Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Ansvar:

 • Korrekt grunnlag for utbetaling og regnskapføring av måneds-/fastlønn
 • Gjeldende lover, regelverk, rutiner, bestemmelser og fullmakter følges ved endring av lønns- og personalopplysninger, regnskapsføring og rapportering knyttet til måneds- og fastlønn
 • At registrerte opplysninger om fravær og ferier er oppdatert
 • Rådgiving, veiledning og anbefalinger innen området
 • Samarbeide og bistå i andre økonomiprosesser
 • Delta og bidra i faglige netterk for Fastlønnsrollen ved NTNU
 • Holde seg oppdatert innen gjeldende lover og bestemmelser for fagområdet

Myndighet:

 • Korrigeringer ved feil utbetaling og/eller regnskapsføring av måneds/fastlønn
 • Inngå avtale om tilbakebetaling ved urettmessig utbetaling

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide tilsettingsbrev og arbeidsavtale med korrekt kontering
 • Innhente skattekort og bankopplysninger
 • Registrere og endre relevante lønns- og personalopplysninger, og grunnlag for regnskapsføring (omposteringer) knyttet til fastlønn/månedslønn
 • Informere attestant for variabel lønn og reiseregning om iverksetting av avtaler vedrørende faste naturalytelser og godtgjørelser
 • Innhente og videreformidle grunnlag for registrering av lønnsrelaterte opplysninger vedrørende  utenlandske arbeidstakere, utenlandsopphold og eventuelle andre forhold, som skal registreres og følges opp av sentral lønnstjeneste
 • Korrigering og oppfølging av feilutbetalinger, og sikre tilbakebetaling av eventuelt for mye utbetalt lønn
 • Kontroll og oppfølging av lønnsrelatert fravær (permisjoner, sykefravær, ferie), og grunnlag for fraværsrefusjon
 • Delta og bidra i faglige nettverk for fastlønnsrollen

Kompetanse:

 • God kunnskap om lover og regelverk innen lønns- og personalområdet
 • Grunnleggende regnskapsforståelse
 • Systemkunnskap
 • Serviceinnstilling
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Krav til verktøy/støtte:

 • Brukervennlig og tidsriktig lønnssystem
 • Faglig nettverk innenfor lønns- og personalområdet som legger til rette for- og bidrar til støtte og oppdateringer innen fagområdet og tilhørende systemer
 • Leder skal legge til rette for- og bidra aktivt til at arbeidsoppgaver kan utføres i samsvar med denne rollebeskrivelsen.
0 Vedlegg
16148 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)