Avtaler for publisering med åpen tilgang

NTNU har inngått avtaler for åpen publisering med flere akademiske forlag. Noen av avtalene gir rabatt på APC (article processing charge), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet.

Dersom du er usikker på hvilket forlag/avtale det tidsskriftet du publiserer i hører til, så kan du sjekke det i NSDs oversikt over vitenskapelige publiseringskanaler

English version: Agreements for Publishing Open Access


Temaside om publisering | Publisere med åpen tilgang

Felles for alle avtaler:

  • Det er som regel den som sender inn artikkelen til forlaget som defineres som korresponderende forfatter i avtalene. Er du eneste forfatter, regnes du automatisk som korresponderende forfatter. Korresponderende forfatter må ha tilhørighet til NTNU. I mange avtaler er også korresponderende forfattere ved St. Olavs hospital inkludert.
  • Oppgi NTNU som institusjon også når du evt signerer en publiseringsavtale. Disse avtalene kan f.eks omtales som ‘License Agreement’, ‘Publishing Agreement’, ‘publishing contract’. Oppgi/bruk helst din ntnu-epost både i prosessene og i korrespondanse med forlaget, slik at du unngår tvil om tilhørighet. Velg åpen publisering dersom du blir spurt.
  • Ved valg av lisens anbefaler NTNU Creative Commons CC BY. Dette gir best mulighet for synlighet, spredning og gjenbruk av arbeidet senere. Med mindre annet er oppgitt under avtalen, sikrer dette også at du selv beholder alle rettighetene til artikkelen. Les mer om hvilke lisenser som er godtatt av Norges forskningsråd (PDF-fil).
  • Begrensningene i publisering angitt på en avtale er totalen for alle deltagende institusjoner i Norge.

American Chemical Society (ACS) #

Avtalens varighet1.1.2020 – 31.12.2022
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU som institusjon gjennom ACS sin publiseringsprosess (PDF-fil). Bruk din ntnu epost.
Tidsskrifter inkludertAlle abonnements- og OA-tidsskrifter fra ACS (Excel-fil)
BegrensningerDet kan publiseres inntil 129 artikler i 2021 og inntil 137 artikler i 2022. Avtalen innebærer at ACS eier copyright til artiklene.
Annen informasjonMer informasjon på ACS sine nettsider og Openaccess.no

Cambridge University Press (CUP) #

Avtalens varighet1.1.2020 – 31.12.2022
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden (‘Research articles’, ‘Review articles’ og ‘Rapid Communications’).
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt. Det er også mulig å velge CC BY-NC, CC BY-NC-ND eller CC BY-NC-SA.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom CUP sin publiseringsprosess (PowerPoint-fil). Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.Velg åpen publisering når du signerer ‘Author publishing agreement’.
Tidsskrifter inkludertCa 330 abonnements- og 40 OA-tidsskrifter fra CUP (Excel-fil)
BegrensningerPublisering av et ubegrenset antall artikler.
Annen informasjonMer informasjon på CUP sine nettsider og openaccess.no

De Gruyter #

Avtalens varighet1.1.2021 – 31.12.2023
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang til abonnementstidsskrifter for NTNU og St. Olavs hospital. 20% rabatt på APCer i OA-tidsskrifter. Finansiering av disse APCene er ikke dekket av avtalen.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden (‘Original Paper’, ‘Review Paper’, ‘Brief Communication’, ‘Continuing Education’ or ‘Case Reports’)
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom De Gruyter sin publiseringsprosess. Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertCa 295 abonnementstidsskrifter fra De Gruyter (Excel-fil) Ca 100 OA-tidsskrifter fra De Gruyter (Excel-fil)
BegrensningerPublisering av et ubegrenset antall artikler i abonnementstidsskrifter. Rabatterte APCer i OA-tidsskrifter er ikke finansielt dekket av avtalen. Dvs at forskeren må selv finne finansiering gjennom prosjekt, institutt, fakultet el.l.
Annen informasjonMer informasjon på De Gruyter sine nettsider og openaccess.no

