Tjenestebeskrivelser for campusservice

(Videresendt fra Beskrivelse av driftsavdelingens tjenester)

Campusservice har utarbeidet beskrivelser for tjenester vi leverer til ansatte og studenter på NTNU, slik at tjenestenivået (kvaliteten) skal komme tydelig frem for våre kunder.

Vi ønsker at det skal være enkelt for alle å sette seg inn i hva man kan forvente å motta fra campusservice, og beskrivelsene under viser derfor ytelsesnivået på de løpende tjenestene.

Tjenestebeskrivelsene vil oppdateres slik at de alltid inneholder gjeldende bestemmelser og kvalitetsmål. I tillegg måler vi våre tjenester i henhold til satte kvalitetsmål (KPI) for at dette skal bidra til en stadig forbedring av våre tjenester.

Beskrivelse av tjenestene (åpnes i PDF) #

Relevante lenker #

Internhusleie - leie av arealer ved NTNU for interne brukere
Ansvarsmatrise - hvem gjør hva innenfor internhusleien

Kontakt #

Har du spørsmål om tjenestebeskrivelsene?
Ta kontakt med campusservice på e-post: kontakt@campusservice.ntnu.no 

5 Vedlegg
18368 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)