Årets underviser ved HF

Studentenes pris til årets underviser ved Det humanistiske fakultet (HF) #

Studentenes pris til årets underviser ved Det humanistiske fakultet (HF) deles ut årlig. Prisen ble delt ut for første gang i 2018, og alle studenter kan nominere en ansatte ved HF som de mener fortjener prisen som årets beste underviser.

Prisen består av en vandrepokal og et diplom som er signert av leder for Studentrådet HF og dekan ved Det humanistiske fakultet.

Hvem kan nomineres #

Alle ansatte undervisere ved Det humanistiske fakultet kan nomineres. Læringsassistenter og andre studentansatte kan ikke nomineres.

Det er mulig å nominere en kandidat for undervisning som har foregått inneværende semester eller i det foregående kalenderåret. Ved nominasjonsrunden i 2019 vil det si at undervisningen kan ha foregått høsten 2018 eller vårsemesteret 2019.

Hvordan nominere #

Bare studenter kan nominere kandidater til prisen. Når du nominerer en god underviser trenger du kun opplyse på hvilken måte kandidaten oppfyller disse tre kriteriene:

  • Kommunikasjonsevne
  • Engasjement
  • Inkludering av studentene  

Foreslå kandidat til Årets underviser ved HF 2019 

Frist for nominasjoner er satt til 15. juli.

Jury #

Etter at nominasjonsfristen har utløpt vil juryen gjennomgå nominasjonene og bestemme seg for en vinner.

Juryens sammensetning #

  • De fakultetstillitsvalgte studentene i Studentrådet HF
  • Prodekan for utdanning ved HF
  • Dekan ved HF

Om prisutdelingen #

Høsten 2019 avholdes et arrangement hvor dekanen og leder av Studentrådet HF deler ut pokal og pris. Årets beste underviser vil etterpå holde et foredrag om et valgt tema innen sitt fagfelt som understreker humanioras relevans. Studentenes mål er at prisen og prisutdelingen vil bidra til mer samhold mellom studentene og fagmiljøene på HF.

Pokalen er foreløpig hemmeligholdt, og vil kunngjøres i forkant av den første utdelingen. Nyheter om prisen vil kunngjøres på Studentrådet HFs Facebook-side.

Prisvinnere #

0 Vedlegg
5524 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)