Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Permisjon fra studiene

For studenter

Slik søker du permisjon

Kontakt din studieveileder hvis du trenger permisjon.

Permisjon gjelder i utgangspunktet for 1 studieår, men du kan også søke om permisjon for 1 semester. For ikke å måtte oppgi årsaken til permisjonen, må du ha fullført mer enn 30 studiepoeng av emnene i studieprogrammet ditt. I studieprogram med praksis kan fakultetet bestemme at du må begrunne søknaden.

Fakultetet kan gi deg permisjon i over 1 år dersom du kan dokumentere særskilte behov eller tvingende grunner som:

Mer om permisjon i Forskrift om studier ved NTNU (§3-4)

Se også

Forsinket i studiene

Viktig informasjon til deg som er i permisjon

Du skal ikke betale semesteravgift og semesterregistrere deg i permisjonstiden. Hvis du skal avlegge en eller flere eksamener i permisjonstiden, må du melde deg opp til eksamen og betale semesteravgiften innen de ordinære fristene. Har du opptak på flere studier ved NTNU, må du sende inn ett skjema for hvert studieprogram du er tatt opp til og søker permisjon ifra.

Militærtjeneste

Vernepliktskontakten hjelper deg med å søke permisjon fra studiene.

Kontakt

Kontakt studieveileder ved ditt studieprogram hvis du har spørsmål. 

Har du vedlegg som skal legges ved søknaden din om studiepermisjon, må dettes sendes til instituttet som eier graden. Du finner kontaktinformasjon på nettsiden til studieprogrammet.