Blackboard - Laste opp filer til Mitt innhold

Denne siden viser hvordan ansatte kan laste opp filer til Mitt innhold i Blackboard Learn.

English version - Blackboard - Upload files to My content

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Mitt Innhold  - Oversikt #

Denne brukerveiledningen beskriver hvordan undervisere kan laste opp en pakket fil (zip-fil) og én enkelt fil fra din PC (f.eks. fra ditt hjemmeområde) til Mitt innhold i Blackboard. Zip-fila kan være den du har lastet ned fra Itslearning eller Fronter tidligere.

Merk: Mitt Innhold er et internt lagringsområde i Blackboard som kun er tilgjengelige for ansatte. Filer som lastes opp i Mitt Innhold må i tillegg settes inn i emner for at det skal bli tilgjengelig for studentene. Du kan lese mer om dette her: Innholdsområde og menyer for å legge til innhold 

Mitt innhold (A) i Blackboard gir oversikt over:

 • Lagring av egne mapper og filer. Meny: Mitt innhold (B)
 • Internlagring for ansatte. Meny: Emneinnhold (C) og
 • Lagring for organisasjonen Meny: Institusjonsinnhold (D) inne i Blackboard.

  Viser menyen i Mitt Innhold: B: Mitt Innhold, C: Emneinnhold, D: Institusjonsinnhold
  Det er vanlig å laste opp innhold via Mitt innhold (B), eller å laste opp enkeltfiler og mapper direkte inne i hvert av de emnene du underviser i. Det du laster direkte inn som emneinnhold (som f.eks. til området Kilder og pensum) vil automatisk lagres i mappen Emneinnhold (C) under området Mitt Innhold (A) og deles dermed med alle som har undervisertilgang til det emnet. Det du laster opp i mappen Mitt innhold (B) er det i kun du som har tilgang til, før du eventuelt velger å dele innholdet i emneområder.

Visning: Det er mulig å velge mellom snarveivisning (venstre del av bildet) og mappevisning (høyre del av bildet) av menyen.
Illustrerer de to ulike menyene-visningene

Under følger en detaljert beskrivelse av de ulike trinnene for å laste opp en zip-fil og en enkelt fil. Mappestruktur i zip-fila bevares ved opplastingen.

Denne veiledningen er laget med utgangspunkt i Windows 10 og bruk av Chrome nettleser.

Før du begynner

 • Vurder å ta ut filer fra zip-fila du ikke trenger videre i Blackboard.
 • Dersom zip-fila er stor (mer enn 100 MB), kan den med fordel deles opp.

Last opp filer i Mitt Innhold #

 1. Gå inn i Blackboard og trykk på Mitt innholdTrykker på Mitt Innhold i toppmenyen
 2. Inne i Mitt innhold kan du opprette og gi navn til egne mapper. Trykk på Opprett mappe:
  Opprett mappe i Mitt innhold
 3. Skriv inn ønsket Mappenavn (eksempel: Bedriftsøkonomi) og trykk på Send.
  Gir mappen navnet "Bedriftsøkonomi"
 4. Mappen blir opprettet og du får melding øverst på skjermen om at operasjonen var vellykket. Du kan nå laste opp innhold i mappen. Melding: "Vellykket, bedriftsøkonomi opprettet"
 5. Gå inn i mappen ved å klikke på den. Den vil være tom. Inne på mappen står det "Mappen er tom"
 6. Trykk på Last opp. Du kan nå laste opp hele den pakkede fila (zip-fil) du tok ut fra Itslearning/Fronter, eller du kan velge enkeltfiler. Vi skal vise begge metoder.

Opplasting av komprimert pakke (zip-fil) #

 1. Ved opplasting av zip-fila vil den bli pakket ut med den mappestrukturen som zip-fila inneholder. Vi velger Last opp komprimert pakke. Klikker på Last opp (1) og velger "Last opp komprimert pakke"(2)
 2. Klikk på Velg fil. Du kan la innstillingene stå som de står ellers.
  Eventuelt kan du velge å overskrive eksisterende filer med samme navn. (F.eks ved ny versjon av en eksisterende fil og du ikke vil beholde den gamle).
  Trykk Velg fil for å få opp filutforskeroversikten. Manøvrer deg til området der du har lagret filen du vil laste opp. F.eks. hjemmeområdet ditt og mappen \Dokumenter\Emner om det er der zip-fila ligger. Du kan åpne ved å klikke en gang på ønsket fil (2), se at filnavnet legger seg i feltet for filnavn (3) og deretter velge åpne (4). Eventuelt kan du bare dobbeltklikke på filen.
  Finner den komprimerte filen der den ligger på datamaskinen
 3. Du vil nå se at navnet legger seg inn i feltet i Blackboard som vist under og du kan trykke på Send. Å laste opp filer kan ta noe tid.
  Filen er dukket opp ved "fil"(1) og man trykker send (2).
 4. Når opplastingen er ferdig, vil du se at innholdet har lagt seg i mappen du hadde opprettet og at zip-filen er åpnet og viser som vanlig mappe. En melding vil komme frem øverst på skjermen om at opplastingen var vellykket (A) og du kan se at innholdet (C) har lagt seg i mappen du var inne i (B).
  Mappen er dukket opp under Mitt Innhold
 5. Undermappene eller filene du hadde i mappen du lastet opp som en zip-fil, vil også være på plass. Dette ser du om du klikker på/åpner mappenViser at mappestrukturen er opprettholdt

Opplasting av enkelt fil(er) #

 1. Under vil vi vise hvordan du går frem dersom du ikke skal laste opp en komprimert mappe (zip), men isteden skal laste opp en enkelt fil.
  Fremgangsmåten er lik. Pass på at du står i den mappen der du skal laste opp innhold (1). Klikk på last opp (2) og velg denne gangen Last opp filer (3)
  Klikker på Last opp i den korrekte mappen (Bedriftsøkonomi) og velger "Last opp filer"
 2. Klikk på Velg fil og naviger deg til den fila du vil laste opp. Merk den ved å klikke på filnavnet en gang og trykk på Åpne slik at filnavnet viser i Blackboard. Deretter skal du trykke på Send når filnavnet vises i Blackboard. Fila lastes opp og du mottar en melding om at et element er lagt til. Melding "Vellykket: Element lagt inn" øverst på skjermen, Oppgaven ligger i Mitt Innhold
  Opplastingen var vellykket og fila ligger i den mappen du lastet den opp til, inne i området Mitt innhold.

Se også #

Kontakt #

Dersom du har spørsmål eller behov for hjelp, kontakt Orakeltjenesten.

14 Vedlegg
12166 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)