Blackboard -...

Blackboard - Kopiere flytte og slette innhold

Denne brukerveiledningen beskriver hvordan du kan hente ut læringsressurser fra Mitt innhold og bruke det i et emne. Du får også vite hvordan du kan kopiere og flytte enkeltelementer fra et innholdsområde til et annet.

English version - Blackboard - Copying, moving and deleting content

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Emneinnhold #

Alle emner har et eget lagringsområde, Emneinnhold, for alle filer som brukes i de diverse innholdssidene i emnet. Alle undervisere i et emne har tilgang til alle filene som ligger i dette lagringsområdet.

Mitt Innhold #

Akkurat som at hvert emne i Blackboard har et eget lagringsområde, har også alle undervisere et privat lagringsområde kalt Mitt innhold. Funksjonen til Mitt innhold er først og fremst å gjøre det enklere å bruke samme fil samtidig i flere emner. Filer du laster opp til Mitt innhold vil i utgangspunktet kun være tilgjengelig for deg, men kan enkelt brukes i alle emnene hvor du er underviser. Les mer om Mitt innhold her: Laste opp filer til Mitt innhold.

Finne fram til Mitt innhold #

Mitt innhold har du alltid tilgang til via hovedmenyen øverst i Blackboard ved å trykke på Mine filer:

Mitt Innhold i hovedmenyen

Det er også mulig å gå dit via Kontrollpanelet, under Mitt innhold > [Ditt Navn] Innhold.

Mitt Innhold via kontrollpanelet

Den første siden du kommer til er ditt personlige lagringsområde.

I den venstre menyen kan du navigere deg til lagringsområdene til emnene dine ved å trykke på Emneinnhold.

Emneinnhold fra Mitt innhold

Mitt innhold har også en søkefunksjon som kan gjøre det raskere å finne fram til filer.

Søkefunksjonen i Mitt innhold

Bruke filer fra Mitt innhold i emner #

Filer som ligger i Mitt innhold kan enkelt gjøres tilgjengelig for studenter i et emne ved å hente det inn i et innholdsområde. Det kan hentes inn som en enkel lenke (ved å opprette en Fil), eller som et vedlegg/bilde i et Element.

 1. Finn fram til innholdsområdet hvor du ønsker å bruke filen fra Mitt innhold. I dette tilfellet legger vi det i et element under innholdsiden Unvervisningsmateriell. Under Bygg innhold, trykk på Element.

  Opprett et element
 2. Fyll ut Navn og eventuelt Tekst slik du må gjøre med alle elementer. Rull ned til Vedlegg og trykk på Bla gjennom Mitt innhold.

  Bla gjennom Mitt innhold

  Her kommer du automatisk til Emneinnholdet til det emnet du er i. Naviger deg til Mitt innhold ved å holde musepekeren over Bla gjennom, og trykk på Mitt innhold.

  Naviger til Mitt innhold
 3. Finn filen du ønsker å inkludere i innholdssiden. Huk av for å velge filen (A) og trykk Send (B). Filen er da lagt til som vedlegg.

  Finn filen i mitt innhold
 4. Når du så gjør deg ferdig med innholdssiden og trykker Send vil filen ligge som en trykkbar lenke i elementet.

  Fillenke i elementet

Kopiering, flytting og sletting av innhold #

Innhold kan enkelt flyttes, kopieres eller slettes av undervisere i et emne. Det er også mulig å kopiere og flytte innhold mellom emner hvor man underviser.

Kopiere innhold #

Innhold kan kopieres fra et innholdsområde til et annet innenfor samme emne, og fra et emne til et annet. På denne måten kan du enkelt videreføre innhold fra et semester til et annet. Ved å kopiere et element beholdes det originale elementet, og det opprettes en identisk kopi av elementet.

NB! Det er ikke mulig å kopiere prøver ved hjelp av metoden som beskrives her. Det er mulig å flytte prøver og undersøkelser fra et innholdsområde til et annet innad i samme emne (se neste punkt om flytting), men dersom du ønsker å kopiere prøver eller undersøkelser fra et emne til annet må du bruke Emnekopi-verktøyet som finnes under Emnebehandling. Se Eksporter og kopier emner for å lese mer.

 1. Finn fram til det elementet du ønsker å kopiere. I Hurtigmenyen (1), trykk på Kopier (2).

  Kopier i hurtigmenyen
 2. Under Destinasjon bestemmer du hvor kopien skal plasseres.

  Velg destinasjon
  • I Destinasjon Emne velger du emnet hvor du ønsker å kopiere elementet til (her vil det automatisk stå det emnet du er i).
  • I Destinasjonsmappe må du velge hvilket innholdsområde du ønsker å legge kopien i.
 3. Trykk på Bla gjennom... Finn fram til riktig innholdsområde og trykk på navnet for å velge det:

  Finn innholdsområdet i mappestrukturen
 4. Under Vedlegg og innebygde lenker velger du hva som skal skje med filene som er lagt ved elementet.

  Vedlegg og innebygde lenker
  • Velger du Kopier lenker til vedlagte og innebygde filer vil kun lenken til filen bli kopiert. Selve filen blir kun værende i lagringsområdet til emnet hvor det originalt ble lastet opp.
  • Velger du derimot Ta med lenker og lag kopier av vedlagte og innebygde filer vil det opprettes en kopi av filen i lagringsområdet til målemnet.
 5. Trykk på Send for å gjennomføre kopieringen.

Flytte innhold #

Flytting gjøres på samme måte som kopiering. Forskjellen er da at innholdet slettes fra den opprinnelige plasseringen (eventuelle vedlegg hverken slettes eller flyttes, men forblir i det lagringsområdet hvor det først ble lagret).

Prøver, spørreundersøkelser og oppgaver kan flyttes innad i emnet, ettersom dette ikke påvirker vurderingskolonnen i vurderingssenteret.

 1. Finn fram til elementet du vil flytte. I Hurtigmenyen til elementet, trykk på Flytt.

  Velg flytt i hurtigmenyen
 2. Velg ønsket Destinasjons Emne og Destinasjonsmappe på samme måte som ved kopiering (se over), og trykk Send.

Slette innhold #

NB! Et slettet element vil ikke kunne gjennopprettes. Kun filer som er lagret i emnets lagringsområde (Emneinnhold) eller i Mitt innhold kan hentes fram igjen. Det vil si at hvis du for eksempel sletter et Element, en Læremodul eller en Mappe som inneholder undermapper og/eller andre elementer, så kan ikke disse strukturene gjennopprettes. Vær derfor sikker på at du virkelig ønsker å gjennomføre slettingen.

 1. Finn fram til elementet du ønsker å slette. I Hurtigmenyen, trykk på Slett.

  Finn slett i hurtigmenyen
 2. Trykk på OK i vinduet som kommer opp.

  Bekreft sletting

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

65 Vedlegg
9853 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)