Standardavtale mellom bedrift og student

English version - Student and business cooperative agreements.

Ser du etter noe annet? Temaside om oppgaveskriving | Sider merket med oppgaveskriving

Samarbeidsavtale #

Hvis du som student skal skrive masteroppgave i samarbeid med en bedrift eller organisasjon utenfor NTNU, skal du inngå en avtale med dem om det. Da bruker du dette avtaledokumentet:

Taushetsplikt #

Mange bedrifter eller organisasjoner vil ha behov for at du som student forplikter deg til konfidensialitet rundt virksomheten. Bruk dette for å avtale taushetsplikt:

3 Vedlegg
25666 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)