Blackboard - introduksjon til brukergrensesnittet

Denne siden gir en kort introduksjon til brukergrensesnittet i Blackboard, ved å vise de ulike fanene i toppmenyen og de mest grunnleggende delene av et standard emne.

English version - Blackboard - introduction to the user interface

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard  

Se video #

Introduksjon til brukergrensesnittet

Toppmeny og faner #

Når du logger deg på Blackboard tas du til landingssiden.

Øverst på denne siden finner du en Toppmeny:Toppmenyen i Blackboard: Hjem, Varsler, Mitt Innhold, O365, Inspera, Hjelp

Hjem #

I Hjem-fanen finner du følgende oversikt:

Hjem-fanen

 • Kunngjøringer(1) fra emnene du har roller
 • Oversikt over emnene(2) og organisasjonene(3) dine
 • Ressurser for ansatte(5) inneholder en lenke til et emne i Blackboard der man kan få tips til hvordan man kan benytte Blackboard.

Varsler #

I Varsler-fanen finner du en samlet oversikt over varsler og oppfølgingsoppgaver, samt de siste endringene i alle emnene du er tilknyttet:Varsler-fanen

Mitt innhold #

 1. Mitt innhold(1) er en lenke til en oversikt over internlagringen alle ansatte har tilgang til inne i Blackboard. I menyen til venstre(2) vil du se at det er mulig å lagre innhold i ulike nivåer i organisasjonen. Under Emneinnhold, vil du finne en oversikt over alle de emnene du er tilknyttet:Stegvis fremvisning av mitt innhold. 1 er Mitt Innhold i toppmenyen, 2 er menyen til Mitt Innhold
 2. Legg merke til at du kan søke i innholdet som er lagret i Mitt Innhold: Søk i innhold

Hjelp #

Ved å klikke på hjelp blir du sendt til temasiden for Blackboard.Hjelp

Emnedesign #

Trykk på "Hjem"(1) og deretter det emnet du ønsker å redigere. I dette tilfellet går vi inn på "Sandkasse for Wiki"(2):Klikker på Sandkasse for wiki

Nå er du inn på emnets startside. Denne siden kan tilpasses. I dette emnet vises følgende innhold:

Emnets startside

 1. Kunngjøringer
 2. Oversikt over brukeraktivitet
 3. Oppgaver som krever oppfølging
 4. Snarveier
 5. Gjøremål

Igjen er det verdt å merke seg at studenter og ansatte ser litt ulike ting. Boksen «Oppfølgingsoppgaver» vil kun være synlig for ansatte.

Emnemenyen #

Sidemenyen består av to deler, Emnemenyen (1) og Emnebehandlingsmenyen(2):Emnemenyer

Studentene vil kun se den øverste av disse to menyene, og den bør derfor være tilrettelagt på en slik måte at studentene enkelt finner fram til de ressursene de skal ha tilgang til. Det er mulig å tilpasse denne menyen. Vi anbefaler at det på fakultet- eller instituttnivå defineres en norm for struktur på inndelingen for å gjøre det mest mulig brukervennlig for studentene.

Nedre del av sidemenyen er for deg som skal administrere emnet og gir deg tilgang til de verktøyene du kan ha bruk for til det. Dette innholdet er ikke synlig for studentene. Vi vil gå nærmere inn på noen av de viktigste verktøyene i egne opplæringsressurser.

Emneinnholdsområdet #

Læringsressurser kan gjøres tilgjengelig for studentene i egne mapper under et Emneinnholdsområde. Alle emner er satt opp med et slikt område under navnet «Emneinnhold» i sidemenyen.

Vi klikker oss inn på mappen "Undervisningsmateriell" under "Emneinnhold" i sidemenyen:Klikker inn på Undervisningsmateriell

Igjen er det viktig å huske på det du ser ikke nødvendigvis er det samme som en student ser ettersom innhold kan være lagt til uten å være tilgjengeliggjort for studenter. At innhold ikke er synlig for studenter forklares med tekst og vises ved at ikonet har lavere kontrast.

Forhåndsvis som student #

 1. Dersom man ønsker å vite hvordan emnet vil se ut for studenter, kan man "Forhåndsvise faget som student":Forhåndsvis som student
 2. I studentmodus vil man kunne bla seg gjennom faget og få vist innholdet på lik linje med dine studenter. Her ser man hvordan "Emneinnhold" vil se ut som student. Legg merke til at mappen "Skjult mappe" som var tilgjengelig for lærere for nå er utilgjengelig i studentvisning.: Forhåndsvisning emneinnhold

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

42 Vedlegg
5628 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)