Blackboard -...

Blackboard - Mine vurderinger

Resultater gir studenter en oversikt over vurderinger og tilbakemedlinger i Blackboard. På denne siden vil du finne informasjon om resultater i Blackboard.

English version - Blackboard - My Grades

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Hvordan finne Resultater #

Du finner Resultater via Snarveier / Quick-links på Emnets startside:

Resultater snarvei

Hvis emnet ditt ikke har startside kan du finne resultater ved å følge anvisningen i andre halvdel av denne wikien.

Mine Resultater #

Du har nå kommet inn i Mine Resultater. Her kan du sortere resultatene dine etter en rekke kriterier. Du kan sortere etter hvorvidt dine innsendinger er vurdert eller kun innsendt (A), og du kan sortere etter emne, siste aktivitet og innleveringsfrister (B). Resultatene som er valgt vises under (C).Oversikt Resultater

Status #

I oversikten kan du se status for dine innleveringer:


Til venstre ser du dato for innsending, og til høyre finner du status på vurderingen:

  • (A): Utropstegnet forteller deg at innleveringen foreløpig ikke er vurdert.
  • (B): Innlevering er gitt vurdering og fått status Godkjent. Snakkeboblen forteller deg at det også ligger en tilbakemelding/kommentar fra underviser på denne innleveringen.
  • (C): Klokke-ikonet viser at innleveringen pågår og foreløpig kun er lagret som en kladd. Husk å ferdigstille innleveringen før innleveringsfristen utløper.
  • (D): Visning av en ikke levert eller framtidig innlevering.

Se vurderte innleveringer #

Du kan trykke på en levert innlevering for å se nærmere på den:
 Se på en innlevering
Dette åpner en mer detaljert oversikt over innleveringen:

Se på en innlevering

  • (A): Innlevert tekst eller fil
  • (B): Godkjenningsstatus og/eller karakter vises her. Den viser også hvilket forsøk som ble vurdert for innleveringer med flere forsøk.
  • (C): Om du skrev en kommentar på innleveringen vises denne her
  • (D): Eventuell tilbakemelding fra den som vurderer vil vises her.
  • (E): Har kan du lagre vurderingen som artefakt. Les mer her.

Merk: Du vil ikke finne innleveringer som kun har status som kladd i Resultater, kladder vil være tilgjengelige ved å gå inn i selve innleveringen inne i emnet. 

Finne vurderinger uten startside #

For å finne vurderinger i et emne uten startside trykker du først på pilen (1) ved siden av navnet ditt, øverst til høyre i skjermen. Deretter trykker du på ikonet med haken (2).
resultater
Du kommer nå inn i vurderingssenteret. Her kan du finne ditt emne ved å trykke på Egendefinert (1) og deretter velge emnet (2). Resultater <br/><br/>

Her får du oversikt over dine vurderinger i emnet. Vurderinger

Se også #

Kontakt #

11 Vedlegg
10388 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)