Programvareprodukter

Automation Studio

English version - Automation Studio

Programinformasjon #

Automation Studio er en design og simuleringsløsning som dekker alle prosjekt-/maskinteknologier, inkludert hydraulikk, pneumatikk, elektrisk, kontroller, HMI og kommunikasjon. Det er mulig å kombinere disse ulike teknologiene for å designe, dokumentere og simulere komplette systemer.

Automation Studio er for ingeniører og spesialister innen Fluid Power, Electrical og Automation.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Kjører via lisenstjener. Kun tilgjengelig for ansatte, ikke studenter.

Benyttes ved IV-fak (Institutt for maskinteknikk og produksjon). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Automation Studio hos Famic Technologies Inc


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2489 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)