Avspasering ved Seksjon for bygningsdrift

(Videresendt fra Avspasering ved Seksjon for drift og logistikk)

Retningslinje for avspasering ved Seksjon for bygningsdrift.

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er at arbeidsoppgavene i Seksjon for bygningsdrift skal bli utført ved avspasering.

Retningslinjen omfatter medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift som ikke bruker tidregistrering.

Alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent for alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

Avspasering ved Seksjon for bygningsdrift #

  • Det kan avspaseres inntil 3 dager sammenhengende pr. måned. Kun intern vikariering.
  • Avspasering avtales med leder minimum 1 uke på forhånd.
  • Leder avgjør om avspasering kan avvikles og gir beskjed til teamleder.
  • Avspasering og ferie kan kombineres inntil 3 dager sammenhengende.
  • Prøveprosjekt med tidregistrering ved Gløs Nord følger avspaseringsregler i Statens personalhåndbok, punkt 9.15.

Lover og regler #

Statens personalhåndbok, punkt 9.15

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 27.6.12

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: 13.1.11

Nr: AF03

0 Vedlegg
10259 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)