Elsevier #

Avtalens varighet1.1.2021 – 31.12.2021
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital. Evt avgifter for innsending av artikler, såkalte ‘Submission fees’, dekkes også av avtalen.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt. Det er også mulig å velge CC BY-NC-ND.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom Elsevier sin publiseringsprosess (PowerPoint-fil). Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertca 2 350 av Elseviers tidsskrifter (excel-fil)
BegrensningerDet kan publiseres inntil 1 862 artikler. Avtalen dekker ikke publisering i enkelte tidsskrifter utgitt av Elsevier, akademiske foreninger, samt Cell Press og The Lancet. Sjekk at den forfatteravtalen du blir bedt om å signere ikke innebærer at du sier ifra deg rettighetene til artikkelen.
Annen informasjonMer informasjon finnes på Elsevier sine nettsider og på openaccess.no.

Frontiers #

Avtalens varighet1.1.2020 – 31.12.2022
Avtalen omfatter10% rabatt på publiseringsavgifter (APC) for NTNU.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU.
Artikkeltyper dekketArtikkeltype A og B (se under 'Article types') som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU som institusjonstilhørighet og ‘payer’ i feltet ‘Frontiers Institutional Members’ ved innsending av manuskriptet. Bruk din ntnu.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertAlle tidsskrifter fra Frontiers
BegrensningerPublisering av et ubegrenset antall artikler.
Annen informasjonMer informasjon finnes på Frontiers sine nettsider og på openaccess.no.

MDPI #

Avtalens varighet1.1.2021 – 31.12.2021
Avtalen omfatter10% rabatt på publiseringsavgifter (APC). Finansiering av disse APCene er ikke dekket av avtalen.  
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden (‘Research paper’).
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY.
Hva må du gjøre?Tilhørighet bestemmes ved sjekk av epost-domene. Bruk din ntnu.no-epostadresse ved innsending av manuskript til forlaget.
Tidsskrifter inkludertAlle tidsskrifter fra MDPI
BegrensningerRabatterte APCer i tidsskriftene er ikke finansielt dekket av avtalen. Dvs at forskeren må selv finne finansiering gjennom prosjekt, institutt, fakultet el.l.
Annen informasjonMer informasjon finnes på MDPI sine nettsider.

Microbiology Society #

Avtalens varighet1.1.2021 – 31.12.2022
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY.
Hva må du gjøre?Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse ved innsending av artikkel til forlaget.
Tidsskrifter inkludertAlle tidsskrifter fra Microbiology Society.
BegrensningerPublisering av et ubegrenset antall artikler.
Annen informasjonMer informasjon finnes på Microbiology Society sine nettsider

Open Library of Humanities (OLH) #

Avtalens varighet1.1.2021 – 31.12.2021
Avtalen omfatterMedlemsavgift. Medlemsavgiften skal dekke publiseringskostnadene til deltagende tidsskrifter.
Kvalifiserte forfattereAlle forfattere.
Artikkeltyper dekketAlle artikler.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY anbefales.
Hva må du gjøre?
Tidsskrifter inkludertAlle tidsskrifter på OLH-plattformen
BegrensningerPublisering av et ubegrenset antall artikler.
De fleste tidsskriftene krever ikke publiseringsavgift (APC), mens noen tidsskrifter kan kreve en liten publiseringsavgift for å dekke tekniske kostnader.
Annen informasjonMer informasjon finnes på OLH sine nettsider

Oxford University Press (OUP) #

Avtalens varighet1.1.2020 – 31.12.2022
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt.
Hva må du gjøre?I OUP sine publiseringsprosess må du velge ‘Norwegian institutions (UNIT members)’ under 'Open Access Prepayment Account’. Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.
NTNU eller St. Olavs hospital skal fortsatt stå som din tilknytning i selve artikkelen.
Tidsskrifter inkludertCa 330 abonnementstidsskrifter fra OUP (Excel-fil)
BegrensningerPublisering av et ubegrenset antall artikler.
Annen informasjonMer informasjon finnes på OUP sine nettsider og openaccess.no

