Blackboard - introduksjon til brukergrensesnittet

Denne siden gir en kort introduksjon til brukergrensesnittet i Blackboard, ved å vise de ulike menyvalgene i toppmenyen og de mest grunnleggende delene av et standard emne.

English version - Blackboard - introduction to the user interface

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard  

Se video #

Introduksjon til brukergrensesnittet

Toppmeny #

Når du logger deg på Blackboard tas du til startsiden (Hjem).

Øverst på denne siden finner du en Toppmeny:

Toppmenyen i Blackboard: Hjem, Varsler, Mitt Innhold, O365, Inspera, Hjelp

Hjem #

Under dette menyvalget finner du følgende oversikt:

Hjem-fanen

 • Kunngjøringer (1) fra emnene du er medlem av. Dette er kollektiv informasjon til alle medlemmene av de enkelte emnene.
 • Oversikt over Mine emner (2) og Mine organisasjoner (3) som du er meldt inn i.
 • Verktøyet Qwickly (4). Dette er snarveier for å distribuere samme informasjon til flere emner på en gang. Les mer om qwickly her.
 • Resurser for ansatte (5) inneholder lenker til ulike ressurser for ansatte. Bl.a. er det lenket til et emne i Blackboard der du kan få mange tips om hvordan du kan bruke læringsplattformen.

Varsler #

Under menyvalget Varsler finner du en samlet oversikt over varsler og oppfølgingsoppgaver, samt de siste endringene i alle emnene du er meldt inn i:

Varsler-fanen

Mitt innhold #

 1. Mitt innhold (1) er en oversikt over internlagringen alle ansatte har tilgang til inne i Blackboard. Se Laste opp filer til Mitt innhold. I menyen til venstre (2) vil du se at det er mulig å lagre innhold i ulike nivåer i organisasjonen. Under Emneinnhold, vil du finne en oversikt over alle de emnene du er meldt inn i:

  Overikt over mitt innhold
 2. Legg merke til at du kan søke i innholdet som er lagret i Mitt Innhold:

  Søk i innhold

Hjelp #

Ved å klikke på Hjelp blir du sendt til temasiden for Blackboard:

Hjelp

Emnedesign #

Nå er du inn på emnets startside. Denne startsiden følger standard mal for emnene i Blackboard og den inneholder de mest relevante modulene og snarveiene. Denne siden kan eventuel tilpasses. I dette eksempelet vises følgende innhold:

Emnets startside

 • Kunngjøringer (1).
 • Siste endringer (2): Oversikt over brukesraktivitet.
 • Oppfølgingsoppgaver (3).
 • Snarveier (4).
 • Varsler (5).

Igjen er det verdt å merke seg at studenter og ansatte har litt uilke startsider i emnet: Modulen Oppfølgingsoppgaver vil kun være synlig for ansatte.

Emnemenyen #

Les mer om emnemenyen i wikien om Meny for emneadministrasjon. Emnemenyen består av to deler: Øverst finner vi Emneinnholdet (1) og litt lenger ned, Emnebehandling (2):

Emnemenyer

Studentene vil kun se den øverste av disse to menyene, og den bør derfor være tilrettelagt på en slik måte at studentene enkelt finner fram til de ressursene de skal ha tilgang til. Hvert emnerom blir opprettet med en standard emnemeny, slik som vist i dette eksempelet. Det er også mulig å tilpasse denne, men vi  vil anbefale at det på fakultet- eller instituttnivå defineres en norm for struktur på inndelingen for å gjøre det mest mulig brukervennlig og forutsigbart for studentene.

Nedre del av sidemenyen er for deg som er underviser i emnet og den gir deg tilgang til de verktøyene du kan ha bruk for. Dette innholdet er ikke synlig for studentene. Vi vil gå nærmere inn på noen av de viktigste verktøyene i egne opplæringsressurser.

Innholdsområder i emnet #

Læringsressurser gjøres tilgjengelig for studentene i menyvalgene nedenfor overskriften Emneinnhold. Malen vi benytter når emnerommene opprettes inneholder de menyvalgene du ser på figuren. Les mer om innholdsområder i wikien for Verktøy og funksjonalitet.

