Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE

(Videresendt fra Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME)

04.05. kl. 12.00-13.30

Sekretær: Cathrine Haugan Grønvik, Cathrine.Haugan.Gronvik@ntnu.no

Utvalgssekretær og organisering av møtene: Oddrun Husby, oddrun.husby@ntnu.no

Møteplan 2020 #

I de tilfelle det gjelder sak om kunngjøring av vitenskapelige stillinger som professor/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor, skal betenkningen/stillingsbeskrivelsen legges inn til drøfting i Ledergruppen før behandlingen i ansettelsesutvalget. 

Møtedatoer og saksfrist #

NB! Ny saksfrist for fakultetet er 3 uker før møtet. Instituttene kan ha egne frister i tillegg.

Møteplan for våren 2020 (med forbehold om endringer):

Vår 2020 

 • 15.06. kl. 12.00-13.30
 • 22.06. kl. 12.00-13.00 (ekstra møte)

Høst 2020 - møter hver 14. dag

 • 24.08.2020
 • 07.09.2020
 • 21.09.2020
 • 05.10.2020
 • 19.10.2020
 • 02.11.2020
 • 16.11.2020
 • 30.11.2020
 • 14.12.2020

#

Sammensetning av utvalget  #

Dekan har fra 1. august 2017 oppnevnt følgende medlemmer fram til saken blir behandlet i det første fakultetsstyremøtet, som er fastsatt til 6. oktober 2017.

Faste medlemmer: #

 • Dekan, professor Ingrid Schjølberg (leder)

Faste vitenskapelig ansatte #

 • Professor Maria Letizia Jaccheri (IDI) - permisjon studieåret 2019/2020
 • Professor Poul Einar Heegaard (IIK)

Midlertidig vitenskapelig ansatte #

 • stipendiat Bor de Kock (fra 01.08.2020)

FTV - Studenter #

 • Simen Killi
 • Marte Hoff Hagen
 • Sebastian Vildalen Ekpete

Vara faste vitenskapelige ansatte, varamedlemmer i rekke #

1. professor Lasse Natvig (IDI)
2. professor Rune Hjelsvold (IDI)
3. professor Anne C. Elster (IDI)

Vara midlertidig vitenskapelig ansatte #

 • stipendiat Grethe Østby (fra 01.08.2020) 

Vara studenter #

Katrine Langvik, Julie Solum-Sjaavaag

Funksjonsperioden #

Funksjonsperioden for faste vitenskapelige ansatte er 4 år fram til 31.07.2021.  Funksjonsperioden for midlertidig ansatte og studenter er 1 år.

Mandat #

Utvalget foretar tilsettinger i henhold til NTNUs personalreglement for vitenskapelige stillinger, vedtatt av Universitetsstyret i møte 18.08.09 (s-sak 50/09). Trådt i kraft 01.10.09. Revidert av organisasjonsdirektøren 18.02.2016. Trer i kraft 01.03.2016.

78 Vedlegg
37878 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)