Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Permisjon fra studiene

For studenter

Slik søker du permisjon

Kontakt din studieveileder hvis du trenger permisjon.

Permisjon gjelder i utgangspunktet for 1 studieår, men du kan også søke om permisjon for 1 semester. For ikke å måtte oppgi årsaken til permisjonen, må du ha fullført mer enn 30 studiepoeng av emnene i studieprogrammet ditt. I studieprogram med praksis kan fakultetet bestemme at du må begrunne søknaden.

Fakultetet kan gi deg permisjon i over 1 år dersom du kan dokumentere særskilte behov eller tvingende grunner som:

Mer om permisjon i Forskrift om studier ved NTNU (§3-4)

Se også

Forsinket i studiene

Viktig informasjon til deg som er i permisjon

Du skal ikke betale semesteravgift og semesterregistrere deg i permisjonstiden. Hvis du skal avlegge en eller flere eksamener i permisjonstiden, må du melde deg opp til eksamen og betale semesteravgiften innen de ordinære fristene.

Militærtjeneste

Vernepliktskontakten hjelper deg med å søke permisjon fra studiene.

Kontakt

Kontakt studieveileder ved ditt studieprogram hvis du har spørsmål.