Hvem kontakter jeg

Bestillere - kontaktinformasjon

Når du har spørsmål rundt bestilling og reise kan du finne din lokale kontakt i listen under.

Temaside bestille | Sider merket bestille

English version - Contact your orderer

Bestillere fra 1.1.2017

 1. Fakultet for arkitektur og design
 2. Det humanistiske fakultet
 3. Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 4. Fakultet for ingeniørvitenskap
 5. Fakultet for medisin og helsevitenskap
 6. Fakultet for naturvitenskap
 7. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 8. Fakultet for økonomi
 9. Vitenskapsmuseet
 10. Fellesadministrasjonen
 11. BIBSYS
 12. Spesielle enheter
Det humanistiske fakultet (HF - 62) Bestillere
Det humanistiske fakultet Cecilie Heimdal |  Ann Kristin Haavik
IT-utstyr Bjørn Grønnesby
Musikk Bjørn Stene
Informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE - 63) Bestillere
Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Åse Belsvik
Institutt for datateknologi og informatikk Birgit Sørgård
IDI Informatikk Gjøvik Gunn Solberg Olsen
Informatikk og e-læring Arne Morten UglemMads Eivind Eiliertsen
Institutt for matematiske fag Tanja Opheim
Faggruppe realfag Gunn Solberg Olsen
Institutt for elkraftteknikk Siri Wæhre Lien | Silje Berg
Institutt for teknisk kybernetikk Tove Kristin Blomset Johnsen | Eva Amdahl | Jan Leistad
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Randi Schrøder Flønes | Mona Nordaune
Felles, Gjøvik Gunn Solberg Olsen
NISLAB Gunn Solberg Olsen
CCIS Gunn Solberg Olsen
Institutt for elektroniske systemer Trude Jenssen
Fargevitenskap Gunn Solberg Olsen
Institutt for IKT og realfag Ålesund Solveig Skorpen og Anders Sætersmoen (Ålesund)
Institutt for allmennfag Aud Bakken
Ingeniørvitenskap (IV - 64) Hovedbestiller Bestiller Backup
Fakultet for ingeniørvitenskap -adm

Silje Storsul

  Greta Bjarnøe 
Institutt for marin teknikk Dorota Wesoly    
Institutt for energi- og prosessteknikk Anita Yttersian Trond Kvilhaug  
Institutt for konstruksjonsteknikk Toril Aune Rørvik   Laila Larsen
Institutt for geovitenskap og petroleum Wenche W. Finseth   Madelein Wold
Institutt for bygg og miljøteknikk Maria Therese Bergan Kenneth Sundli |
Kåre By
Hege Livden
Institutt for maskinteknikk og produksjon Natalia Trotsenko   Gabriela Dahle
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) Elin Guldbrandsen Drevik | Magnhild K. Wolff Andrè Tranvåg Gunn Helen Hellevik
Institutt for vareproduksjon og byggteknologi Chunhong Luo   Natasja Bours
SFF Centre for Autonomous Marine Operations and Systems Dorota Wesoly    
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH -65) Bestillere
Bestillerenheten ved MH bestillerenheten@mh.ntnu.no
Institutt for helsevitenskap Gjøvik Ann Kristin Engevold
SOF - Senter for omsorgsforskning Ingvild Tollehaug Jevne
Institutt for helsevitenskap Ålesund Tor Magnus Hopland
 
Fakultet for naturvitenskap (NV - 66) Bestillere
Fakultet for naturvitenskap Tone Sanne | Thao Tran Røvik
NV Fin-mekanisk verksted Øystein Gjervan Hagemo
NV Glassbåserverksted Astrid Salvesen 
Institutt for biologi Signe Håkonsen | Lisbeth Pedersen
CBD-SFF Solveig Johnsen
Institutt for bioteknologi og matvitenskap Thao Tran Røvik | Merethe Christensen Vadseth
Faggruppe matvitenskap Thao Tran Røvik | Merethe Christensen Vadseth
Nasjonalt senter for digitalt liv - BIOTEK2021 Thao Tran Røvik | Merethe Christensen Vadseth
Institutt for fysikk Tone Sanne | Kristin Grendstad
Institutt for kjemi Roger Aarvik | Ingrid Kristine Tømmerdal
Institutt for kjemisk prosessteknologi Martha Bjerknes | Christopher Sørmo | Harry Brun | Signe Håkonsen
ICSI - SFI Martha Bjerknes | Christopher Sørmo | Harry Brun | Signe Håkonsen
SUBPRO - SFI Martha Bjerknes | Christopher Sørmo | Harry Brun | Signe Håkonsen
Institutt for materialteknologi Anne-Grethe Nilsen | Solveig Louise Sørli Jonassen | Eli Beate Larsen
Institutt for bioingeniørfag Ingrid Kristine Tømmerdal | Frode Vågen
Institutt for biologiske fag Ålesund Heidi Engstrøm | Linda Katrin Myren Vada
NTNU Nanolab Tone Sanne | Trond Hjerpekjøn Haug
NTNU Sealab Kjersti Rennan Dahl
NTNU FF Gunnerus Mats Remman Reppe
Samfunns- og utdanningsvitenskap ( SU - 67) Bestillere
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Heidi Thorvaldsen 
Institutt for geografi Rita Hokseggen 
Institutt for sosiologi og statsvitenskap Oddrun Strand 
Institutt for psykologi Vibeke Aalmo | Fagbestiller: Tom Knudsen | Hans Almåsbakk
Institutt for sosialantropologi Rita Hokseggen
Institutt for pedagogikk og Livslang Læring (IPL) Bodil Blom | Berit Berggård
Institutt for lærerutdanning

