Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet

Her finner man informasjon om ansettelse av utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet for NTNU. Samt skattepliktvurderinger og rammeavtalen med Deloitte AS. 
Denne siden gir ikke informasjon for ansatte som tilhører norsk folketrygd og som skal reise på midlertidige, lengre utenlandsopphold (forskningstermin) og lengre stipendreiser i utland. 

Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i Norge | Sider merket med ansettelse

 • Rammeavtalen med Deloitte kan også bli aktuell ved utflytting/permanent bosetting i et annet land.
 • For utsendte medarbeidere gjelder egne regler. Kontakt fastlønnsgruppa i Seksjon for økonomitjenester eller NIRS v/Sigurdardottir for mer informasjon.
 • Informasjonen på siden gjelder ikke ansatte som er bosatt i Norge, som er på midlertidige, lengre utlandsopphold.

Hvis arbeidet skal utføres i andre land enn Norge #

1. Bostedsland?

2. Hvilket land skal jobben utføres?

3. Hvis arbeidet skal utføres i flere land: Hvilke land gjelder det?

Skatteplikt #

Skatteplikt til Norge eller hjemlandet må avklares. Se skatteetaten.no og nordisketax.net

Søke om skattepliktvurdering for utenlandske medarbeidere som bor og arbeider i andre land:

Bakgrunn om skatteplikt: Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, men som mottar lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet er skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav g. Skatteavtaler med bostedslandet/arbeidslandet kan imidlertid begrense Norges rett til å skattlegge. Utføres noe av arbeidet i Norge er inntekten skattepliktig etter skatteloven §2-3 første ledd bokstav d.

De personer som mottar lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet  skal behandles av skattekontoret i Oslo. Personer som ikke er i Norge er fritatt fra oppmøteplikten.

Framgangsmåte for HR-medarbeider som søker om skattepliktvurdering og eventuelt D-nummer på vegne av den ansatte:

 1. Fyll ut Skatteetatens tilgjengelig informasjon i skjema RF 1209 B på vegne av den ansatte. Skjema finnes på skatteetatens nettsider. Skjema RF 1209 B UtenlandsBorger.
 2. Stemple og signere på vegne av NTNU v/eget fakultet
 3. Legg ved et brev som sier det vesentlige om
  • Oppgi hvilket land jobben utføres i. Evt om det er i flere land
  • Jobben utføres både i Norge og i annet land
  • Hvilket land den ansatte er bosatt i. Det gjelder skattemessig og trygdemessig tilhørighet
  • Den ansatte har flytta fra ett land til et annet land i utlandet for å gjøre en jobb for NTNU
  • Kontraktens tidsperiode, stillingsstørrelse og lønnsnivå
 4. Legg ved stemplet og signert kopi av pass
 5. Legg ved stemplet og signert kopi av evt dokumentasjon på trygdetilhørighet, hvis det er aktuelt og nødvendig. Det er ikke et må-krav
 6. Papirene sendes i ordinær postgang pga hensynet til personvern

Send søknader til: Skatteetaten, Brukerdialog seksjon 1, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo. Att: Hedstrøm.

Eksempel på søknadsbrev til Skatt Øst

Unntakshåndtering ved korona - utenlandske ansatte som skal jobbe i Norge #

På grunn av koronasituasjonen er nye utenlandske ansatte forhindret fra å reise inn i Norge. Etter avtale kan de arbeide midlertidig fra hjemlandet.

HR- og HMS-sjefen har delegert en Altinn signeringsrettighet til en gruppe HR-medarbeidere, slik at de kan signere/søke på vegne av NTNU. HR har dermed gjennom RF-1355 mulighet til, på vegne av den ansatte, å søke om norsk ID-nummer og skattekort. Norsk skattekort sørger for at skattetrekket blir korrekt så tidlig så mulig.

Det er utarbeidet en veileder for Altinn/HR-skjema som HR-medarbeidere kan bruke for å søke om norsk skattekort for utenlandske medarbeidere.

Arbeidsgiveravgifter  #

Plikten til å betale arbeidsgiveravgifter til den ansattes hjemland må avklares. Fritak for å betale arbeidsgiveravgift til Norge dokumenteres ved A1 skjema fra hjemlandet. 

