Arbeid i laboratorier og verksteder utført av teknisk personell

Retningslinje for arbeid i laboratorier og verksteder utført av tekniske personell

Formål, omfang og ansvar #

Formålene med retningslinjen er å

  • verne liv og helse for ansatte i Seksjon for teknisk drift og seksjonens avtaleparter
  • sikre verdier for brukerne når arbeidet utføres
  • sikre avbruddsfri teknisk infrastruktur

Retningslinjen omfatter alle ansatte i Seksjon for teknisk drift og seksjonens avtaleparter.

Alle ansatte i Seksjon for teknisk drift og seksjonens avtaleparter er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og fagledere er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Alle skal #

  • følge merking på dør
  • bruke påkrevd arbeidstøy og verneutstyr ut fra arbeidets art
  • utføre sikker jobbanalyse og dokumentere
  • delta på eventuell pålagt dokumentert opplæring gitt av brukermiljø
  • melde eventuelle sikkerhetsavvik til romsansvarlig

Skal ikke  #

  • flytte på eller berøre laboratorieutstyr uten at det er avtalt med romansvarlig
  • ta bilder av pågående forsøk

NTNU-bestemmelser #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice
Dato: 11.04.2019
Godkjent av: Seksjonssjef Teknisk drift
Erstatter: Ny 

0 Vedlegg
2114 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)