Blackboard -...

Blackboard - Verktøy for tekstbehandling

Denne brukerveiledningen gir en gjennomgang av tekstbehandlingsverktøyet som ligger integrert som del av ulike funksjonaliteter i Blackboard Learn.

English version - Blackboard - The content editor

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Hva er verktøy for tekstbehandling? #

Tekstbehandlingsverktøyet finnes integrert i ulike funksjonaliteter i Blackboard, blant annet ved opprettelse av oppgaver. Verktøyet vises som en tekst-boks når du legger til nytt innhold. I de fleste tilfellene vil det være nok å skrive en enkel beskrivende tekst til et tilhørende element. Verktøyet kan også benyttes til mer komplekse funksjonaliteter som å legge inn lenker og bygge innhold med lyd, bilde, video eller eksterne ressurser. Verktøyet åpner også muligheter for formattering av innhold ved hjelp av HTML og CSS. Dette regnes som avanserte bruk og dekkes ikke i denne brukerveiledningen.

Oversikt #

Verktøyet har to ulike visning – en forenklet og en mer avansert. I den enkle vil du få et mindre antall funksjoner tilgjengelig. Denne modusen kan aktiveres ved å klikke på de to nedgående pilene lengst til høyre over tekstområdet (1). I den mer avanserte modusen vil du få et større register av funksjonaliteter.

 

 1. Dersom det er behov for større arbeidsrom kan forstørrelses-ikonet (2) benyttes. Da vil tekstbehandlingsområdet forstørres.
 2. «i»-ikonet (3) genererer et pop-up vindu som beskriver kort hva de ulike ionene gjør.
 3. Dataskjerm (4) ikonet forhåndsviser innholdet i tekstboksen, slik at man kan lettere se formatteringen.
 4. Ved å klikke på de skrå trekantene nederst til høyre (5) i tekstbehandlingsverktøyet vil du kunne justere tekstområdet du jobber med.

Dersom en kort beskrivelse av et ikon er nødvendig kan en holde musepekeren over et ikon i noen sekunder og få opp en tekstvisning.

Arbeide med tekst #

Flere av ikonene i tekstbehandlingsvektøyet er trolig gjenkjennelig fra andre programvarer slik som Word. Blant disse er:

 • Formattering av tekst; fet, kursiv og understreket tekst for å nevne noen.
 • Punktlister og nummerering.
 • Formattering av tabeller.

Det er mulig å lime inn tekst og tabeller fra andre programvarer slik som Word eller Excel, for å gjøre dette kan du benytte deg av snartastene (Ctrl+C) for å kopiere og (Ctrl+V) for å lime inn.

Dersom du høyreklikker inne i tekstområdet vil du få om en kontekstmeny med valg tilpasset innholdet. For eksempel hvis du er i tekstområdet hvor du har inkludert en lenke, vil du få opp valg som er knyttet til inkludering og fjerning av lenker.

 

Opplenking og innbygging av innhold #

Lenker og filer #

Det finnes to ulike ikoner, bindersikonet (1) og lenkeikonet (2) som likner noe på hverandre. Bindersikonet brukes for å sette inn filer mens lenkeikonet benyttes til å sette inn og redigere lenker.

 

Disse kan benyttes til mye av det samme, men merk;

 • For å bruke lenkeikonet må du først markere teksten som skal fungere som visningstekst. På denne måten kan du kun lenke til en enkelt fil eller nettside om gangen.
 • Med bindersikonet kan du sette inn flere filer eller nettsider om gangen. Disse vil plasseres på markørens posisjon, uten mellomrom og med filnavn/URL som visningstekst. Derom du har markert teksten før du klikker på ikonet og setter inn fil/lenke vil den markerte teksten bli overskrevet.

Bruk av bindersikonet

 1. Plasser markøren der du ønsker å sette innholdet. Merk av hvis du markerer tekst her vil den bli erstattet av filen når du klikker send.
 2. Klikk på bindersikonet (1). Der vil få følgende pop-up.
 3. Velg er Fil fra din datamaskin, Mitt innhold, eller angi en URL (1)
 4. Du kan gi elementet et Alternativt navn (2), dette er ment som en beskrivelse for elementet for blant annet svaksynte.
 5. Angi hvorvidt innholdet skal Åpnes i et nytt vindu (3) eller nåværende vindu.
 6. Hvis du ønsker å legge til flere filer eller nettsiden, gjenta punkt 1 og 2 (over bildet). Filene og/eller nettsidene vil da dukke opp under de elementene som allerede er lagt til (4).

Merk at du i hvis du setter inn flere filer/lenker vil disse bli lagt inn i samme linje. Det vil derfor være lurt å gå inn og skille disse fra hverandre.

