Arbeid alene i tekniske rom

Retningslinje for arbeid i tekniske rom alene.

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å unngå personskade for medarbeidere i Campusservice.

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

I ordinær arbeidstid #

Den enkelte medarbeider skal vurdere behovet for sikker jobbanalyse før arbeidet starter.

I soner uten mobildekning #

  • Sørge for å være to medarbeidere eller
  • Varsle teamleder eller arbeidsleder ved oppstart og avslutning av arbeidet

Etter ordinær arbeidstid #

  • NTNU-vekter skal varsles når arbeidet starter og når det er avsluttet.
  • Toveis kommunikasjonssystem med kontakt til NTNU-vekter skal brukes.

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: Ny

Nr: D03

0 Vedlegg
8206 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)