Anett Eksund Oppedal | Berit Hansen Gilde | Kristin Tveranger Alfer | Kjersti Stav

Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi (SL) Ellen Marie Andersson 
Institutt for sosialt arbeid Helene F. Nicolaisen
Fakultet for økonomi (OK - 60) Bestillere
Fakultetsadministrasjonen Unn Erlien 
Handelshøyskolen Randi Leikvold
Institutt for internasjonal forretningsdrift Amela Paro
Institutt for samfunnsøkonomi Gerd Helene Holm
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Thor-Erik EideUnn Erlien
Vitenskapsmuseet (VM - 31) Bestillere
Vitenskapsmuseet Anna Gulla | Riitta Anelma Oinas | Klaus Ramberg | Reidar Karlsen
 
Fellesadministrasjonen (12-17) Bestillere
Rektor Kristin Brevik Antonsen | Ragnar Gimseng
Viserektor Ålesund Inger Maren Solevågseide | Linda Mentzoni Granmo 
Viserektor Gjøvik Gunn Solberg Olsen
Prorektor for forskning Kristin Brevik Antonsen
Prorektor for utdanning Kristin Brevik Antonsen | Ragnar Gimseng
Prorektor for nyskapning Kristin Brevik Antonsen
Avdeling for utdanningskvalitet Ragnar Gimseng | Fagbestiller: Frank Børø
Seksjon for etter- og videreutdanning Birgit Gladsø
Fjernundervisning, etter- og videreutdanning Birgit Gladsø
Avdeling for studieadministrasjon Ragnar Gimseng
Seksjon for utdanning Gjøvik Anne Aandalen
Avdeling for studenttjenester Kristin Brevik Antonsen | Ragnar Gimseng
- Studentene Kristin Brevik Antonsen | Ragnar Gimseng
- Universell Ragnar Gimseng
Internasjonal seksjon Ragnar Gimseng
Universitetsbiblioteket Tina Frøstad Jacobsen | Astrid Dalåmo Letnes
Direktør økonomi og eiendom Kristin Brevik Antonsen | Gjøvik: Gunn Solberg Olsen 
Økonomiavdelingen Kristin Brevik Antonsen
Seksjon for økonomirådgivning Kristin Brevik Antonsen | Ragnar Gimseng | Gjøvik: Gunn Solberg Olsen 
Seksjon for økonomitjenester Kristin Brevik Antonsen | Ragnar Gimseng | Gjøvik: Gunn Solberg Olsen 
Servicesenter for økonomi Kristin Brevik Antonsen | Ragnar Gimseng | Gjøvik: Gunn Solberg Olsen
Eiendomsavdelingen Kristin Brevik Antonsen | Ragnar Gimseng | Børge Aune
Avdeling for campusservice Kari Ingebrigtsen | Siv Karin Pettersen Stenmann | Bente Vold
Avdeling for campusservice, driftssjef Kari Ingebrigtsen
Seksjon for bygningsdrift Bente Vold
Seksjon for teknisk drift Siv Karin Pettersen Stenmann
- Fagområde bygg Siv Karin Pettersen Stenmann
- Fagområde elektro Siv Karin Pettersen Stenmann
- Fagområde VVS Siv Karin Pettersen Stenmann
- Vakt og service Siv Karin Pettersen Stenmann
Seksjon for prosjektgjennomføring Kari Ingebrigtsen | Ruzica Kvernland
- Bygningsprosjekt

Kari Ingebrigtsen | Geir Skjevdal | Randi Askim Tiller | Alf Nasvik Vold

Servicesenter for eiendom Kari Ingebrigtsen
Organisasjonsdirektør Kristin Brevik Antonsen
Universitetsavisa Ragnar Gimseng
Rektors stab utvikling Kristin Brevik Antonsen
Rektors stab Kristin Brevik Antonsen | Ragnar Gimseng
Avdeling for dokumentasjonsforvaltning Kristin Brevik Antonsen
HR- og HMS-avdelingen Ragnar Gimseng
Seksjon for HMS Ragnar Gimseng
IT-avdelingen

Ann Kristin Ljøkjell | Birger Hoggen

IT-avdelingen Fagbestiller Torbjørn Gustafson | Bjørn Grønnesby| Tommy SolengJoachim Håvåg
IT-Campus Gjøvik Magne Reinsborg
IT Campus Ålesund Fagbestiller Kenneth Opedal | Gunnar Liadal | Steinar Otto Sjøholt | Knut Fjørtoft | Stig Einar Kjølsøy | Andreas Fjørstad Holde
Kommunikasjonsavdelingen Ragnar Gimseng
 
Avdeling for virksomhetsstyring Kristin Brevik Antonsen | Ragnar Gimseng
BIBSYS (33) Bestillere
Bibsys Ragnhild Høgler Rohde
Spesielle enheter (35) Bestillere
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Kristin Antonsen
RENATE-senteret Kristin Antonsen | Ragnar Gimseng
Artsdatabanken Anna Gulla | Rita Mari Hansen | Riitta Oinas | Klaus Ramberg | Else Johanne Svorkås
Nasjonalt skrivesenter Berit Hansen Gilde | Trond Hedde Bergh

 

Kontakt

Endringer meldes kontakt@okavd.ntnu.no

For generelle spørsmål om reisebestilling: Tina Husby Aune

0 Vedlegg
37041 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)