Ammepermisjon

Her finner du informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med ammefri og hvordan du søker.

English version - Leave of absence for breastfeeding

Temaside om permisjon

Dine rettigheter #

Alle ansatte som ammer barn har rett på fri fra jobb fram til barnet fyller to år. Dersom du arbeider hel dag har du krav på inntil to timer pr. dag, og hvis du jobber mellom 2/3 og full dag kan du ta fri inntil en time pr. dag. For ansatte som har stillinger med ulikt innhold, særlig aktuelt i forsknings- og undervisningsstillinger med både forskning og undervisning, skal ammefri påvirke de ulike delene proporsjonalt. Dette innebærer at dersom man har 20 % forskning og 80 % undervisning, skal 80 % av ammefriperioden tas av undervisningen og resten av forskningsdelen av stillingen

Fra barnet er 9 måneder kreves det bekreftelse fra lege eller helsestasjon om at barnet fremdeles ammes.

Ønsker du å benytte deg av denne retten til permisjon, skal  nærmeste leder varsles så snart som mulig.

Registrere ammefri #

Du skal ikke søke om ammefri i HR-portalen. Registrer ammefri i "Min tid" med Trekk saldo kode 490.

Fakultet for medisin og helsevitenskap benytter eget skjema for søknad om ammefri.

Lovverk #

Kontakt #

Siden er oppdatert 19.10.2020

0 Vedlegg
9312 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)