Vi klikker på Undervisningsmateriell under Emneinnhold i sidemenyen:

Klikker inn på Undervisningsmateriell

Igjen er det viktig å huske på det du ser ikke nødvendigvis er det samme som en student ser ettersom innhold kan være lagt til uten å være tilgjengeliggjort for studenter. At innhold ikke er synlig for studenter forklares med tekst og vises ved at ikonet har lavere kontrast.

Skru av eller på sidehjelp #

Dersom du er inne på en side med hjelpetekst (1) vil du se en knapp merket med ? (2) oppe til høyre ved siden av Redigeringsmodus:

Knappen for å skru hjelpetekst av/på

Du kan skru hjelpetekst av eller på ved å trykke på denne knappen.

Studentvisning #

Du kan lese om studentvisning i wikien: Eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus.

 1. Dersom du ønsker å vite hvordan emnet vil se ut for studenter, kan du klikke på Gå inn i eksempelvisning for studenter:

  Forhåndsvis som student
 2. I studentvisning vil du kunne bla seg gjennom faget og få vist innholdet på lik linje med dine studenter. Her ser du hvordan Emneinnhold vil se ut som student. Legg merke til at mappen Skjult mappe som var tilgjengelig for lærere nå er utilgjengelig i studentvisning:

  Forhåndsvisning emneinnhold

Organisere Mine emner #

I hjem-fanen finner du Mine emner som er en oversikt over alle emner du er medlem av i Blackboard. Denne oversikten kan du organisere etter eget ønske.

 1. Når du klikker på tannhjulet oppe til høyre i modulen  Mine emner, kommer du til siden der du kan gjøre endringene.

  Tannhjulet er øverst til venstre i mine emner-boksen
 2. Inne på denne siden finner du muligheten for å gruppere emnene dine etter semester, ved å huke av for Grupper etter periode (1). Lengre ned finner du listen over alle emnene du er meldt inn i (2).

  Inne i tilpasningssiden kan du gruppere etter semester samt se listen over emner du er tilknyttet
 3. Hvis du velger å huke av for å gruppere etter periode får du opp en ny liste der du kan gjøre tilpasninger i hvilke semestre du ønsker å vise. Det er to kolonner til høyre i skjermbildet. I kolonnen til venstre av disse to velger du om semesteret skal være tilgjengelig i Mine emner-boksen (1). I den andre kolonnen velger du om semesteret skal være åpent (eller utvidet) i boksen eller om det er bare navnet på semesteret som skal vises (2).

  Merk: Begge disse kolonnene heter "Vis semester" på norsk, selv om de ikke har samme funksjon. Kolonnen til helt til høyre bestemmer om semesteret skal være åpnet eller lukket i "Mine emner"-boksen, mens den til venstre av de to bestemmer om semesteret skal være tilgjengelig i det hele tatt. Dette er en feil og vil bli utbedret i en oppdatering.

  Huk av i kolonnene for å vise eller skjule samt utvide eller minimere semester i boksen

  Du kan dra og slippe semesterene i den rekkefølgen du ønsker, her har vi valgt å ha de i kronologisk rekkefølge. Klikk og hold på det semesteret du ønsker å flytte, dra det dit du vil ha det og slipp for å flytte det.
 4. Vi velger her å minimere høst 2016, vår 2017, høst 2017 og vår 2018. Vi skjuler emner som ikke har et semester (Andre) og vi viser og utvider høst 2018.

  Den oppdaterte boksen ser slik ut, kun semesteret høst 2018 er åpent slik at vi ser hvilke emner som er der, de andre er lukket men kan åpnes ved å klikke på dem.
 5. Inne i tilpasningssiden kan du også velge å vise eller skjule enkeltemner uavhengig av om du har valgt å gruppere etter periode. Ved å huke av i boksen for hvert emne velger du om det skal vises i Mine emner-boksen eller ikke (3). Når du er ferdig med tilpasningene dine klikker du på Send (4) for å lagre.

  Velg hvilke emner som skal dukke opp i mine emner-boksen ved å huke av boksene

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

59 Vedlegg
12988 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)