Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode

Studiekalender 2017

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2017
Dato  
Uke 32–33 Utsatte eksamener (kont)
15.08 Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
16.08 Immatrikulering
21.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om særordning/tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Søke utenlandsopphold/utveksling for høst og vår
24.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
29.11 Start ordinær eksamensperiode
21.12 Slutt ordinær eksamensperiode

 

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2018
Dato  
08.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
04.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
14.05 Start ordinær eksamensperiode
09.06 Slutt ordninær eksamensperiode

 

Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2017
Dato  
Uke 32–33 Utsatte eksamener (kont)
09./10.08 Personalseminar
14.-15.08 Mottak av internasjonale studenter
16.08 Oppstart nye masterstudenter IIK, IDI og ID
17.08 Immatrikulering
21.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
08.09 Oppstartseminar for ph.d.-utdanningen i informatikk/informasjonssikkerhet
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om særordning/tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Søke utenlandsopphold/utveksling for høst og vår
27.09 Idélab for bachelorstudenter i andre studieår
12.-13.10 Kvalitetsseminar
20.10 Premieutdeling Idélab og Eurekaprisen
01.11 Åpen dag
24.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
29.11 Start eksamensperiode
21.12 Slutt eksamensperiode
21.12 Semesterslutt

 

Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2018
Dato  
08.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
19.-23.02 Studentuka
22.02 Skidag - undervisningsfri
26.03-02.04 Påske (undervisningsfri)
04.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
14.05 Start eksamensperiode
09.06 Slutt eksamensperiode
16.06 Semesterslutt

 

Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2017
Dato  
uke 32–33 Utsatte eksamener (kont)
17.08 Immatrikulering
  Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om særordning/tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Søke utenlandsopphold/utveksling for høst og vår
24.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
29.11 Start eksamensperiode
21.12 Slutt eksamensperiode

 

Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2018
Dato  
08.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
04.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
14.05 Start eksamensperiode
09.06 Slutt eksamensperiode

 

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge; og NTNUs hovedkalender.