Ansettelsesutvalg...

Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Det humanistiske fakultet. Gjelder for perioden 01.08.2017 - 31.07.2021. 

Alt om råd og utvalg ved HF

Sammensetning #

Dekan og leder: Anne Kristine Børresen

Stedfortreder: Fast vitenskapelig ansatt - representamnt i utvalget

Medlemmer: 

Professor Gøril Thomassen Hammerstad
Professor Lasse Hodne
Postdoktor Deniz Akin

Varamedlemmer:

Førsteamanuensis Guro K. Kristiansen - KULT

Professor Kristian Steines - IHS

Vidar Halgunset - IFR

Studentrepresentanter:

FTV1 idunn.n.hatling@ntnu.no
FTV2 mhbeck@stud.ntnu.no

Studenter velger sine representanter for ett år av gangen. FTV1 møter fast. FTV2 er vara. 

0 Vedlegg
7614 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)