Sage #

Avtalens varighet1.1.2020 – 31.12.2022
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang til abonnementstidsskrifter for NTNU og St. Olavs hospital.
20% rabatt på APCer i OA-tidsskrifter. Finansiering av disse APCene er ikke dekket av avtalen.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom Sage sin publiseringsprosess (PowerPoint-fil). Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.
I løpet av publiseringsprosessen vil Sage gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent tilgjengelig uten ekstra kostnader. Velg da åpen publisering.
Tidsskrifter inkludertCa 875 abonnementstidsskrifter fra Sage (Excel-fil)
BegrensningerPublisering av et ubegrenset antall artikler i abonnementstidsskrifter.
Rabatterte APCer i OA-tidsskrifter er ikke finansielt dekket av avtalen. Dvs at forskeren må selv finne finansiering gjennom prosjekt, institutt, fakultet el.l.
Annen informasjonMer informasjon finnes på Sage sine nettsider og openaccess.no

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for OA Publishing in Particle Physics) #

Avtalens varighet1.1.2021 – 31.12.2021
Avtalen omfatterMedlemsavgift. Medlemsavgiften skal dekke publiseringskostnadene til deltagende tidsskrifter.
Kvalifiserte forfattereAlle forfattere.
Artikkeltyper dekketAlle artikler.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY anbefales.
Hva må du gjøre?
Tidsskrifter inkludert11 tidsskrifter innen 'high energy physics'
BegrensningerPublisering av et ubegrenset antall artikler.
Det er mulig å få kostnadsfri OA-publisering i alle SCOAP3-tidsskifter.
Annen informasjonMer informasjon finnes på SCOAP3 sine nettsider

Springer/Nature #

Avtalens varighet1.1.2020 – 31.12.2022
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt. Det er også mulig å velge CC BY-NC.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom Springer sin publiseringsprosess (PowerPoint-fil). Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertCa 1 990 abonnementstidsskrifter fra Springer Nature (Excel-fil).
BegrensningerDet kan publiseres inntil 668 artikler i 2021 og inntil 684 artikler i 2022.
Avtalen omfatter ikke publisering i SpringerOpen (inkl BioMed Central), Nature- eller Palgrave-tidsskrifter.
Annen informasjonMer informasjon finnes på Springer sine nettsider og openaccess.no

Taylor & Francis #

Avtalens varighet1.1.2020 – 31.12.2022
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden (‘Original research articles’).
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt.
Det er også mulig å velge CC BY-NC eller CC BY-NC-ND.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom T&F sin publiseringsprosess (PDF-fil). Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertCa 2 150 abonnementstidsskrifter fra T&F (Excel-fil)
BegrensningerDet kan publiseres inntil 525 artikler i 2021 og inntil 681 artikler i 2022.
Annen informasjonMer informasjon finnes på T&F sine nettsider og openaccess.no

Wiley #

Avtalens varighet1.5.2019 – 31.12.2021
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom Wiley sin publiseringsprosess for abonnementstidsskrifter (PDF-fil) eller Wiley sin publiseringsprosess for OA-tidsskrifter (PDF-fil). Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertCa 1 410 abonnementstidsskrifter og ca 215 OA-tidsskrifter (Excel-fil)
Begrensning i publiseringDet kan publiseres ca 1 190 artikler i 2021.
Når kvoten er brukt opp kan forfatter få 25% rabatt på APCer. Disse rabatterte APCene er ikke finansielt dekket av avtalen. Dvs at forskeren må selv finne finansiering gjennom prosjekt, institutt, fakultet el.l.
Annen informasjonMer informasjon finnes på Wiley sine nettsider og openaccess.no.

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket

6 Vedlegg
10625 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)