Ansettelsesråd...

Ansettelsesrådet ved SU

Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Alt om råd og utvalg

Ansettelsesrådets sammensetning #

Gjelder fra 01.08.2017

Møteplan vår 2020

Medlemmer #

Varamedlemmer #

Mandat #

Ansettelsesrådet behandler ansettelser av teknisk-administrativt personale.

Kontakt #

Sekretær for ansettelsesrådet: Astrid Irene Øie

0 Vedlegg
14799 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)