Blackboard -...

Blackboard - Fellesvurdering

(Videresendt fra Blackboard - Delegert vurdering)
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Undervisning IT-hjelp

Denne siden forklarer bruken av delegert vurdering i Blackboard.

English version - Blackboard - delegated assessment

Temaside for Blackboard | Sider merket med Blackboard

I store emner der flere undervisere og læringsassistenter skal være involvert i retting av oppgaver, kan det være hensiktsmessig å fordele arbeidsoppgaver inne i Blackboard. Det innebygde verktøyet som heter delegert vurdering fungerer ikke optimalt per dags dato, så isteden har vi ordnet en alternativ løsning som er beskrevet i denne artikkelen. Løsningen handler om å opprette rettegrupper - som kan være usynlige for studentene - og smartvisning for disse gruppene i vurderingssenteret.

Rettegrupper og smartvisninger #

Vi skal nå fordele studentene i emnet på de forskjellige underviserene/læringsassistentene og opprette en smartvisning i vurderingssenteret for hver gruppe. Nøyaktig hva en smartvisning er, kommer vi tilbake til.

 1. Klikk på Grupper under Brukere og grupper i emnebehandlingsmenyen.
  Menyknappen for grupper
 2. I dette eksempelet kommer vi til å dele studentene inn i tilfeldige grupper, men det finnes også andre måter å opprette grupper på. Klikk på Opprett (1) etterfult av å klikke på Tilfeldig påmelding (2) under gruppesett.
  Opprette grupper
 3. Gi gruppene et navn (1). Hvis du skriver rettegruppe i navn-feltet, vil gruppene få navnene rettegruppe 1, rettegruppe 2 osv. Det er valgfritt å gi gruppsettet en beskrivelse (2), og sett Gruppe er synlig for studenter til nei (3). Eventuelt kan dette alternativet settes til ja om du ønsker at studentene skal kunne se rettegruppene.
  Navn, beskrivelse og synlighet
 4. Ettersom vi kun skal bruke disse gruppene til å fordele retting, kan vi deaktivere alle gruppeverktøyene:
 5. Under Tilpasning kan du fjerne markeringen fra Tillat studentene å kunne tilpasse gruppeområdet (1). Under Alternativer for gruppesett kan du markereOpprett smartvisning for hver gruppe i sette (2).
  Flere alternativer
 6. Til slutt kan du bestemme Antall studenter per gruppe (1) eller antall grupper, og fastslå hvordan du melder på eventuelle resterende medlemmer (2). Deretter klikk Send (3).
  Velger antall studenter per gruppe
 7. Du får nå beskjed om at gruppene har blitt opprettet og du blir tatt tilbake til gruppesiden der de nye rettegruppene har blitt lagt til listen av grupper i emnet.
  Rettegruppene har blitt opprettet
 8. Nå er mye av jobben gjort, men vi ønsker å få opp èn og èn rettegruppe i vurderingssenteret slik at læringsassistentene og underviserene i emnet kun trenger å forholde seg til sin gruppe. Klikk på Hele vurderingssenteret under Vurderingssenter i emnemenyen.
  Klikker oss inn i vurderingssenteret
 9. Klikk på Administrer (1) og deretter på administrer smartvisninger.
  Administrer smartvisninger
 10. På denne siden vil du finne rettegruppene dine. Klikk på den lille stjerne til høyre på hver rettegruppe (1).
  Markerer rettegruppene
 11. Når du nå går tilbake til vurderingssenteret, vil du se at det har dukket opp nye lenker for rettegruppene i emnemenyen (1).
  Lenker til smartvisningene
 12. Når man klikker på hver av rettegruppene i menyen, vil man få en skreddersydd visning av vurderingssenteret som kun består av medlemmene i den gruppen. Det gjør det enklere å følge opp rettearbeid for den enkelte gruppen.
  Smartvisning for rettegruppe 1

Det er også mulig å gi disse smartvisningene litt mer intuitive navn enn bare rettegruppe 1, 2, 3... osv.

 1. Klikk deg inn igjen i hele vurderingssenteret.
  Klikker oss inn i vurderingssenteret
 2. Igjen, klikk deg inn på Administrer (1) smartvisninger (2).
  Administrer smartvisninger
 3. Si at vi har lyst til å endre navnet på Gruppe: rettegruppe 1 til Rettegruppe Ola fordi en av læringsassistentene heter Ola. Da klikker vi på den lille pila ved siden av Gruppe: Rettegruppe 1 (1)
  Endrer navn på smartvisningen
 4. Endre på Navn-feltet og gi smartvisningen det navnet du ønsker. For eksempel rettegruppe Ola.
  Rettegruppe Ola
 5. Klikk Send nederst til høyre på siden.
 6. I menyen har nå smartvisningen fått et nytt navn (1).
  Smartvisningen har fått et nytt navn
 7. Følge samme fremgangsmåte for alle rettegruppene slik at det ikke blir noen tvil om hvem som skal rette oppgaver fra hvilke studenter.

Se også #

 1. Oversikt over vurderingssenteret
 2. Organiser vurderingssenteret
 3. Gjennomføre vurdering
 4. Bruk av vurderingsmatriser

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

15 Vedlegg
6319 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)