Blackboard -...

Blackboard - Opprette prøver og undersøkelser

Denne siden forklarer hvordan man oppretter prøver og undersøkelser i Blackboard.

English version - Creating tests and surveys

Temaside for Blackboard | Sider merket med Blackboard

Forskjellen på prøver og undersøkelser #

Den viktigste forskjellen på prøver og undersøkelser, er at undersøkelser alltid er anonyme. Så hvis du øsnker å lage et spørsmålssett der du kan se hvem som har svart hva, må du lage en prøve. Undersøkelser kan allikevel være et nyttig verktøy for å kartlegge studentene. En annen forskjell er at man ikke an angi riktig svar i en spørreundersøkelse eller gi poeng.

Opprette en prøve #

 1. I emnebehandlingsmenyen (den finner du til venstre i emnet ditt), klikker du først på Emneverktøy (1) og deretter på Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank (2).
  Lenken i menyen
 2. På siden som dukker opp, klikker du på Prøver (1).
  Lenke til siden som omhandler prøver
 3. Her kan du se en oversikt over prøvene i emnet og lage nye prøver. For å lage en ny prøve, klikk på Opprett prøve (1).
  Opprett prøve
 4. Gi prøven et navn (1), skriv inn beskrivelse og instruksjoner om nødvendig (2) og deretter klikk Send (3).
  Innstillinger for prøven
 5. Du kommer nå til en side som kalles Prøvelerrettet. Det er her du legger inn spørsmål til prøven. Du kan enten lage nye spørsmål til den gjeldende prøven (1), eller gjenbruke spørsmål fra spørsmålsbanken (2). Når du er ferdig med å lage prøven, klikker du på ok (3).
  Prøvelerrettet.

Spørsmål #

Man kan lage mange forskjellige typer spørsmål i Blackboard. For å opprette et nytt spørsmål, holder du musa over opprett spørsmål (1) og klikker på spørsmålstypen du ønsker å bruke (2). Les mer om spørsmålstyper her.
Opprette et spørsmål


Et alternativ til å lage nye spørsmål for hver prøve, er å legge inn spørsmål i en spørsmålsbank og importere spørsmål fra spørsmålsbanken til prøven. En fordel med å bruke spørsmålsbanken er at spørsmål derfra kan brukes i både prøver og spørreundersøkelser. Man får ikke overført spørsmål fra en spørreundersøkelse til en prøve hvis spørsmålene er laget direkte i spørreundersøkelsen.
Når du har opprettet et spørsmål, vises det på prøvelerrettet (1). Du kan justere hvor mye hvert spørsmål er verdt ved å endre på poeng-feltet (2).
Spørsmål i prøvelerrettet

Gjøre prøven tilgjengelig for studenter #

Etter du nå har opprettet en prøve/spørreundersøkelse kan du publisere den for studenter. Dette gjøres ved å følge fremgangmetoden i videoen under eller følge fremgangsmetoden under videoen.

Gjore en prove eller sporreundersokelse tilgjenglig for studenter

Brukerveiledning #

Prøver som er laget i prøve-verktøyet er ikke umiddelbart tilgjengelig for studenter.

 1. Naviger deg til innholdsområdet der du ønsker å legge prøven. . I dette eksempelet går vi inn i Arbeidskrav (1).
  Velger arbeidskrav i menyen
 2. Inne på innholdsområdet, hold musa over Vurderingsverktøy (1) for å få opp en nedtrekksmeny. I nedtrekksmenyen klikker du på Prøve (2).
  Bygge prøve
 3. Herfra kan du enten lage en ny prøve ved å klikke på Opprett prøve (1), eller legge inn en eksisterende prøve. I dette eksempelet har vi allerede laget en prøve. I feltet Legg til en eksisterende prøve velger du den prøven du ønsker å legge ut (2). Deretter klikker du på Send (3).
  Legg til eksisterende prøve
 4. Du kommer nå til en side som heter Prøvealternativer. Ved å scrolle nedover på denne siden finner du en rekke alternativer. Det er viktig å merke seg alternativene som ligger under Prøvetilgjengelighet. Der kan man bestemme om prøven skal være tilgjengelig (1), hvor mange forsøk (2) studentere får på prøven, en eventuelt tidsbegrensning (3) m.m.
  Prøvealternativer
 5. Sett en frist for når prøven skal ha blitt gjennomført (1).
  Bestemme innleveringsfrist
 6. Hvis du vil at prøven kun skal være en treningsoppgave og ikke skal være gjeldende, kan du fjerne markeringen der det står Inkluder denne prøven i poengsumberegningene i vurderingssenteret (1) og marker La resultater fra denne prøven skjules helt for instruktøren og vurderingssenteret (2).
  Velg om prøven skal inkluderes i vurderingssenteret eller ikke.
 7. Når du er ferdig med å justere innstillingene for prøven, trykker du Send nederst i venstre hjørne.
 8. Prøven ligger nå i innholdsområdet.

Spørreundersøkelser #

En spørreundersøkelse opprettes på akkurat samme måte som en prøve, med unntak av at du velger Spørreundersøkelser (1) isteden for Prøver på verktøyssiden.
Spørreundersøkelser

Se video #

Opprett en spørreundersøkelse

Sjekke resultatene fra en spørreundersøkelse #

Se video #

Resultatet av en sporreundersokelse

Brukerveiledning #

 1. Klikk deg inn i Vurderingssenteret.
 2. Spørreundersøkelsen vil ha en egen kolonne i vurderingssenteret, med mindre du har valgt noe annet i innstillingene for spørreundersøkelsen. I dette eksempelet har vi laget en spørreundersøkelse om reelle vektorrom. Klikk på den lille pila (1) ved siden av kolonne-navnet i vurderingssenteret.
  Pil i kolonnen
 3. Du får nå opp en nedtrekksmeny, og her klikker du på Forsøksstatistikk (1).
  Klikk på forsøksstatistikk
 4. Da kommer du til en side som viser resultatet av spørreundersøkelsen.
  Resultatet av undersøkelsen

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

37 Vedlegg
10773 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)