Anskaffelser

Anskaffelser ved Campusservice

Anskaffelser av varer og tjenester ved avdeling for Campusservice

Seksjon for teknisk drift #

Rutine for anskaffelser av varer og tjenester ved seksjon for teknisk drift. 

Formål, omfang og ansvar #

Rutinens formål er å etterleve lov og forskrift om offentlig anskaffelse og NTNUs retningslinjer for anskaffelser. Anskaffelsesprosessen skal være mest mulig effektiv for alle medarbeidere i prosessen og bestilling skal «matche» med faktura.

Rutinen omfatter alle medarbeidere i Seksjon for teknisk drift, Avdeling for campusservice 

Alle medarbeidere i Seksjon for teknisk drift er ansvarlige for at retningslinjen følges.
Fagledere er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Beskrivelse - Forarbeid #

  1. Anskaffelsen skal være godkjent av BDM (Leder med budsjettdisponeringsmyndighet)
  2. Alle anskaffelser skal bestilles i BasWare PM (PM) uavhengig av om varen/tjenesten er hentet, hentes eller blir levert.
  3. Har du ikke tilgang til PM skal du sende e-post til din rekvirent med informasjon om K-sted, analyse, art, og evt. prosjektnummer i tillegg til vedlegg og informasjon om varen/tjenesten er levert.
  4. Bestillingen skal lages innen 3 arbeidsdager etter mottatt dokumentasjon.
  5. Fritekstbestillinger som føres i PM skal alltid inneholde vedlegg, K-sted, analyse, art, og evt. Prosjektnummer. Rekvisisjonsnummeret skal føres med stor bokstav R foran nummeret.
  6. Vedlegg til bestillingen skal inneholde tilbud, ordrebekreftelse, e-post eller lignende, med pris. Ved bruk av manuell rekvisisjon skal også gul kopi legges ved bestillingen
  7. I en fritekstbestilling i PM skal feltet «Produkt» inneholde henvisning til mottatt dokumentasjon (ordrenr, tilbudsnr, e-post etc med dato) og kort beskrivelse av leveransen
  8. Ta varemottak i PM når varen/tjenesten er mottatt

Delfakturering uten betalingsavtaler skal ikke aksepteres

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av Seksjon for teknisk drift
Godkjent av seksjonssjef Seksjon for teknisk drift
06.09.2017

Hjelp og NTNU-bestemmer #

Etiske retningslinjer for statstjenesten Revidert i 2017
Retningslinjer for etisk handel ved NTNU
Retningslinjer for anskaffelse

Lovverk #

Lov om offentlig anskaffelser
Forskrift om offentlig anskaffelser

0 Vedlegg
4979 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)