Økonomirapporter i iAccess

Generell veiledning for prosjektledere om bestilling av økonomirapportene i Maconomy, og hvordan du skal finne den informasjonen du er ønsker.

Temaside prosjekt | Sider merket BOA  eller iAccess

Forstørret versjon av skjermbildene på siden får du ved å klikke på bildet.

Hvor finner du rapportene? #

Det er to innganger til rapporter i iAccess, enten direkte på forsiden for et spesifikt prosjekt:

rapport inngang1

Rapporter som startes fra et prosjekt vil åpnes uten at det er behov for å angi parametrene som skal gjelde for rapporten, rapportene kjøres for gjeldende prosjekt (evt. hovedprosjekt inklusive delprosjekter) og gjeldende periode (måned).

Den andre inngangen til rapporter er via vindu for rapporter. Her vil du finne både de samme rapportene som det er lenket til på forsiden på et prosjekt, og en del andre rapporter.

Rapport inngang2

Når du bestiller en av disse rapportene vil du bli møtt av en brukerdialog hvor du må angi parametrene (utvalgskriteriene) du ønsker skal være gjeldende for rapporten.

Hvordan fylle ut utvalgskriteriene når du skal bestille en rapport? #

Dette eksempelet er tatt fra en bestilling av Prosjektrapport PL via siden Prosjektrapporter. Når du ønsker å kjøre denne rapporten får du følgende bilde:

Utvalg rapport

Du ser at det er 3 obligatoriske parametre som må fylles ut
Første parameter (Prosjektnummer) er markert i menyen til venstre, og du har et søkefelt som du skal bruke til å finne rett prosjektnummer

Rapportutvalg

  1. I søkefeltet kan du skrive inn enten navn eller prosjektnummer. Når du har skrevet så mange tegn at du antar at søkelisten er tilstrekkelig begrenset trykker du på kikkerten til høyre på linjen.
    I prosjektlisten over vises nå da bare de prosjektene som inneholder de tall/bokstaver som du har skrevet inn (i eksempelet viser nå altså listen alle prosjektnavn som inneholder «lakse» - og som du ser finner systemet alle aktuelle, uavhengig hvor i prosjektnavnet denne kombinasjonen står.
  2. Ved å bla i listen har jeg funnet, og markert (se blå linje) det prosjekt jeg ønsker å kjøre rapport for. Når du da trykker > vil prosjektet være valgt (se både øverst til høyre og til venstre)

Omtrent tilsvarende prosesser må du da gjøre for Måned og År.

Når du har kjørt rapporten vil du også se de parametrene som er brukt for rapporten i venstremenyen.

Rapport pl

Ved å trykke advanced vil du få det samme bildet som du så når du bestilte rapporten, og du har da mulighet til å endre parametrene dersom du skulle ønske det. Når du er ferdig med å endre parametrene trykker du Run, og så kjøres rapporten på nytt – med nye parametre.

Selektere data i rapporten #

I enkelte rapporter er lagt inn mulighet for å filtrere/selektere data, slik at du får de dataene som er relevante for deg. Dette avsnittet vil vise hvordan du skal filtrere/selektere data.

Eksempelet nedenfor er en rapport for et hovedprosjekt. Som beskrevet ovenfor vil en prosjektrapport for et hovedprosjekt inkludere alle delprosjekter. Men i din analyse av prosjektregnskapet vil det kanskje bare være aktuelt å se på noen av delprosjektene. Vi vil her beskrive hvordan du skal gå frem for å få til det.

utvalg rapport pl

Hvis du velger det menyvalget som viser «haker» vil du få se de filtreringsmulighetene du har på denne fanen, i dette tilfellet ser vi at hovedprosjekt og alle delprosjekter er markert. De du da skulle ønske å ta bort fra rapporten gjør du da enkelt ved å fjerne «haken» ved det prosjektet.

Fordi det kan være noe forskjell i hvilke filtreringer som kan gjøres på de ulike faner vil et valg/fravalg som gjøres på en fane ikke automatisk gjelde på alle faner, men du må gjøre samme prosedyre for alle faner.

Faner #

Når det er brukt begrepet «Faner» refererer det til denne linjen på rapporten:

faner rapport

Se inngående faktura (BasWare) #

I enkelte av fanene som spesifiserer i mer detalj kostnadene er det også mulig å få se fakturaene som er ført på prosjektet.

F.eks. foreligger den muligheten på fanen «Andre driftskostnader».

Hvis du fører musepekeren over en regnskapslinje vil du se at du pekeren endrer seg til en finger og det kommer opp en beskrivelse.

Driftskostnader

Hvis du så trykker på denne linjen vil det komme opp en ny tabell lenger ned på siden, hvor alle transaksjonene vil være listet opp. Her ser du at det da også er en lenke til BasWare.

Andre driftskostnader2

Kontakt #

Hvis du trenger støtte til bruk av Maconomy, kontakt prosjektøkonomen som er tilknyttet prosjektet/ ditt institutt.

Prosjektstøtte -kontaktpersoner

Ved ytterligere spørsmål eller systemfeil send e-post til kontakt@okavd.ntnu.no

9 Vedlegg
3469 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)