NAV kontaktinformasjon 2017.pdf 

Ved spørsmål om medlemskap i folketrygden kontakt NAV Kontaktsenter internasjonalt: Tlf. 21 07 37 00

Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK) #

Medlemskap i Statens pensjonskasse avhenger av medlemskap i norsk folketrygd. For mer informasjon se SPK.no

Lokale HR ansvarlige

Ansette utenlandsk Professor II i 20% stilling hos NTNU #

Gjelder tilsvarende for Førsteamanuensis II og Universitetslektor II.

Forutsetning: Den ansatte har hovedarbeidsgiver i hjemlandet og bor der. Jobben utføres enten fra hjemlandet, eller både i hjemlandet og Norge.

Det er utarbeidet en anbefalt arbeidsveiledning for HR-medarbeidere som jobber med ansettelse av disse. Veiledningen har fokus på innberetning av lønn og skatt til skattemyndighetene. Husk at hver sak må behandles individuelt.

Rammeavtale med Deloitte AS #

Referanse «ANSK-0038-17». Kontraktsområde: «Konsulenttjenester for utenlandske ansattes sosiale kostnader knyttet til hjemlandet».

NTNU har inngått rammeavtale med Deloitte for å møte utfordringene som NTNU har ved å benytte seg av arbeidskraft på tvers av landegrenser. NTNU som arbeidsgiver har rapporterings- og avgifts- forpliktelser i andre land. Når ansatte utfører arbeid i andre land enn Norge, oppstår det spørsmål om f.eks. beskatning, trygd, pensjon og om hvordan lønn skal rapporteres i Norge og utlandet.

Deloitte bistår NTNU med spisskompetanse innenfor internasjonal trygd og pensjon, internasjonal beskatning og internasjonal arbeidsrett. Deloitte kan bidra med rådgiving, analyser og planlegging hvis en NTNU-ansatt skal utføre arbeid i andre land enn Norge.

Slik bestiller HR-medarbeider oppdrag under rammeavtalen (avrop): #

1.Kontakt Deloitte ved Beate Herneblad for rådgiving eller bestilling av tjenester. Be om pristilbud:

Beate Herneblad, Advokat/Lawyer | Manager Deloitte Advokatfirma AS

Dronning Eufemias gate 14, 0301 Oslo

Tel/Main: +47 23 27 96 00 | Mobile: +47 922 26 932  bherneblad@deloitte.no

2. Lokal bestiller legger inn nytt oppdrag i BasWare. Bestillingen merkes med kostnadssted, kontraktsreferanse «ANSK-0038-17» og kontaktperson (HR medarbeider).

3. Deloitte fakturerer NTNU månedlig.

Skjema for oppdrag ifølge rammeavtale ANSK-0038-17 – anbefalt skjema for å tydeliggjøre og dokumentere det enkelte oppdragets omfang.

Hva må Deloitte vite om den ansatte #

 • Er kontrakten med NTNU, og betaler NTNU lønn
 • Stillingsprosent
 • Varighet på kontrakt
 • Navn
 • Statsborgerskap
 • Hvilket land er personen bosatt i
 • Er nærmeste familie (ektefelle, barn) bosatt i samme land?
 • Hvis nei, hvilket land er nærmeste familie bosatt  
 • Hvilke land skal personen fysisk arbeide i? Fint om omfanget av arbeidsmengden i de ulike landene angis
 • Har arbeidstakeren annet arbeid i hjemlandet i tillegg til arbeidet for NTNU?
 • Hvis ja, angi arbeidsgivers navn og eventuelle relasjon til NTNU
 • Hvis ja, utfører arbeidstakeren dette arbeidet (for annen arbeidsgiver) i sitt hjemland?
 • Hvis ja, skal arbeidstakeren utføre arbeidet for NTNU fra sin andre arbeidsplass (eks. annet universitet?) eller hjemmefra?  

Har du spørsmål om avtalen med Deloitte #

Kontakt Anne Opsal Slupphaug, eller send henvendelse til kontakt@okavd.ntnu.no

Working and living abroad #

Deloitte: working and living abroad.pdf

8 Vedlegg
10979 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)