Hvem kontakter jeg

Bestillere - kontaktinformasjon

Når du har spørsmål rundt bestilling og reise kan du finne din lokale kontakt i listen under.

Temaside bestille | Sider merket bestille

English: Contact your orderer

 1. Fakultet for arkitektur og design
 2. Det humanistiske fakultet
 3. Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 4. Fakultet for ingeniørvitenskap
 5. Fakultet for medisin og helsevitenskap
 6. Fakultet for naturvitenskap
 7. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 8. Fakultet for økonomi
 9. Vitenskapsmuseet
 10. Fellesadministrasjonen
 11. Spesielle enheter
Det humanistiske fakultet (HF - 62) Bestillere
Det humanistiske fakultet Cecilie Heimdal |  Ann Kristin Haavik
IT-utstyr Bjørn Grønnesby
Musikk Bjørn Stene
Informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE - 63) Bestillere
Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Åse Belsvik | Vera Herfjord
Institutt for datateknologi og informatikk Birgit Sørgård
IDI Informatikk Gjøvik Gunn Solberg Olsen
IDI Anvendt informasjonsteknologi Arne Morten UglemMads Eivind Eilertsen
Institutt for matematiske fag Tanja Opheim
Faggruppe realfag Gunn Solberg Olsen
Institutt for elkraftteknikk Silje Berg
Institutt for teknisk kybernetikk Tove Kristin Blomset Johnsen | Eva Amdahl | Jan Leistad
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Jingjing Yang | Mona Nordaune
Felles, Gjøvik Gunn Solberg Olsen
NISLAB Gunn Solberg Olsen
CCIS Gunn Solberg Olsen
Institutt for elektroniske systemer Trude Jenssen
Fargevitenskap Gunn Solberg Olsen
Institutt for IKT og realfag Ålesund Solveig Skorpen | Anders Sætersmoen | Øyvind Andre Hanken
Ingeniørvitenskap (IV - 64) Hovedbestiller Bestiller Backup
Fakultet for ingeniørvitenskap -adm bestiller@iv.ntnu.no   Silje Storsul
Institutt for marin teknikk Dorota Wesoly    
Institutt for energi- og prosessteknikk Marianne Trælnes   Anita Yttersian | Trond Kvilhaug
Institutt for konstruksjonsteknikk Toril Aune Rørvik   Laila Larsen
Institutt for geovitenskap og petroleum Wenche W. Finseth   Madelein Wold
Institutt for bygg og miljøteknikk bestiller@ibm.ntnu.no    
Institutt for maskinteknikk og produksjon Natalia Trotsenko   Gabriela Dahle
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) Elin Guldbrandsen Drevik  bestiller@ihb.ntnu.no Magnhild K. Wolff
Institutt for vareproduksjon og byggteknologi Mary Hailemariam    
SFF Centre for Autonomous Marine Operations and Systems Dorota Wesoly    
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH -65) Bestillere
Bestillerenheten ved MH bestillerenheten@mh.ntnu.no
Fakultet for naturvitenskap (NV - 66) Hovedbestiller Bestiller
Fakultet for naturvitenskap Nataliya Kirksæther Nataliya Kirksæther
NV Finmekanisk verksted

