Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode

Studiekalender 2019 (under oppdatering)

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2019
Dato  
07.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
15.-22.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
13.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)
  Eksamensslutt/Semesterslutt for sivilingeniørstudiet (5-årig og 2-årig) og 2-årige masterprogram i teknologi - alle årskurs
07.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)
Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2019
Dato  
Uke 32-33 Utsatte eksamener (kont)
12.08 Immatrikulering 
Uke 33-34 Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
19.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
22.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
25.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)
20.12

Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)

Våren 2020:

Undervisning

  • Normalt 6. januar - 30. april

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)

  • 4. mai - 6. juni (det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 30. mai)

Sommereksamen 2020

  • 3. august - 15. august
Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2019
Dato  
07.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
Uke 7-8 Studentuka
21.02 Skidag - undervisningsfri
15.-22.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
13.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)
07.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)
16.06 Semesterslutt
   
Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2019
Dato  
Uke 32-33 Utsatte eksamener (kont)
  Personalseminar 
  Mottak av internasjonale studenter (evt. hele uke xx)
  Oppstart nye masterstudenter IVB, IIK, IDI og ID
  Velkomstdag for jenter på følgende studieprogram: Årsstudium i teknologidesign og ledelse, Bachelor i geomatikk, Bachelor i teknologidesign og ledelse, Bachelor i ingeniørfag bygg, Bachelor i ingeniørfag maskin, Bachelor i ingeniørfag fornybar energi, Bachelor i ingeniørfag data, Bachelor i ingeniørfag elektro, Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet, Bachelor i programmering og Årsstudium i informatikk
13.08 Immatrikulering
19.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
  Premieutdeling Eurekaprisen 
  Kvalitetsseminar
  Åpen dag
22.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
25.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)
20.12 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)
  Semesterslutt

Våren 2020:

Undervisning

  • Normalt 6. januar - 30. april

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)

  • 4. mai - 6. juni (det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 30. mai)

Sommereksamen 2020

  • 3. august - 15. august
Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2019
Dato  
07.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
15.-22.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
13.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)
07.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)
16.06 Semesterslutt
Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2019
Dato  
Uke 32-33 m.m. Utsatte eksamener (kont) OBS: Egne datoer for Ålesund.
13.08 Immatrikulering
19.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
22.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
25.11 Start eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)
20.12 Slutt eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)
  Semesterslutt

Våren 2020:

Undervisning

  • Normalt 6. januar - 30. april

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)

  • 4. mai - 6. juni (det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 30. mai)

Sommereksamen 2020

  • 3. august - 15. august

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge; og NTNUs hovedkalender.