Blodsøl oppkast og avføring

Retningslinje for håndtering av blodsøl, oppkast og avføring for medarbeidere ved Seksjon for bygningsdrift i Campusservice.

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å beskytte medarbeidere mot smitte ved blodsøl, oppkast og avføring. 

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift. 

Alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Medarbeider skal #

 • kontakte teamleder for desinfeksjonsmiddel og hvordan det brukes
 • ta på hansker (fortrinnsvis nitril engangshansker)
 • tørke opp med papir
 • bruke desinfeksjonsmiddel (følg bruksanvisning)
 • kaste avfall i egen pose
 • ta av hansker, kaste dem i posen og knyte igjen
 • kaste posen i restavfall
 • alltid vaske hendene etter bruk av hansker

 

Ved svært tilgrisete rom #

 • bruke vernebriller og maske med P3-filter ved behov.

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

 • Utarbeidet av: Campusservice
 • Dato: 18.1.13
 • Godkjent av: Seksjonssjef
 • Erstatter: 22.2.11
 • Nr: K37
3 Vedlegg
19631 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)