Blackboard -...

Blackboard - Opprette individuelle oppgaver

(Videresendt fra Blackboard - Opprette individuelle obligatoriske innleveringer)

Denne siden viser deg hvordan du kan opprette og redigere individuelle, obligatoriske innleveringer.

English version - Blackboard - Create individual assignments

Temaside for Blackboard | Sider merket med Blackboard

Individuelle oppgaver er oppgaver som studentene må gjøre og levere hver for seg.
Det å gjøre en oppgave obligatorisk i Blackboard vil si å kategorisere den som obligatorisk aktivitet i vurderingssenteret.

Opprette individuell oppgave #

 1. Velg det innholdsområdet (1) i venstremenyen under Emneinnhold der du ønsker å legge til en oppgave, og klikk på denne.
 2. Inne i innholdsområdet går du til Vurderingsverktøy (2) og velger Oppgave (3).

  Finn oppgave i vinduet for vurderingsverktøy

  Du kommer da til siden Opprett oppgave.
 3. I Navn og farge (1) gir du oppgaven et navn. Under Instruksjoner (2) kan du skrive en kort beskrivelse av oppgaven til studentene. 

  Gi oppgaven et navn og en beskrivelse
 4. Under Oppgavefiler kan du velge å legge til vedlegg i oppgaven, eventuelt legge til et Word-dokument med oppgaven slik at studentene har muligheten til å laste den ned. Her kan du hente inn filer enten ved å Bla gjennom min datamaskin (1), Bla gjennom Mitt innhold (2), eller Bla gjennom skylagringen (3).

  Legg til filer i oppgaven
 5. Under Innleveringsfrister kan du velge å gi oppgaven en frist. Huk av boksen (1), velg dato (2) og tidspunkt (3) for innlevering. Fristen vil automatisk vises i studentenes kalender, og studentene vil få varsel om at de har fått en oppgave som skal leveres. Det kan være lurt å sette en frist som er innenfor Orakeltjenestens åpningstider (10:00-15:00) slik at det er mulig å få hjelp hvis noe uforutsett skulle skje.

  Gi oppgaven en frist
 6. Under Vurdering bestemmer du hvor mange poeng studentene kan få på oppgaven. I feltet for Mulige poeng (1) skriver du maks poengsum en student kan oppnå. For oppgaver som kun skal vurderes som godkjent/ikke godkjent trenger du kun å ha 1 som maksimum mulige poeng. 1 blir da godkjent, og 0 ikke godkjent.
 7. I Tilknyttede vurderingsmatriser (2) kan du legge til en vurderingsmatrise til oppgaven. Vuderingsmatriser, og bruken av dem, beskrives i wikien: Bruk av vurderingsmatriser.

  Definer maks antall mulige poeng studentene kan få på oppgaven
 8. Trykk på Innsendingsdetaljer (1).

  I Oppgavetype (2) velger du hvordan studentene skal levere inn besvarelse på oppgaven. Velg Individuell innsending.

  Velg oppgavetype for oppgaven

  I Antall forsøk (1) velger du maskimum antall ganger en student kan levere inn en besvarelse innen tidsfristen. Sett gjerne Antall forsøk til flere (2). Dette sparer deg som underviser for mye ekstra arbeid dersom en student skulle sendt inn en feil filutgave. Sett Gi poeng til forsøk (3) til siste forsøk, da trenger ikke du som underviser ta hensyn til antall versjoner levert. Du vil alltid rette den siste versjonen. 

  Bestem antall mulige innsendinger
 9. Trykk på Vurderingsalternativer.

  Ved å huke av for Aktiver anonym vurdering vil du ikke kunne se studentens navn når du gjennomfører en vurdering i vurderingssenteret.

  Aktiver anonym vurdering

  Fellesvurdering gjør det mulig å delegere rettearbeidet til andre undervisere/læringsassistenter i emnet. Se Delegert vurdering for å lese mer om dette.
 10. Trykk på Visning av vurderinger.

  I nedtrekksmenyen under Hovedvisning må du velge hvordan resultatet skal vises til studentene i Mine resultater, og i vurderingssenteret. Hvis oppgaven vurderes som bestått/ikke bestått skal studentene se Godkjent / Ikke godkjent, de skal ikke se resultatet som poenggivning.

  NB! Vurderinger som teller på sluttkarakter i emnet skal ikke gjennomføres i Blackboard. Disse skal heller utføres i eksamenssystemet (Inspera), hvor anonymitet kan sikres. Det må heller ikke gis andre vurderinger enn de som er beskrevet i emnebeskrivelsen til emnet.

  Velg visning av resultat på oppgave

  Hvis du som underviser ønsker å se en annen vurderingsvisning i vurderingssenteret enn studentene i Mine resultater, kan du velge dette i Tilleggsvisning.

