Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE

(Videresendt fra Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME)

Sekretær: Cathrine Haugan Grønvik, Cathrine.Haugan.Gronvik@ntnu.no

Organisering av møtene: Oddrun Husby, oddrun.husby@ntnu.no

Møteplan 2019 #

I de tilfelle det gjelder sak om kunngjøring av vitenskapelige stillinger som professor/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor, skal betenkningen/stillingsbeskrivelsen legges inn til drøfting i Ledergruppen før behandlingen i ansettelsesutvalget. 

Møtedatoer og saksfrist #

Saksfrist for fakultetet er 14 dager før møtet. NB! Instituttene kan ha egne frister i tillegg.

Møteplan for våren 2019:

 • 25.01. kl. 09-11
 • 18.02. kl. 13-15
 • 08.03. kl. 09-11
 • 01.04. kl. 13-15
 • 26.04. kl. 09-11 (NB! saksfrist 08.04 på grunn av påske)
 • 16.05. kl. 09-11
 • 03.06. kl. 13-15
 • 24.06. kl. 12-15

Høst 2019

 • 20.08. kl. 09-11

Møteplan for resten av høsten 2019 kommer.

#

Sammensetning av utvalget  #

Dekan har fra 1. august 2017 oppnevnt følgende medlemmer fram til saken blir behandlet i det første fakultetsstyremøtet, som er fastsatt til 6. oktober 2017.

Faste medlemmer: #

 • Dekan, professor Geir Egil Dahle Øien (leder)
 • Ny dekan fra 01.08.2019: professor Ingrid Schjølberg

Faste vitenskapelig ansatte #

 • Professor Maria Letizia Jaccheri (IDI) - permisjon studieåret 2019/2020
 • Professor Poul Einar Heegaard (IIK)

Midlertidig vitenskapelig ansatte #

 • stipendiat Tale Bakken Ulfsby 

FTV - Studenter #

 • Sofia Godø 

Vara faste vitenskapelige ansatte, varamedlemmer i rekke #

1. professor Lasse Natvig (IDI)
2. professor Rune Hjelsvold (IDI)
3. professor Anne C. Elster (IDI)

Vara midlertidig vitenskapelig ansatte #

 • Anders Eivind Bråten 

Vara studenter #

Magnus Iben Holt, Anzhelika Seliverstova og Jakob Lønnerød Madsen

Funksjonsperioden #

Funksjonsperioden for faste vitenskapelige ansatte er 4 år fram til 31.07.2021.  Funksjonsperioden for midlertidig ansatte og studenter er 1 år.

Mandat #

Utvalget foretar tilsettinger i henhold til NTNUs personalreglement for vitenskapelige stillinger, vedtatt av Universitetsstyret i møte 18.08.09 (s-sak 50/09). Trådt i kraft 01.10.09. Revidert av organisasjonsdirektøren 18.02.2016. Trer i kraft 01.03.2016.

78 Vedlegg
29835 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)