Blackboard - Kopiere flytte og slette innhold

I denne brukerveiledningen viser vi hvordan man kan hente læringsressurser inn i et emne fra Mitt Innhold i Blackboard. Vi viser også hvordan ansatte kan kopiere og flytte innhold i og mellom emner.

English version - Blackboard - Copying, moving and deleting content

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Mitt Innhold #

Mitt Innhold er internt lagringsområde inne i Blackboard. Det er mulig å importere/laste opp filer til personlig innholdsarkiv og til arkiv for emner der man er tilknyttet med rollen Underviser. Du får tilgang til Mitt Innhold fra (1) Toppmenyen eller (2) Emnebehandlingsmenyen:

Mitt Innhold - Emnebehandling

Inne i Mitt Innhold har alle tilgang til et personlig lagringsområde:

Mitt Innhold - Personlig lagringsområde

Alle undervisere vil også ha tilgang til lagringsområder til emnene man er tilknyttet med Underviser rolle:

Mitt Innhold - Emneinnhold

Legg også merke til at Blackboard har en god søkefunksjon fra de lagringsområdene du har tilgang til:

Søkefunksjon i Mitt Innhold

Hente læringsressurser fra Mitt Innhold i Blackboard #

For å gjøre filer fra Mitt Innhold tilgjengelig for studenter, må man bygge innhold inne i emnet, og lenke dette til ønsket fil i Mitt Innhold.

 1. Gå til ønsket emne og emneinnholdsområde. I dette eksempelet ønsker vi å legge inn en fil under Læringsressurser (Venstremenyen):
  Bygg Innhold - Trinn 1
 2. Opprett ønsket innholdselement fra Emneinnholdsmenyen. I dette eksempelet velger vi å opprette en fil:

  Bygg Innhold - Trinn 02
 3. I det neste skjermbildet trykker man på Bla gjennom Mitt innhold:

  Bla gjennom - Mitt innhold
 4.  Mitt Innhold åpner seg i et eget vindu. Du kan navigere mellom personlig lagringsområde og lagring på emnenivå ved å holde musepekeren over Bla Gjennom. Trykk på Bla Gjennom og deretter Emneinnhold:
  Bygg Innhold - Trinn 04
 5. Kryss av før ønsket fil og velg Send:

  Kryss av for ønsket fil
 6. Filen er nå knyttet til innholdselementet inne i emnet. Husk å fylle ut annen nødvendig informasjon før du trykker Send. Filen er nå knyttet til innholdet i emnet og vil være tilgjengelig for studentene:
  Opprettet fil fra Mitt Innhold

Kopiering, flytting og sletting av innhold #

Innhold som er opprettet inne i et emne er enkelt å flytte, kopiere og slette for de som har rollen Underviser. Det er også mulig å kopiere og flytte innhold mellom emner man har tilknytning til.

Meny for elementalternativer #

Menyen for elementalternativer vises bak hvert innholdselement i Blackboard når redigeringsmodus er PÅ.

 1. Trykk på det lille runde ikonet bak tittelen på innholdselementet:Elementalternativer
 2. Når man trykker på menyen får man opp følgende alternativer, og valgene for Kopier, Flytt og Slett er tilgjengelige her:
  Elementmeny 

Kopier innhold #

Mange innholdselementer, inkludert interne lenker, weblenker, innholdsmapper, læremoduler, frakoblet innhold og verktøy kan kopieres mellom emner og mapper. Dette kan f.eks. være nyttig dersom man ønsker å ta med seg emneinnhold fra et emne til tilsvarende emne i et påfølgende semester. Merk at alle emner i Blackboard er uten innhold når de blir opprettet.

 1. For å kopiere innhold trykker man på Kopier i menyen for elementalternativer:Kopier
 2. Dersom man skal kopiere innholdet innenfor samme emne, velger man Bla gjennom:
  Bla gjennom
 3. Du får nå opp en oversikt over strukturen som er bygd inne i gjeldende emne.
  Velg mappe
  Trykk på destinasjon for elementet du ønsker å kopiere. Destinasjonsmappen viser nå i vinduet. Trykk Send for å kopiere valgte innhold.

Kopiere innhold mellom emner #

For å kopiere innhold mellom emner følger man samme fremgangsmåte, men man må velge riktig Destinasjon Emne før man velger Destinasjonsmappe i det valgte emnet.

 1. Trykk på pilen for å åpne nedtrekksmenyen som tilhører Destinasjons Emne. Her vil du se en oversikt over de emnene der du har rolle Underviser.
  Velg ønsket Destinasjons Emne:Kopier innhold mellom emner
 2. Følg samme framgangsmåte som ved kopiering internt i et emne beskrevet ovenfor.

Flytte innhold #

Mange innholdselementer kan flyttes mellom emner og mapper på tilsvarende måte med tilsvarende framgangsmåte som ved kopiering av innhold. Flytting av innhold sletter innholdet fra den opprinnelige plasseringen.

 1. Velg Flytt fra menyen for elementalternativer:
  Flytt innhold - steg 1
 2. Velg ønsket Destinasjons Emne og Destinasjonsmappe før du trykker Send:Velg mappe - steg 2

Slett innhold #

Sletting av innhold inne i et emne er irreversibelt. Innholdet vil kun bli slettet fra selve emnet man befinner seg i. Merk at sletting av filer/ressurser inne i et emne vil ikke slette ressursen(e) fra Mitt Innhold.

 1. Velg Slett fra menyen for elementalternativer:
  Slett innhold - Steg 1
 2. Velg OK fra viduet som kommer opp dersom du vil slette dette permanent fra emnet:
  Slett innhold - Steg 2

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

51 Vedlegg
1634 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)