Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode

Studiekalender for 2021/22

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2021

Se også egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Dato  
04.01–09.01 Reservert periode for eksamen grunnet uforutsette forhold
11.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
29.03–05.04 Påske (undervisningsfri)
07.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
11.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for hjemmeeksamen omgjort fra skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 22. mai
11.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for hjemmeeksamen omgjort fra skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
09.08 Start sommereksamen
21.08 Slutt sommereksamen

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2021 - under oppdatering

Se også egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Dato  
Uke 32-33 Utsatt eksamen ("kont")
16.08 Immatrikulering 
17.08 Bli kjent med studielivet ved NTNU - Møt studentfrivilligheten ved NTNU
Uke  Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
23.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
26.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
29.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
21.12

Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*

  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.

Vårsemesteret 2022:

Undervisning:

  • Normalt mandag 10. januar – fredag 6. mai

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*:

  • Tirsdag 10. mai – fredag 10. juni (Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 4. juni)

Sommereksamen 2022:

  • Mandag 8. august – lørdag 20. august 

Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2021

Dato  
04.01–09.01 Reservert periode for eksamen grunnet uforutsette forhold
11.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
Uke 8 Studentuka planlegges 
29.03–05.04 Påske (undervisningsfri)
07.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
11.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for hjemmeeksamen omgjort fra skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 22. mai
11.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for hjemmeeksamen omgjort fra skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
09.08 Start sommereksamen
21.08 Slutt sommereksamen

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2021 - under oppdatering
Dato  
Uke 32-33 Utsatt eksamen ("kont")
  Velkomstdag for jenter på følgende studieprogram: Byggingeniør, Dataingeniør, Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Elektroingeniør, Fornybar energi, Geomatikkingeniør, Maskiningeniør, Programmering, Teknologidesign og ledelse (årsstudium og bachelor).
16.08 Immatrikulering
16.08

Oppstart nye masterstudenter

- Computational Colour and Spectral Imaging (MSCOSI)

17.08 Bli kjent med studielivet ved NTNU - Møt studentfrivilligheten ved NTNU
19.08

Oppstart nye masterstudenter

- Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)

- Industriell innovasjon og digital sikkerhet (MIIDS)

Information Security, erfaringsbasert masterprogram (MISEB)

20.08

Oppstart nye masterstudenter

- Bærekraftig vareproduksjon (MSUMA)

- Information Security, heltid og deltid (MIS & MISD)

- Interaction Design (MIXD)

23.08

Oppstart nye masterstudenter

- Applied Computer Science (MACS)

- Klinisk sykepleie og AIO 

23.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
  Premieutdeling Eurekaprisen 
20.10–21.10 Kvalitetsseminar
  Åpen dag 
26.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
29.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
21.12 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.

Vårsemesteret 2022:

Undervisning:

  • Normalt mandag 10. januar – fredag 6. mai

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*:

  • Tirsdag 10. mai – fredag 10. juni (Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 4. juni)

Sommereksamen 2022:

  • Mandag 8. august – lørdag 20. august 
Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2021 
Dato  
04.01–09.01 Reservert periode for eksamen grunnet uforutsette forhold
11.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
29.03–05.04 Påske (undervisningsfri)
07.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
11.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for hjemmeeksamen omgjort fra skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 22. mai
11.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for hjemmeeksamen omgjort fra skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
09.08 Start sommereksamen
21.08 Slutt sommereksamen

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2021 - under oppdatering
Dato  
Uke 32-33 Utsatt eksamen ("kont")
16.08 Immatrikulering
17.08 Bli kjent med studielivet ved NTNU - Møt studentfrivilligheten ved NTNU
23.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
26.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
29.11 Start eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
21.12 Slutt eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.

Vårsemesteret 2022:

Undervisning:

  • Normalt mandag 10. januar – fredag 6. mai

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*:

  • Tirsdag 10. mai – fredag 10. juni (Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 4. juni)

Sommereksamen 2022:

  • Mandag 8. august – lørdag 20. august 

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge; og NTNUs hovedkalender.