Bruk av lenkeikonet

 1. Marker teksten du ønsker å benytte som visningstekst.
 2. Trykk på lenkeikonet (Sett inn/rediger lenke). Et pop-up vindu dukker opp.
 3. Spesifer Lenkebane (1). Merk at dette kan være en nettadresse i form av en URL, eller en fil som er lagret på din datamaskin eller under Mitt innhold. Velger du en fil fra din datamaskin vil den lastes opp i Blackboard med en automatisk tildelt URL som legges i lenkebanen.
 4. Under Mål (2) angi hvorvidt lenken skal åpnes i det gjeldende vinduet eller en pop-up.
 5. Tittel (3) er teksten som vil vises når markøren hviler over lenken.
 6. La Klasse (4) stå som ikke angitt.
 7. Klikk på Sett inn (5) for å sette inn lenken.

Legge inn bilder #

 1. For å legge inn et bilde klikk på bildeikonet (1)
 2. Angi URL (2) for bildet. Dette kan være en URL eller en fil som ligger på din datamaskin eller i Mitt innhold. Velger du en fil fra din datamaskin vil denne lastes opp og tildeles en URL som automatisk legges inn i URL-feltet (2).
 3. Angi en bildebeskrivelse (3), dette er blant annet for å sikre universell utforming, for eksempel for studenter med dårlig syn.
 4. Angi en tittel (4), denne vises når man holder musepekeren over bildet.
 5. Deretter klikker du Sett inn, dersom du ikke ønsker å endre størrelse og plassering. Dersom endring av dette er ønskelig, klikk på fanen Utseende (1).
 6. Under Tilpasning (2) kan du velge plassering av bilde. Velg Venstre for venstrejustering og Høyre for høyrejustering. Under Dimensjoner (3), angi bildestørrelse i piksler. Når du har valgt et bilde er størrelsen allerede fylt ut her. Loddrett og vannrett mellomrom (4) angir avstand i piksler til innhold henholdsvis over og til venstre for bilde. Kantlinje (5) angir bredde i piksler for ønsker kantlinje. Klikk Sett inn (6) for å sette inn bildet.

Sett inn video #

 1. For å sette inn video klikk på videoikonet (1)
 2. Legg inn URL til videoen du ønsker å legge ved i Fil/URL adresse (2). Du kan enten velge en fil som ligger på din datamaskin eller Mitt innhold. Feltet over kalt Type vil justere seg automatisk i forhold til hva slags fil som blir lagt til.
 3. Under Dimensjoner (3) kan du angi videostørrelse i piksler. Når du velger inn en video blir denne automatisk fylt ut. Denne kan justeres i etterkant for å tilpasse visningen.
 4. Klikk Sett inn (4) for å publisere.

Sett inn mashups #

Ved bruk av mashups kan man bygge inn innhold fra en eller flere eksterne kilder rett inn i tekstbehandlingsverktøyet.

 1. For å legge til mashups, klikk på Mashups (1) i tekstbehandlingsverktøyet.  
 2. En meny mde ulike valg vil dukke opp. Du kan velge mellom å inkludere SlideShare presentasjoner, URKUND plagieringskontroll, YouTube video eller Flickr-bilde.

Merk at dette er metoden en bruker for å aktivere for plagieringsverktøyet Urkund i Blackboard. For å lese mer om hvordan en aktivere dette se SETT INN URKUND WIKI.

Innbygging av annet innhold med HTML-kode #

Det er mulig å bygge inn andre kilder enn de mashup-verktøyet gir tilgang til. Tredjepartstjenester som Padlet og Mazemap m.fl. lar seg integrere i Blackboard ved hjelp av HTML koder. Hvordan man henter ut koden varierer fra tjeneste til tjeneste, men tjenesten er ofte symbolisert ved tegnene for "mindre enn" og "større enn", som brukes i HTML-kode:

Når du har den innebygde koden kan den legges inn verktøyet i Blackboard gjennom følgende fremgangsmåte, her illustrert med et kart fra MazeMap:

 1. Marker og kopier den innebygde koden (Ctrl + C).
 2. Klikk på HTML-ikonet (1) i tekstbehandlingsverktøyet.
 3. Lim inn den innebygde koden (Ctrl+V) i tekstfeltet (2) og klikk deretter Oppdater (3).
 4. En gul ramme rundt innholdet indikerer at innholdet er korrekt plassert. Klikk deretter på Send for å fullføre.

Forhåndsvise og redigere innebygde medier #

Uavhengig av om du har lagt inn eksternt innhold gjennom Sett inn innebygde filer eller HTML vil innholdet vises som en gul ramme så lenge du befinner deg i tekstbehandlingsverktøyet. For å forhåndsvise innholdet trykk på ikonet for forhåndsvisning. For å endre størrelse på innholdet kan du klikke og dra i rammen. Merk at i Chrome kan det være nødvendig å høyreklikke for å få lov å bevege rammen. Alternativt kan du åpne vinduet Sett inn/rediger innebygde medier enten ved å høyreklikke på innholdet eller velge Rediger innebygde medier fra kontekstmenyen.

 Her kan du overstyre innholdets proporsjoner, ved å endre piksel antallet.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

105 Vedlegg
9477 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)