Øystein Gjervan Hagemo

 
NV Glassblåserverksted Astrid Salvesen  
Institutt for biologi Bente Uhre Halvorsen Kjersti Rennan Dahl
CBD-SFF Lisbeth Pedersen  
Institutt for bioteknologi og matvitenskap Ann-Sissel Ulset  
Faggruppe matvitenskap Ann-Sissel Ulset  
Nasjonalt senter for digitalt liv - BIOTEK2021 Ann-Sissel Ulset  
Institutt for fysikk Tone Sanne  
Institutt for kjemi Roger Aarvik  
Institutt for kjemisk prosessteknologi Christopher Sørmo Merethe Christensen Vadseth | Thao Tran Røvik  
ICSI - SFI Christopher Sørmo  
SUBPRO - SFI Christopher Sørmo  
Institutt for materialteknologi Solveig Louise Sørli Jonassen Anne-Grethe Nilsen
Institutt for bioingeniørfag Frode Vågen  
Institutt for biologiske fag Ålesund Heidi Engstrøm Linda Katrin Myren Vada
NTNU Nanolab Knut Håvard Raen Nataliya Kirksæther
NTNU SeaLab Kjersti Rennan Dahl Nataliya Kirksæther
NTNU FF Gunnerus Sten Terje Falnes Nataliya Kirksæther
Samfunns- og utdanningsvitenskap ( SU - 67) Bestillere
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Heidi Thorvaldsen 
Institutt for geografi Rita Hokseggen 
Institutt for sosiologi og statsvitenskap Oddrun Strand 
Institutt for psykologi Vibeke Aalmo | Fagbestiller: Tom Knudsen | Hans Almåsbakk
Institutt for sosialantropologi Rita Hokseggen
Institutt for pedagogikk og Livslang Læring (IPL) Berit Berggård | Line Sumstad
Institutt for lærerutdanning bestiller@ilu.ntnu.no 
- Nasjonalt skrivesenter Merete Lysberg
- Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Merete Lysberg
- Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi (SL) Ellen Marie Andersson 
Institutt for sosialt arbeid Kari Rodahl
Fakultet for økonomi (OK - 60) Bestillere
Fakultetsadministrasjonen Anja Vogt
Handelshøyskolen Randi Leikvold
Institutt for internasjonal forretningsdrift Grete Taklo
Institutt for samfunnsøkonomi Gerd Helene Holm
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Grete Bjørgan | Cecilie Marhaug
Vitenskapsmuseet (VM - 31) Bestillere
Vitenskapsmuseet Anna Gulla | Svitlana Kulbaka | Klaus Ramberg 
Fellesadministrasjonen (12-17) Bestillere
Rektor Inger Lian | Bente Nordbø
Viserektor Ålesund Inger Maren Solevågseide | Linda Mentzoni Granmo 
Viserektor Gjøvik Gunn Solberg Olsen
Prorektor for forskning Inger Lian
Prorektor for utdanning Inger Lian | Bente Nordbø
Prorektor for nyskapning Inger Lian
Avdeling for utdanningskvalitet Bente Nordbø | Fagbestiller: Frank Børø
Seksjon for etter- og videreutdanning Birgit Gladsø | Anne Knutsen
Fjernundervisning, etter- og videreutdanning Birgit Gladsø | Anne Knutsen
Avdeling for studieadministrasjon Bente Nordbø
Seksjon for utdanning Gjøvik Gunn Solberg Olsen
Avdeling for studenttjenester Bente Nordbø
- Studentene Bente Nordbø
- Universell Bente Nordbø
Internasjonal seksjon Bente Nordbø
Universitetsbiblioteket Tina Frøstad Jacobsen | Astrid Dalåmo Letnes | acquisitions@ub.ntnu.no
Direktør økonomi og eiendom Inger Lian | Gjøvik: Gunn Solberg Olsen 
Avdeling for virksomhetsstyring Inger Lian
Campusutvikling NTNU Kristin Brevik Antonsen | Bente Nordbø | Inger Lian
Økonomiavdelingen Inger Lian
Seksjon for økonomirådgivning Inger Lian | Bente Nordbø | Gjøvik: Gunn Solberg Olsen 
Seksjon for økonomitjenester Inger Lian | Bente Nordbø | Gjøvik: Gunn Solberg Olsen 
Servicesenter for økonomi Inger Lian | Bente Nordbø | Gjøvik: Gunn Solberg Olsen
Eiendomsavdelingen Bente NordbøBørge Aune
Avdeling for campusservice Kari Ingebrigtsen | Siv Karin Pettersen Stenmann | Kristin Hergot
Avdeling for campusservice, driftssjef Kari Ingebrigtsen
Seksjon for bygningsdrift Kristin Hergot
Seksjon for teknisk drift Siv Karin Pettersen Stenmann
Seksjon for prosjektgjennomføring Ruzica Kvernland
- Bygningsprosjekt Geir Skjevdal | Randi Askim Tiller | Alf Nasvik Vold | Marian Brandt
Servicesenter for eiendom Kari Ingebrigtsen
Organisasjonsdirektør Inger Lian
Universitetsavisa Bente Nordbø
Rektors stab utvikling Inger Lian
Rektors stab Inger Lian
Avdeling for dokumentasjonsforvaltning Inger Lian
HR- og HMS-avdelingen Bente Nordbø
Seksjon for HMS Bente Nordbø
IT-avdelingen Ann Kristin Ljøkjell | Hege Livden
IT-avdelingen Fagbestiller Torbjørn Gustafson | Bjørn Grønnesby| Tove Merete Pettersen | Joachim Håvåg
IT-Campus Gjøvik Paal Børre Sveum
IT Campus Ålesund Fagbestiller Steinar Otto Sjøholt | Knut Fjørtoft | Andreas Fjørstad Holde | Oddbjørn Aasen Nordstrand | Lisa Krogh
Kommunikasjonsavdelingen Bente Nordbø
Spesielle enheter (35) Bestillere
RENATE-senteret Guri Schjølberg

Kontakt

Korrigering av bestillere meldes til lokal nettredaktør.

Merk: Husk også oppdatering av engelsk side

For andre henvendelser, kontakt Økonomiavdelingen: 

0 Vedlegg
72676 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)