Blackboard - Import av spørsmål fra eksterne ressurser

Denne siden forklarer hvordan man importerer spørsmål til Blackboard fra eksterne ressurser.

English version - Import questions from external sources

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Import fra andre nettsteder #

Enkelte lærebøker har egne nettsider som tilbyr undervisere å laste ned store sett med spørsmål om temaene som blir dekket av læreboka. Hvordan man laster ned spørsmålene vil variere fra nettsted til nettsted, men det viktige er at man laster ned spørsmålene i tekst-format. Det vil si at fila som lastes ned slutter på .txt.

Laste opp txt-fila #

 1. Gå inn i lerrettet for prøven eller spørsmålsbanken du ønsker å laste opp spørsmål til.
 2. Klikk på Last opp spørsmål (1).
  Last opp spørsmål
 3. Klikk på Bla gjennom (1) for å velge txt-fila fra din datamaskin, velg antall poeng per spørsmål (2) og klikk Send (3).
  1_2_lastopp.png
 4. Spørsmålene ligger nå i prøve- eller spørsmålsbank-lerrettet.

Lage spørsmål i Excel eller tekstverktøy og importere til Blackboard #

Istedenfor å lage spørsmål til prøver direkte inne i Blackboard, kan du heller skrive de i et tekstbehandlingsverktøy eller Excel på din lokale PC, og så laste de opp samlet etterpå. Det er viktig å merke seg at spørsmålene må bygges på et spesielt format. For eksempel vil et flervalgspørsmål se slik ut:

MCHva heter hovedstaden i Sverige?OsloincorrectStockholmcorrectParisincorrectBerlinincorrect
 1. Den første ruten definerer hvilken spørsmålstype som skal brukes. I eksempelet ovenfor har vi brukt MC, som står for Multiple Choice (flervalgsoppgave).
 2. Rute nummer to inneholder selve spørsmålet.
 3. Etter spørsmålet følger annenhver kolonne med svaralternativ og annenhver kolonne med tilhørende korrekthetsverdi. Hvis et svaralternativ er feil, skriver man incorrect (feil) i den påfølgende kolonnen, men hvis svaralternativet er riktig, skriver man correct (riktig).
 4. Hvis man ønsker å lage spørsmålene i et tekstbehandlingsverktøy, bruker man en TAB-avstand isteden for å bytte til neste rute i Excel.
 5. Veldig viktig å huske at man alltid skal lagre som txt-filer, selv om man bruker Excel.

Legg merke til at man ikke har like mange muligheter som i selve Blackboard-verktøyet, spesielt med hensyn på meta-data og regressive svar. Riktignok er mange spørsmålsformater støttet.

Spørsmål lastet ned fra Itslearning og Fronter #

Hvis du tidligere har lastet ned spørsmål fra Itslearning eller Fronter og ønsker å laste disse opp til Blackboard, må du først benytte deg av et konverteringsverktøy som lager en txt-fil for deg. Deretter kan du laste de opp på samme måte som nevnt lenger opp i artikkelen.

Se også #

 1. Last opp spørsmål
 2. Opprette prøver og undersøkelser
 3. Spørsmålstyper til prøver og undersøkelser
 4. Gjenbruk av spørsmål og prøver

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

2 Vedlegg
3556 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)