Blackboard - Mine vurderinger

Resultater gir studenter en oversikt over vurderinger og tilbakemedlinger i Blackboard. På denne siden vil du finne informasjon om Resultater i Blackboard.

English version - Blackboard - My Grades

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Hvordan finne Resultater #

Du finner Resultater via Snarveier / Quick-links på Emnets startside:

Resultater snarvei

Oversikt #

Oversikt Resultater

Administrer visningen ved å velge en av de fire fanene (A) :

Resultater utvalg

Fane Beskrivelse
AlleGir en full oversikt over alle publiserte arbeidsoppgaver
Gitt vurderingBegrenser utvalget til å kun vise det som er vurdert
KommendeBegrenser utvalget til å kun vise det som ikke er innlevert
SendtBegrenser utvalget til å kun vise det som er innlevert, men ikke vurdert

Sorter utvalget i nedtrekksmenyen (B) på høyre side :
Resultater Sorteringmetoder

Status #

I oversikten kan du se status for dine innleveringer:


Til venstre ser du dato for innsending, og til høyre finner du status på vurderingen:

  • (A): Utropstegnet forteller deg at innleveringen foreløpig ikke er vurdert.
  • (B): Innlevering er gitt vurdering og fått status Godkjent. Snakkeboblen forteller deg at det også ligger en tilbakemelding/kommentar fra underviser på denne innleveringen.
  • (C): Klokke-ikonet viser at innleveringen pågår og foreløpig kun er lagret som en kladd. Husk å ferdigstille innleveringen før innleveringsfristen utløper.
  • (D): Visning av ikke levert eller framtidig innlevering.

Se vurderte innleveringer #

Du kan trykke på en levert innlevering for å se nærmere på den:
 Se på en innlevering
Dette åpner en mer detaljert oversikt over innleveringen:

Se på en innlevering

  • (A): Innlevert tekst eller fil
  • (B): Godkjenningsstatus og/eller karakter vises her. Den viser også hvilket forsøk som ble vurdert for innleveringer med flere forsøk.
  • (C): Om du skrev en kommentar på innleveringen vises denne her
  • (D): Eventuell tilbakemelding fra den som vurderer vil vises her.

Merk: Du vil ikke finne innleveringer som kun har status som kladd i Resultater, kladder vil være tilgjengelige ved å gå inn i selve innleveringen inne i emnet. 

Lagre til mappe #

Artefakter er innhold du kan lagre til en personlig mappe (portefølje). Innhold som legges i portefølje er tilgjengelig for studenter uavhengig av emnetilgang, og kan eksporteres fra Blackboard når du ikke lenger er student ved NTNU. Les mer her: Blackboard.com - Mapper

Se også #

Kontakt #

11 Vedlegg
7785 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)