Blackboard - introduksjon til brukergrensesnittet

Innføring i brukergrensesnittet til Blackboard

English version - Blackboard - introduction to the user interface

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard  

Se video #

Introduksjon til brukergrensesnittet

Toppmeny og faner #

Når du logger deg på Blackboard tas du til landingssiden.

Øverst på denne siden finner du en Toppmeny:Toppmeny

Hjem #

I Hjem-fanen finner du følgende oversikt:

Hjem-fanen

 • Kunngjøringer fra emnene du har roller
 • Oversikt over emnene dine
 • Et utvalg av lenker og nyheter som kan være av interesse for deg som ansatt. Disse to boksene er «rollestyrt», noe som betyr at studenter ikke ser akkurat dette, men i stedet får opp alternativer som er bedre tilpasset dem

Varsler #

I Varsler-fanen finner du en samlet oversikt over varsler og oppfølgingsoppgaver, samt de siste endringene i alle emnene du er tilknyttet:Varsler

Mitt innhold #

 1. Mitt innhold er en lenke til en oversikt over internlagringen alle ansatte har tilgang til inne i Blackboard. I menyen til venstre [Framhev] vil du se at det er mulig å lagre innhold i ulike nivåer i organisasjonen. Under Emneinnhold, vil du finne en oversikt over alle de emnene du er tilknyttet:Mitt innhold
 2. Legg merke til at du kan søke i innholdet som er lagret i Mitt Innhold: Emneinnhold

Hjelp #

Under hjelp finner du en oversikt over ulike hjelperessurser knyttet til bruken av Blackboard:Hjelp

Emnedesign #

Trykk på "Hjem" og deretter det emnet du ønsker å redigere. I dette tilfellet går vi inn på "Sandkasse for Wiki":Sandkasse

Nå er du inn på emnets startside. Denne siden kan tilpasses. I dette emnet vises følgende innhold:

Sandkasse

 1. Kunngjøringer
 2. Oppgaver som krever oppfølging
 3. Oversikt over brukeraktivitet
 4. Snarveier
 5. Gjøremål

Igjen er det verdt å merke seg at studenter og ansatte ser litt ulike ting. Boksen «Oppfølgingsoppgaver» vil kun være synlig for ansatte.

Emnemenyen #

Sidemenyen består av to deler, Emnemenyen (1) og Emnebehandlingsmenyen(2):Emnemenyer

Studentene vil kun se den øverste av disse to menyene, og den bør derfor være tilrettelagt på en slik måte at studentene enkelt finner fram til de ressursene de skal ha tilgang til. Det er mulig å tilpasse denne menyen. Vi anbefaler at det på fakultet- eller instituttnivå defineres en norm for struktur på inndelingen for å gjøre det mest mulig brukervennlig for studentene.

Nedre del av sidemenyen er for deg som skal administrere emnet og gir deg tilgang til de verktøyene du kan ha bruk for til det. Dette innholdet er ikke synlig for studentene. Vi vil gå nærmere inn på noen av de viktigste verktøyene i egne opplæringsressurser.

Emneinnholdsområdet #

Læringsressurser kan gjøres tilgjengelig for studentene i egne mapper under et Emneinnholdsområde. Alle emner er satt opp med et slikt område under navnet «Emneinnhold» i sidemenyen.

Vi klikker oss inn på mappen "Undervisningsmateriale" under "Emneinnhold" i sidemenyen:Emneinnhold

Igjen er det viktig å huske på det du ser ikke nødvendigvis er det samme som en student ser ettersom innhold kan være lagt til uten å være tilgjengeliggjort for studenter. At innhold ikke er synlig for studenter forklares med tekst og vises ved at ikonet har lavere kontrast.

Forhåndsvis som student #

 1. Dersom man ønsker å vite hvordan emnet vil se ut for studenter, kan man "Forhåndsvise faget som student":Forhåndsvis som student
 2. I studentmodus vil man kunne bla seg gjennom faget og få vist innholdet på lik linje med dine studenter. Her ser man hvordan "Emneinnhold" vil se ut som student. Legg merke til at mappen "Skjult mappe" som var tilgjengelig for lærere for nå er utilgjengelig i studentvisning.: Forhåndsvisning emneinnhold

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

33 Vedlegg
3684 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)