Blackboard

Blackboard - introduksjon til brukergrensesnittet

På denne siden finner du informasjon om brukergrensesnittet i Blackboard, menyvalgene i toppmenyen og de mest grunnleggende delene av et standard emne.

English version - Introduction to the user interface

Temaside Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Se video #

Introduksjon til brukergrensesnittet

Toppmeny #

Når du logger deg inn i Blackboard tas du med til startsiden. I toppmenyen er det fem ulike faner: Start, Varsel, Mine filer, O365 og Inspera.

bildet viser toppmenyen i blackboard med Start, Varsel, Mine filer, O365 og Inspera

Start #

I Start-fanen finner du oversikt over følgende moduler:

 • Kunngjøringer (1) fra emnene du er medlem av. Dette er kollektiv informasjon til alle brukerne i de enkelte emnene.
 • Mine emner (2) og Mine organisasjoner (3) som viser hvilke emner og organisasjoner du er meldt inn i.
 • Qwickly (4) er et verktøy som gir deg muligheten til å distribuere samme informasjon til flere emner på en gang. Les mer om Qwickly her.
 • Ressurser for ansatte (5) inneholder lenker til ulike ressurser for ansatte. Blant annet er det lenket til et emne i Blackboard der du kan få mange tips om hvordan du kan bruke læringsplattformen.

  Viser inneholdet i start fanen, hvor det er 5 ulike moduler: kunngjøringer, mine emner, mine organisasjoner, qwuickly og ressurser for ansatte

Varsel #

Under menyvalget Varsel, finner du en samlet oversikt over varsler og oppfølgingsoppgaver, samt de siste endringene i alle emnene du er meldt inn i.

Viser innholdet i varsel-fanen, med varsler, oppfølningsoppgaver og siste endringer

Mine filer #

Mine filer gir en oversikt over internlagring alle ansatte har tilgang til i Blackboard. I menyen til venstre har du mulighet til å lagre innhold på ulike nivåer, samt søke etter innhold.

Viser innholdet i fanen mitt innhold

O365 #

Her finner du snarveier til skytjenestene fra Office365 som NTNU tilbyr gratis til alle ansatte og studenter. Du finner også snarveier til å laste ned Office-pakken, i tillegg til en oversiktsside over alle brukerveiledningene som finnes på Innsida.

Viser O365-fanen med innhold

Inspera #

Dette er en snarvei som sender deg til Inspera.

Emnedesign #

For å gå inn i et emne, går du til Start-fanen og velger et emne under Mine emner. Du kommer da til emnets startside. Startsiden følger en standard mal for emnene i Blackboard og inneholder de mest relevante modulene og snarveiene. Denne siden kan tilpasses etter behov. Her vil det gis en gjennomgang av standardmalen. Det kan være lurt å være obs på at ansatte og studenter har litt ulike startsider i emnene.

På startsiden til et emne vil du vanligvis ha oversikt over:

 • Kunngjøringer (1): Gir en oversikt over kunngjøringer i det aktuelle emnet som er publisert i løpet av de siste 7 dagene. For å se tidligere kunngjøringer trykker du på "flere meldinger"
 • Oppfølgingsoppgaver (2): Oppgaver som du eller andre undervisere i emnet må følge opp.
 • Siste endringer (3): Gir en oversikt over brukeraktiviteten i emnet. Hvis det for eksempel er opprettet en diskusjonstavle i emnet vil nylige endringer dukke opp her.
 • Lenker/links (4): Her finner du snarveier til nyttige funksjoner i ditt emne, som blant annet vurderingssenteret og liste over studenter i emnet.
 • Varsler (5): Gir en samlet oversikt over varsler i et emne, som for eksempel frister knyttet til innleveringer.

  Viser oversikt over emnets startside med modulene for kunngjøring, oppfølgingsoppgaver, siste endringer, lenker/links og varsler

Emnemenyen #

Emnemenyen, som du finner til venstre i startsiden, består av to deler: Øverst finner du emneinnhold og nederst finner du emnebehandling.

