Blackboard - Bruk av vurderingsmatriser

Denne siden viser hvordan man kan bruke vurderingsmatriser i Blackboard.

English version - Blackboard - Using Rubrics

Temaside for Blackboard | Sider merket med Blackboard

Vurderingsmatriser er et verktøy som er laget for å gjøre det enklere å formidle til studentene hva som kreves for å få gode resultater på en gitt oppgave. En vurderingsmatrise består av en rekke vurderingskriterier og forskjellige grader av måloppnåelse. Når du først har laget en vurderingsmatrise, kan du gjenbruke den så mange ganger du vil.

Opprette en vurderingsmatrise #

 1. Begynn med å trykke på Emneverktøy i emnebehandlingsmenyen, og deretter på Vurderingsmatriser.
  Lenke i sidemenyen
 2. Klikk på Opprett vurderingsmatrise.
  Klikker på opprett vurderingsmatrise
 3. Gi den nye vurderingsmatrisen et navn (1) og eventuelt en beskrivelse.
  Navn på vurderingsmatrise
 4. Under detaljer er hvor man lager selve vurderingsmatrisen. Hver rad representerer et vurderingskriterium, og hver kolonne representerer et nivå av måloppnåelse. Standard-malen har en tre-ganger-tre matrise; tre vurderingskriterier som hver består av tre nivåer for måloppnåelse. For å slette en rad/kolonne eller gi deg et nytt navn, trykker på på den lille pila (1) ved siden av navnet til raden/kolonnen. For å legge til et nytt vurderingskriterium, klikker du på Legg til rad (2), og for å legge til et nytt nivå for måloppnåelse klikker du på Legg til kolonne (3).
  Redigere rader og kolonner
 5. Det er fem forskjellige typer matriser man kan lage. Hvilken type matrise man ønsker å bruke, velger man hvor det står Vurderingsmatrisetype.
  1. Ingen poeng
  2. Poeng
  3. Poengområde
  4. Prosent
  5. Prosentområde
 6. Ettersom innleveringer i Blackboard stort sett skal rettes med godkjent/ikke godkjent, kan det enkleste være å velge en matrise av typen Ingen poeng. På den måten vil vurderingsmatrisen fungere som en pekepinn på hva man burde jobbe med videre i faget, samtidig som man unngår forvirring rundt poenggivning.
 7. Når du er ferdig med vurderingsmatrisen, klikker du på Send nederst i høyre hjørne.

Rette oppgave med vurderingsmatrise #

For å rette en oppgave med vurderingsmatriser, må man knytte en vurderingsmatrise opp mot en oppgave. Hvis du ikke er kjent med oppgaver i Blackboard, kan du lese mer om det ved å klikke her.

 1. Når man oppretter eller redigerer en oppgave, må man bla ned Vurdering og klikke på Legg til vurderingsmatrise (1). I dette eksempelet har vi allerede opprettet en vurderingsmatrise, så vi klikker på Velg vurderingsmatrise (2).
  Velg vurderingsmatrise
 2. Det vil nå åpne seg et nytt vindu med en liste over vurderingsmatriser som du tidligere har opprettet. Velg et alternativ fra lista (1) og klikke Send (2).
  Velg matrise fra lista
 3. For at studentene skal se hva du har krysset av på i vurderingsmatrisen, må du sette Vis vurderingsmatrise til studenter til Ja (vis poeng/prosent) (1).
  Vis til studenter
 4. Etter å ha lagret prøven, vil du nå har mulighet til å bruke vurderingsmatrisen når du retter oppgaver. Vurderingsmatrisen dukker opp i retteverktøyet på høyre side (1). Du kan lese mer om retteverktøyet og vurdering ved å klikke her.
  Matriselenke i retteverktøyet.
 5. Ved å klikke på navnet til vurderingsmatrisen, får du opp vurderingskriterene med tilhørende nivå av oppnålse (1). Huk av de alternativene som passer for den gjeldende prøven, og klikk Lagre vurderingsmatrise (2).
  Retting med vurderingsmatrise
 6. For studentene vil det se slik ut:
  Studentvisning av vurderingsmatrise

Se også #

 1. Vurderingsmatriser
 2. Vurder med vurderingsmatriser
 3. Importer og eksporter vurderingsmatriser

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

10 Vedlegg
2623 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)