Blackboard -...

Blackboard - Import av spørsmål fra eksterne ressurser

Denne siden forklarer hvordan man importerer spørsmål til Blackboard fra eksterne ressurser.

English version - Import questions from external sources

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Import fra andre nettsteder #

Enkelte lærebøker har egne nettsider som tilbyr undervisere å laste ned store sett med spørsmål om temaene som blir dekket av læreboka. Hvordan man laster ned spørsmålene vil variere fra nettsted til nettsted, men det viktige er at man laster ned spørsmålene i tekst-format. Det vil si at fila som lastes ned slutter på ".txt".

Laste opp txt-fila #

 1. Gå inn i lerrettet for prøven eller spørsmålsbanken du ønsker å laste opp spørsmål til.
 2. Klikk på Last opp spørsmål (1).

  Trykk på last opp spørsmål.
 3. Klikk på Bla gjennom (1) for å velge txt-fila fra din datamaskin, velg antall poeng per spørsmål (2). Standardverdien tilordnes fra Spørsmålsinnstillinger. Hvis det ikke er definert noen verdi i Spørsmålsinnstillinger, brukes 0. Hvis du endrer verdien her påvirkes ikke Spørsmålsinnstillinger av det. Klikk deretter på Send (3).

  Last opp txt-fil med spørsmål, velg poengsum per spørsmål og trykk send.
 4. Spørsmålene ligger nå i prøve- eller spørsmålsbank-lerrettet.

Lage spørsmål i Excel eller tekstverktøy og importere til Blackboard #

Istedenfor å lage spørsmål til prøver direkte inne i Blackboard, kan du skrive dem i et tekstbehandlingsverktøy eller Excel på din lokale PC, og så laste de opp samlet etterpå. Det er viktig å merke seg at spørsmålene må bygges på et spesielt format. Les gjerne mer om dette her: Last opp spørsmål. For eksempel vil et flervalgspørsmål se slik ut:

MCHva heter hovedstaden i Sverige?OsloincorrectStockholmcorrectParisincorrectBerlinincorrect

Excel:

Eksempelvisning av MC-spørsmål i excel.

 1. Den første ruten definerer hvilken spørsmålstype som skal brukes. I eksempelet ovenfor har vi brukt "MC", som står for Multiple Choice (flervalgsoppgave).
 2. Rute nummer to inneholder selve spørsmålet.
 3. Etter spørsmålet følger annenhver kolonne med svaralternativ og annenhver kolonne med tilhørende korrekthetsverdi. Hvis et svaralternativ er feil, skriver man "incorrect" (feil) i den påfølgende kolonnen, men hvis svaralternativet er riktig, skriver man "correct" (riktig).
 4. Hvis du ønsker å lage spørsmålene i et tekstbehandlingsverktøy, bruker du en TAB-avstand isteden for å bytte til neste rute i Excel.
 5. Det er viktig å huske at du alltid må lagre spørsmålene du laster opp som txt-filer, selv om du bruker Excel.

Legg merke til at du ikke har like mange muligheter som i selve Blackboard-verktøyet, spesielt med hensyn på meta-data og regressive svar. Riktignok er mange spørsmålsformater støttet. Les mer om de ulike spørsmålene her: Last opp spørsmål.

Spørsmål lastet ned fra itslearning og Fronter #

Hvis du tidligere har lastet ned spørsmål fra itslearning eller Fronter og ønsker å laste disse opp til Blackboard, må du først benytte deg av et konverteringsverktøy som lager en txt-fil for deg. Deretter kan du laste de opp på samme måte som nevnt lenger opp i artikkelen.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

8 Vedlegg
9692 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)