Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode

Studiekalender 2018–2019

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2018
Dato  
Uke 32–33 Utsatte eksamener (kont)
14.08 Immatrikulering 
16.08–24.08 Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
20.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
23.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
28.11 Start ordinær eksamensperiode
21.12 Slutt ordinær eksamensperiode
Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2019
Dato  
07.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
15.-22.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
13.05 Start ordinær eksamensperiode
  Eksamensslutt/Semesterslutt for sivilingeniørstudiet (5-årig og 2-årig) og 2-årige masterprogram i teknologi - alle årskurs
07.06 Slutt ordinær eksamensperiode
Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2018
Dato  
Uke 32–33 Utsatte eksamener (kont)
08.-09.08 Personalseminar 
13.-14.08 Mottak av internasjonale studenter (evt. hele uke 33)
14.08 Oppstart nye masterstudenter IVB, IIK, IDI og ID
14.08 Velkomstdag for jenter på følgende studieprogram: Årsstudium i teknologidesign og ledelse, Bachelor i geomatikk, Bachelor i teknologidesign og ledelse, Bachelor i ingeniørfag bygg, Bachelor i ingeniørfag maskin, Bachelor i ingeniørfag fornybar energi, Bachelor i ingeniørfag data, Bachelor i ingeniørfag elektro, Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet, Bachelor i programmering og Årsstudium i informatikk
15.08 Immatrikulering
20.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
28.09 Premieutdeling Eurekaprisen 
11.-12.10 Kvalitetsseminar
07.11 Åpen dag
23.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
28.11 Start ordinær eksamensperiode
21.12 Slutt ordinær eksamensperiode
21.12 Semesterslutt
Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2019
Dato  
07.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
Uke 7-8 Studentuka
21.02 Skidag - undervisningsfri
15.-22.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
13.05 Start ordinær eksamensperiode
07.06 Slutt ordinær eksamensperiode
16.06 Semesterslutt
   
Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2018
Dato  
uke 32–33 mm. Utsatte eksamener (kont) OBS: Egne datoer for Ålesund.
15.08 Immatrikulering
20.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
23.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
28.11 Start eksamensperiode
21.12 Slutt eksamensperiode
Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2019
Dato  
07.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
15.-22.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
13.05 Start ordinær eksamensperiode
07.06 Slutt ordinær eksamensperiode

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge; og NTNUs hovedkalender.