Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Permisjon fra studiene

For studenter

Slik søker du permisjon

Kontakt studieveileder ved fakultetet ditt hvis du trenger permisjon.

Permisjon gjelder i utgangspunktet for 1 studieår, men du kan også søke om permisjon for 1 semester. For ikke å måtte oppgi årsaken til permisjonen, må du ha fullført mer enn 30 studiepoeng av emnene i studieprogrammet ditt. I studieprogram med praksis kan fakultetet bestemme at du må begrunne søknaden.

Fakultetet kan gi deg permisjon i over 1 år dersom du kan dokumentere særskilte behov eller tvingende grunner som:

Mer om permisjon i Forskrift om studier ved NTNU (§3-4)

Militærtjeneste

Vernepliktskontakten hjelper deg med å søke permisjon fra studiene.