Blackboard - Opprette individuelle obligatoriske innleveringer

Denne siden viser deg hvordan du kan opprette og redigere individuelle, obligatoriske innleveringer.

English version - Creating individual mandatory assignments

Temaside for Blackboard | Sider merket med Blackboard

Opprette oppgave #

 1. For å kunne opprette en oppgave må redigeringsmodus være (1).
  Til venstre i emnet finner du sidemenyen. Velg hvilket innholdsområde oppgaven skal ligge i. I dette eksempelet bruker vi innholdsområdet Arbeidskrav. Klikk på lenken (2) for å komme inn i innholdsområdet. 

  arbeidskrav i sidemeny + sjekk redigeringsmodus
 2. Under tittelen ser du en menylinje. Hold musepekeren over Vurderingsverktøy for å vise nedfallsmenyen. Klikk på Oppgave for å opprette en ny obligatorisk innlevering:
  opprette oppgave

Oppgaveinformasjon #

Under Oppgaveinformasjon må du gi oppgaven et navn (1). Du har også mulighet til å gi en beskrivelse av oppgaven (2) i tekstredigeringsverktøyet nedenfor: Gi navn og beskrivelse til oppgave

Oppgavefiler #

Dersom du ønsker å legge ved en fil til oppgaven, kan du gjøre det under Oppgavefiler. Velg Bla gjennom min datamaskin eller Bla gjennom Mitt innhold. legge til oppgavefiler

Innleveringsfrister #

Ved å sette en innleveringsfrist sørger du for at:

 • (1) Oppgaven blir lagt til i emnet sin Kalender.
 • (2) Studentene får varsel om at oppgaven skal leveres. Dette varselet får de både på NTNUs Blackboard- nettside og i Blackboard appen for studenter.
  Merk: Studenter har i Blackboard mulighet til å levere besvarelser etter innleveringsfristen, den vil imidlertid bli tydelig merket med Sen innlevering i Vurderingssenteret. Sette innleveringsfrist

Vurdering #

Under Vurdering finner du følgende valg:

 • (1)  Angi Mulige Poeng, dette feltet er obligatorisk. I oppgaver som skal vurderes til Godkjent/Ikke godkjent setter du inn tallverdien 1 i dette feltet.
  1 = Godkjent og 0 = Ikke godkjent.
 • (2) Blackboard har et verktøy som kalles Vurderingsmatriser. Bruk av vurderingsmatriser kan forenkle og kvalitetssikre vurderingsprosessen, dersom du har mulighet til å forhåndsdefinere vurderingskriterier og ulike nivåer for måloppnåelse. Se: Bruk av vurderingsmatriser i Blackboard.
 • (3)(4) og (5) Trykk på teksten i feltene for å få fram innholdet i disse menyene.
  Oppgaver - Evaluering - Valgalternativer

Innsendingsdetaljer #

Under Innsendingsdetaljer får du opp en meny der du kan velge:

 • (1) Individuell innsending for å opprette individuelle oppgaver. Se egen brukerveiledning for opprettelse av gruppeoppgaver.
 • (2) Antall forsøk: Tillatt ett, flere, eller ubegreset antall forsøk. Dersom du tillater mer enn ett forsøk, kan du velge hvilket forsøk som skal benyttes i vurderingssenteret. Vi anbefaler sterkt å gi studentene mer enn ett forsøk på innleveringer og dermed gi dem mulighet til å levere på nytt dersom de, for eksempel, ved et uhell har levert feil fil. Dette vil også spare undervisere for ekstraarbeidet med å sette opp nye innleveringer for studenter som har behov for å levere på nytt.
 • (3) Plagiatverktøy: NTNU har plagiatverktøyet Urkund, Plagieringskontroll ved NTNU .

Vurderingsalternativer #

I menyen under Vurderingsalternativer er det mulig å:

 • Aktivere anonym vurdering. De som vurderer vil ikke ha mulighet til å se navnet til den som har levert oppgaven før etter vurderingen er ferdig.
 • Det er også mulig å velge Aktiver delegert vurdering.  Da kan du fordele vurderingsarbeidet mellom de som er tilordnet underviser eller undervisningsassistent roller i emnet.

Merk: Delegert vurdering i Blackboard utløser en to-trinns vurderingsprosess, der emneansvarlig må godkjenne hver enkelt vurdering etter den initielle vurderingen er satt. Vi anbefaler derfor heller å bruke Smartvisninger for grupper i vurderingssenteret. Les mer om dette her: (lenke kommer).

Visning av vurderinger #

Visning av vurderinger velger du hvordan studentene skal få fremstilt resultatet av sin besvarelse og om de skal få se vurderingen i sitt Resultater-område. Du velger også om innleveringen skal inkluderes i Vurderingssenteret sine beregninger. 

NB! Blackboard skal kun benyttes til underveisvurderinger i et emne, og man må kun sette vurderinger som er i tråd med det som står i emnebeskrivelsen. I de aller fleste tilfeller er det da Godkjent/Ikke godkjent som skal velges i Vis vurdering som-feltet. Dersom man har ønske om digital sluttvurdering i et emne skal man benytte seg av Digital Eksamen ved NTNU.

 Visning av vurdering

Tilgjengelighet #

Under Tilgjengelighet velger du om oppgaven skal være tilgjengelig for studenter (1). Hvis du vil at oppgaven skal bli tilgjengelig på en spesiell dag, legger du inn dato og klokkeslettett i Vis etter-raden (2) under Begrens tilgjengelighet.

Det er også mulig å begrense tilgjengeligheten ved å sette en Vis til-dato. Vi anbefaler deg derimot å ikke benytte Vis til-funksjonen, ettersom dette også vil forhindre studenter som har en gyldig grunn til å levere etter innleveringsfristen, å sende inn sin besvarelse. 

Når du er ferdig, klikk på Send for å opprette oppgaven.

Redigere innleveringer #

Det er enkelt å gå inn å redigere en innlevering. Finn oppgaven i innholdsområdet, hold musepekeren over oppgaven og klikk på den lille meny-ikon pilen som vises bak oppgavenavnet. Velg Rediger for å komme inn i redigeringsverktøyet. Du vil da få tilgang til de samme valgmulighetene som du hadde da du opprettet den obligatoriske innleveringsoppgaven.

 Redigere innleveringer

Håndtere sen innlevering #

Studenter har i Blackboard mulighet til å levere besvarelser etter innleveringsfristen, den vil imidlertid bli tydelig markert med Sen innlevering i Vurderingssenteret.
Dersom du ønsker at det ikke skal være mulig å levere etter fristen, har du mulighet til å automatisk gjøre oppgaven utilgjengelig for studentene med Vis-til-funksjonenen i Tilgjengelighetsverktøyet, og dermed hindre studentene å levere sin besvarelse etter fristen. Vi anbefaler deg derimot å ikke benytte Vis-til-funksjonen, ettersom dette også vil forhindre studenter som har en gyldig grunn til å levere etter innleveringsfristen, å sende inn sin besvarelse, noe som igjen vil skape mye ekstra arbeid for undervisere.

Endre innleveringsfrister i kalenderen #

Det er også mulig å flytte innleveringsfristen fra kalendervisningen. Se hvordan du gjør dette her:
Endre innleveringsfrister i kalenderen

Gjøre en oppgave obligatorisk #

Dersom man allerede har opprettet en oppgave og i etterkant vil gjøre oppgaven om til et obligatorisk krav, er dette mulig å gjøre uten å slette oppgaven og opprette en ny obligatorisk aktivitet.

Se video #

Gjøre en oppgave obligatorisk

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du støter på problemer.

46 Vedlegg
6457 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)