Viser menyene på emnets startside. Til venstre finner du emneinnhold øverst og emnebehandling nederst

Studenter vil kun se emneinnhold, og den bør være utformet slik at studentene enkelt finner fram til de ressursene de trenger tilgang til. Hvert emnerom blir opprettet med en standard emnemeny, men denne kan enkelt tilpasses. Det anbefales derimot at det på fakultet- eller instituttnivå defineres en norm for struktur på inndelingen for å gjøre det mest mulig brukervennlig og forutsigbart for studentene.

Emnebehandling er kun for deg som er underviser i emnet, og gir deg tilgang til de verktøyene du trenger for å kunne administrere emnet. For å lese mer om emnebehandling se brukerveiledningen Meny for emneadministrasjon.

Innholdsområder i emnet #

Læringsressurser som skal gjøres tilgjengelig for studenter plasseres i ulike innholdsområder under emneinnhold. For å lese mer om hvordan du kan organisere og opprette slike innholdsområder se brukerveiledningen Tilpasning av emnemenyen.

Ved å trykke på for eksempel arbeidskrav (1) under emneinnhold, vil du komme til det tilhørende innholdsområde. Her kan du bygge innhold, opprette vurderingsverktøy og legge til andre verktøy ved hjelp av de tre boksene øverst (1). Dette er ikke tilgjengelig for studenter. For å lese mer om hvordan du kan tilpasse innholdsområdene dine se brukerveiledningen Innholdsområder og menyer for å legge til innhold.

Viser emneinnhold med en pil på arbeidskrav. Viser også innholdet i innholdsområdet arbeidskrav med en pil pekende på de tre boksene hvor du kan opprette innhold, vurderingsverktøy og andre verktøy

Studentvisning #

Dersom du ønsker å vite hvordan emnet vil se ut for studentene i emnet, kan du gå inn i eksempelvisning for studenter (1). I studentvisning vil du kunne bla deg gjennom emnet og se innhold på lik linje som dine studenter. Denne funksjonen kan blant annet brukes til å kontrollere at studentene har tilgang til innhold.

Viser øverst til høyre i emnet, hvor du har mulighet til å slå av og på eksempelvisning for studenter. En pil peker mot ikonet som består av en sirkel i midten og to piler som går rundt sirkelen i samme retning

Hvis du ønsker å lese mer om studentvisning, se denne brukerveiledningen: Eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus.

Tilpass Mine emner-modul #

I Start-fanen i Blackboard finner du Mine emner, som er en oversikt over alle emnene du er medlem av i Blackboard. Denne oversikten kan du tilpasse etter eget ønske.

 1. For å komme til siden du kan tilpasse Mine emner, trykk på tannhjulet (1) øverst til høyre i modul-boksen.

  Viser mine emner modulen med en pil som peker på tannhjulet øverst til høyre i modul boksen
 2. Øverst har du mulighet til å gruppere emnene etter periode. Hvis du huker av for Grupper etter periode (1) dukker det opp en ny liste hvor du kan gjøre tilpasninger etter hvilket semester du ønsker å vise. Ved å huke av for Vis semester (2) velger du om semesteret skal være tilgjengelig i Mine emner-modulen på Start-siden. Ved å huke av for Utvidet visning (3) velger du om semesteret skal være utvidet i modul-boksen eller om kun navnet på semesteret skal vises.

  Viser gruppering etter semester hvor du har mulighet til å gruppere etter periode. Du kan også huke av for om du vil vise semester og/eller utvidet visning
 3. Under Rediger emneliste har du mulighet til å velge om du vil vise eller skjule enkeltemner uavhengig om du har valg å gruppere etter periode. Ved å huke av for hvert emne under emnenavn (1) velger du om det skal vises i Mine emner-modulen eller ikke. Du kan også velge å vise annen informasjon tilknyttet emnene dine ved å huke av for de andre kolonnene som er Emne-ID, Undervisere, Kunngjøringer eller Oppgaver.

  Viser rediger emneliste hvor du kan huke av for om du ønsker å vise emner i modulen eller ikke, samt hva slags informasjon du ønsker å vise
 4. Når du er ferdig med tilpasningene dine, trykker du send nederst på siden.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du har spørsmål eller støter på problemer.

70 Vedlegg
14744 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)