finne malene i Office 2011 på Mac #

For å legge til Word-malene i Office 2011 følger du disse enkle stegene:

 • Koble til fellesområdet ved å:
 • Gå til Finder – Gå – Koble til tjener…
  Koble til tjener

 • Skriv inn følgende adresse: smb://felles.ansatt.ntnu.no/felles
 • Klikk Koble til
 • Fyll inn brukernavn og passord (med win.ntnu.no\ foran brukernavnet)
  Brukernavn og passord
 • Åpne Word med et nytt tomt dokument
 • Gå til Word – Innstillinger…
  Innstillinger i Word
 • Åpne Sikkerhet under Personlige innstillinger
 • Fjern krysset for Vis advarsel før åpning av filer som inneholder makroer
 • Klikk på Tilbake
  Fjern advarsel
 • Åpne Filplassering under Personlige innstillinger
  Åpne filplassering
 • Velg Arbeidsgruppemaler og klikk på Endre…
 • NB: Følgende bilde inneholder feil plassering ("felles:maler:OI:ITAVD:IT-avdelingen:"), men er ellers riktig.
  Velg arbeidsgruppemaler
 • Naviger til smb://felles.ansatt.ntnu.no/felles som du koblet til i steg 1
 • Åpne mappen maler og så mappen Office
 • Finn så mappen for din avdeling, f.eks. LED_OG_ADM/OD/OD-IT/OD-IT-BRUKER (for IT-Brukerstøtte)
 • Klikk på Velg
 • NB: Følgende bilde er fra gammel mappe (IT-avdelingen), men er ellers riktig.
 • Klikk på OK, og restart Word.
 • NB: Følgende bilde inneholder feil plassering ("felles:maler:OI:ITAVD:IT-avdelingen:"), men er ellers riktig.
  Klikk ok

Hvordan bruke NTNU-malene i Office 2011 på Mac #

Merk: Word-malene fungerer fint i Office 2011 for Mac (versjon 14.x.x), men kun delvis i Office 2016 for Mac (fra versjon 15.18.160109).
Per februar 2017 klarer enda ikke Office 2016 å laste inn avdelingsinformasjon automatisk, og må fylles inn manuelt!

For å lage et nytt dokument fra en av malene følger du disse stegene:

 • Åpne Word
 • Velg din avdeling i mappeoversikten til venstre og åpne en av NTNU-malene
  Lage nytt dokument med Mac

 • Velg språk (bildet er av brev-malen). Hvis avdelingsinformasjon ikke allerede er fylt inn, klikk på Rediger avdelingsinformasjon.

Hvordan legge til og finne malene i Office 2016 på Mac #

Merk: Word-malene fungerer fint i Office 2011 for Mac (versjon 14.x.x), men kun delvis i Office 2016 for Mac (fra versjon 15.18.160109).
Per februar 2017 klarer enda ikke Office 2016 å laste inn avdelingsinformasjon automatisk, og må fylles inn manuelt!

For å legge til NTNU-malene følger u disse enkle stegene:

 • Koble til fellesområdet ved å:
 • Gå til Finder – Gå – Koble til tjener…
  Koble til tjener

 • Skriv inn følgende adresse: smb://felles.ansatt.ntnu.no/felles
 • Klikk Koble til
 • Fyll inn brukernavn og passord (med win.ntnu.no\ foran brukernavnet)
  Brukernavn og passord
 • Åpne Word med et nytt tomt dokument
 • Gå til Word – Innstillinger…
 • Åpne Sikkerhet under Personlige innstillinger

 • Fjern krysset for Vis advarsel før åpning av filer som inneholder makroer
 • Klikk på Tilbake

 • Åpne Filplassering under Personlige innstillinger
 • Velg Arbeidsgruppemaler og klikk på Endre…
  Velg arbeidsgruppemaler
 • Naviger til smb://felles.ansatt.ntnu.no/felles som du koblet til i steg 1
 • Åpne mappen maler og så mappen Office
 • Finn så mappen for din avdeling, f.eks. LED_OG_ADM/OD/OD-IT/OD-IT-BRUKER (for IT-Brukerstøtte)
 • Klikk på Åpne
 • Se at riktig mappe er ende-målet (i bildet vises mappen for IT-Brukerstøtte: OD-IT-BRUKER)
 • Kryss ut vinduet, og restart Word

Hvordan bruke NTNU-malene i Office 2016 på Mac #

Merk: Word-malene fungerer fint i Office 2011 for Mac (versjon 14.x.x), men kun delvis i Office 2016 for Mac (fra versjon 15.18.160109).
Per februar 2017 klarer enda ikke Office 2016 å laste inn avdelingsinformasjon automatisk, og må fylles inn manuelt!

For å lage et nytt dokument fra en av malene følger du disse stegene:

 • Åpne Word
 • Du får som standard opp et vindu med diverse maler å velge blant, når du har lagt inn mappen for malene, skal de komme opp foran standard-malene, som vist på bildet under:

 • Velg språk (bildet er av brev-malen).
  NB: Per februar 2017 fungerer ikke automatisk innlasting av avdelingsinformasjon i Office 2016.
  For å fylle inn avdelingsinformasjon, klikk på Rediger avdelingsinformasjon.

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

43 Vedlegg
23189 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)