Blackboard -...

Blackboard - Bruk av vurderingsmatriser

Denne siden viser hvordan man kan bruke vurderingsmatriser i Blackboard.

English version - Blackboard - Using Rubrics

Temaside for Blackboard | Sider merket med Blackboard

Vurderingsmatriser er et poengverktøy du kan bruke til å evaluere studentarbeid. En vurderingsmatrise består av en rekke vurderingskriterier og forskjellige grader av måloppnåelse. Ved å bruke vurderingsmatriser tydeliggjør du for studentene hva som vektlegges i vurderingen. Du kan også gjøre vurderingsmatrisen tilgjengelig for studentene før de leverer oppgaven slik at de kan organisere oppgaven sin opp mot matrisen.Når du først har laget en vurderingsmatrise, kan du gjenbruke den så mange ganger du vil.En vurderingmatrise kan for eksempel se slik ut:

Oversiktsbilde over vurderingsmatrise.

Opprette en vurderingsmatrise #

 1. Trykk på Emneverktøy (1) i emnebehandlingsmenyen, etterfulgt av Vurderingsmatriser (2).

  Trykk på Emneverktøy i emnebehandlingsmenyen. Trykk deretter på Vurderingsmatriser.
 2. Klikk på Opprett vurderingsmatrise (1).

  Lag en vurderingsmatrise ved å trykke på Opprett vurderingsmatrise.
 3. Gi den nye vurderingsmatrisen et Navn (1), for eksempel "Vurderingsmatrise for tekstoppgaver" og eventuelt en Beskrivelse (2).

  Legg til et navn, og eventuelt en beskrivelse.
 4. Du lager selve matrisen under Detaljer. Hver rad (A) representerer et vurderingskriterium, og hver kolonne (B) representerer et nivå av måloppnåelse. Standard-malen har en tre-ganger-tre matrise; tre vurderingskriterier som hver består av tre nivåer for måloppnåelse.

  Oversiktsbilde av matrise. Rader representerer vurderingskriterier og kolonner representerer et nivå av måloppnåelse.
 5. For å legge til et nytt vurderingskriterium, klikker du på Legg til rad (1), og for å legge til et nytt nivå av måloppnåelse klikker du på Legg til kolonne (2). For å slette eller redigere en rad/kolonne, trykker du på den lille pilen (3) ved siden av navnet til raden/kolonnen.

  Redigere rader og kolonner.
 6. Du kan velge mellom å lage fem ulike typer vurderingsmatriser under Vurderingsmatrisetype. Trykk på den lille pilen (1) for å åpne nedtrekksmenyen. Da får du følgende alternativer:
  1. Ingen poeng
  2. Poeng
  3. Poengområde
  4. Prosent
  5. Prosentområde

   Velg ulike vurderingsmatrisetyper i nedtrekksmenyen.
 7. Ettersom innleveringer i Blackboard stort sett skal rettes med godkjent/ikke godkjent, kan det enkleste være å velge en matrise av typen Ingen poeng. På den måten vil vurderingsmatrisen fungere som en pekepinn på hva man burde jobbe med videre i faget, samtidig som man unngår forvirring rundt poenggivning.
 8. Når du er ferdig med vurderingsmatrisen, klikker du på Send nederst i høyre hjørne for å opprette matrisen.

Rette oppgave med vurderingsmatrise #

For å rette en oppgave med vurderingsmatriser, må du knytte en vurderingsmatrise opp mot en oppgave. Hvis du ikke er kjent med oppgaver i Blackboard kan du lese mer om hvordan du oppretter oppgaver her: Opprette individuelle, obligatoriske innleveringer.

 1. Når du oppretter eller redigerer en oppgave, blar du ned til Vurdering. Hold musepekeren over Legg til vurderingsmatrise (1). I dette eksempelet har vi allerede opprettet en vurderingsmatrise, så vi klikker på Velg vurderingsmatrise (2).

  Velg vurderingsmatrise
 2. Da åpner du et nytt vindu med en liste over vurderingsmatriser som du tidligere har opprettet. Velg et alternativ fra lista, f.eks. Vurderingsmatrise for tekstoppgaver (1) og klikk på Send (2).

  Velg matrise fra lista i vinduet som dukker opp.
 3. For at studentene skal se vurderingsmatrisen før de leverer oppgaven, må du sette Vis vurderingsmatrise til studenter til Ja (vis poeng/prosent) (1). Hold musepekeren over ikonet får å åpne nedtrekksmenyen. Du kan også velge å ikke vise matrisen til studenter, eller vise den først etter vurdering.

  Velg mellom å vise vurderingsmatrise før levering, ikke i det hele tatt, eller etter vurdering.

  Studentvisning på.
 4. Etter du har lagret innstillingene ved å trykke Send får du mulighet til å bruke vurderingsmatrisen når du retter oppgavebesvarelser. Når du går inn for å rette en besvarelse vil vurderingsmatrisen dukke opp i retteverktøyet (på høyre side).
  Du kan lese mer om retteverktøyet og vurdering ved å trykke her: Gjennomføre vurdering.
 5. Ved å trykke på navnet til vurderingsmatrisen (1), får du opp vurderingskriterene med tilhørende nivå av måloppnålse. Huk av for grader av måloppnåelse for de ulike vurderingskriteriene, og klikk Lagre vurderingsmatrise (2). (For å kunne se hele vurderingsmatrisen med beskrivelse kan du trykke på vindus-ikonet (3))

  Retting med vurderingsmatrise. Huk av for grad av måloppnåelse
 6. For studentene vil det se slik ut:

  Studentvisning av vurderingsmatrise.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

23 Vedlegg
7326 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)