Administrativ støtte for ansatte ved ISM

Denne siden er for ansatte ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Her finner du informasjon om hvem du kan kontakte for hjelp til ulike oppgaver, fordelt på støtte innen forskning, undervisning og virkshomhet. 

Ser du etter noe annet? Her finner du Organisasjonskart og ledelsesmodell for ISM

Administrasjonen ved ISM #

Felles epost til administrasjonen ved ISM: ism-post@mh.ntnu.no 

Forskningssøtte #

Skal du søke forskningsmidler? Husk å registrere søknaden din i Søkerportalen for ISM. Her skal alle søknader til eksterne midler registreres i forkant av søknadsfristen. 

Se ISMs støttestide for forskning som er en hjelp i alle faser i et forskningsprosjekt, fra ide, søknad, gjennomføring og avslutning. 

Alle henvendelser om forskningsøknader og -prosjekter sendes til prosjektstotte@ism.ntnu.no 

Se også Søknadshjelpen ved MH-fakultetet som tilbyr hjelp til søknader på større prosjekter. 

Utdanningsstøtte #

Felles epost for undervisningsstøtte: ism-post@medisin.ntnu.no

Her finner du en oversikt over alle studieveiledere ved ISM (bachelor sykepleie, medisinutdanningen, masterprogram, videreutdanninger og ph.d)

Virksomhetsstøtte #

  • Kontorsjef: Geir Kristiansen (konstituert) (Surur Taso i permisjon)
  • Stedfortreder for kontorsjef: 
  • HR, rekruttering og forvaltning  Anne-Britt Hofstad 
  • HMS-koordinator og arealansvarlig: Geir Kristiansen
  • Bestilling, ansvar for utstyr, infrastruktur, tilrettelegging og HR (tilrettelegging ved ansettelse, mottak og avvikling): Imrana Kreso
  • Kommunikasjonsstøtte, samfunnskontakt og nettsider ISM: Hanne Strypet
  • SharePoint, digitalisering av undervisning, samhandlingsverktøy, flercampusundervisning: Hans Olav Tøndel
  • Controller ISM og HUNT forskningssenter: Greta Refsdal
  • Controller HUNT4: 

ISMs administrative ressurser ved MH-fakultetet #

0 Vedlegg
38703 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)