  Visning av resultat i vurderingssenteret

  Hvis du huker av Ta med i vurderingssenterets beregning av vurderinger (1) vil Blackboard inkludere denne beregningen når du lager en Beregnet kolonne i vurderingssenteret (les mer om beregnet kolonne her: Oppretting av totalkolonne).Ved å huke av for Vis til studenter i Mine resultater (2) vil resultatet automatisk vises til studenten nå oppgaven er ferdig vurdert. Siste innstilling Vis studentene statistikk for denne kolonnen i Mine resultater (3) gjør at studentene kan se den gjennomsnittelige vurderingen og medianen for oppgaven. Denne vil være synlig for studentene både i Mine resultater og inne i selve oppgaven.

  Ta med i vurderingssenterets beregninger
 11. Under Tilgjengelighet bestemmer du studentenes tilgang til oppgaven. I nye oppgaver er det automatisk huket av for Gjør oppgaven tilgjengelig (1), som gjør at studentene kan se oppgaven så fort du trykker på Send-knappen. Dersom du ikke ønsker at studentene skal kunne se oppgaven trykker du vekk denne (1).

  Begrens tilgjengelighet lar deg bestemme om oppgaven kun skal være synlig etter en bestemt dato, fram til en bestemt dato, eller kun innenfor en bestemt periode.
  1. Tilgjengelig etter bestemt dato:
   For å gjøre oppgaven tilgjengelig etter en bestemt dato huker du av for Vis etter (2), og velger Dato og Tid i de to respektive feltene (trykk på ikonene for å få fram kalender og timevelger).
  2. Tilgjengelig til bestemt dato:
   For å gjøre oppgaven tilgjengelig fra nå, og til en bestemt dato, huker du kun av for Vis til (3), og fyller ut feltene for dato og tid.
  3. Tilgjengelig i bestemt periode:
   Hvis du ønsker å sette tilgjengelighet til en spesifikk periode huker du av for begge, og bestemmer dato og tid i alle feltene.

   Velg tilgjengelighetsperiode for oppgave

   Vi anbefaler at du ikke bruker Vis til fordi det ofte er studenter som har gyldig grunn til å levere etter frist.
 12. Spor antall visninger skal ikke brukes.
 13. Trykk Send for å opprette oppgaven.

Gjør oppgaven obligatorisk #

For å gjøre en oppgave obligatorisk er det to ting du må gjøre:

 • Kategoriesere oppgaven som Obligatorisk aktivitet i vurderingssenteret.
 • Gjøre det tydelig for studentene at innleveringen er obligatorisk.

NB! En oppgave skal kun kategoriseres som obligatorisk hvis dette er nevnt i emnebeskrivelsen.

Kategoriser som obligatorisk i vurderingssenteret #

 1. Gå til Emnebehandling. Under Vurderingssenter velger du Hele vurderingssenteret.
 2. Finn fram til oppgaven i tabellen. Trykk på hurtigmenyen (1) til oppgaven, og velg Rediger kolonneinformasjon (2).

  Naviger til hele vurderingssenteret
 3. I nedtrekksmenyen for Kategori (1) velger du Obligatorisk aktivitet (2).

  Rediger kolonneinformasjon i hurtigmenyen
 4. Trykk Send.

  Oppgaven vil nå vises i Obligatoriske aktiviteter (2) som er tilgjengelig fra Emnebehandlingsmenyen.

  Obligatoriske aktiviteter i emnebehandlingsmenyen

Informer studentene om obligatorisk oppgave #

Selv om oppgaven kategoriseres som obligatorisk i vurderingssenteret vil ikke denne informasjonen automatisk være tilgjengelig for studentene. Uten denne informasjon vil studentene oppfatte oppgaven som en normal innlevering. For at studentene skal vite at oppgaven er obligatorisk skal dette inkludere dette enten i oppgavetittelen eller i oppgavebeskrivelsen.

Redigere oppgave #

Merk at det ikke er mulig å endre oppgavetype (f.eks. endre oppgave fra individuell innsending til gruppeinnsending) dersom en student allerede har levert.

 1. Finn fram til oppgaven. I hurtigmenyen (1), velg Rediger (2).

  Rediger oppgave

  Du vil da komme til samme side som når du opprettet oppgaven.

Sene innleveringer #

Det er mulig for studenter å sende inn en besvarelse selv om oppgavefristen har gått ut. Innleveringene blir da merket som sene i vurderingssenteret.

Dersom du ikke ønsker at det skal være mulig å sende inn besvarelser etter endt frist kan du velge å endre tilgjengligheten til oppgaven under Tilgjengelighet i oppgaveinnstillingene. Under Vis til kan du velge å sette en dato for når en oppgave ikke lenger skal være tilgjengelig for studenter. Men da må du, på andre måter, tilrettelegge for de studentene som eventuelt har fått utsatt frist.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du støter på problemer.

61 Vedlegg
16300 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)