Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode

Studiekalender for 2020/2021

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2020

Se også egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Dato  
06.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
06.-13.04 Påske (undervisningsfri)
30.04 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
04.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 30. mai
06.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
03.08 Start sommereksamen
15.08 Slutt sommereksamen

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2020

Se også egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Dato  
10.08 Immatrikulering 
Uke  Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
17.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
20.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
24.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
19.12

Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*

  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Datoer for vårsemesteret 2021:

Undervisning:

  • Normalt mandag 11. januar – fredag 7. mai

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn):

  • Tirsdag 11. mai – fredag 11. juni (Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 22. mai)

Sommereksamen 2021:

  • Mandag 9. august – lørdag 21. august 

 

Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2020

Dato  
06.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
Uke 7-8 Studentuka
20.02 Skidag - undervisningsfri
06.-13.04 Påske (undervisningsfri)
30.04 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
04.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 30. mai
06.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
03.08 Start sommereksamen
15.08 Slutt sommereksamen

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2020
Dato  
09.08 Velkomstdag for jenter på følgende studieprogram: Byggingeniør, Dataingeniør, Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Elektroingeniør, Fornybar energi, Geomatikkingeniør, Maskiningeniør, Programmering, Teknologidesign og ledelse (årsstudium og bachelor).
10.08 Immatrikulering
13.08 Oppstart nye masterstudenter Master i bygg- og miljøteknikk
14.08 Oppstart nye masterstudenter IVB, IIK og ID
17.08 Oppstart nye studenter IDI og Master i klinisk sykepleie og AIO 
17.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
25.09 Premieutdeling Eurekaprisen 
01.–02.10 Kvalitetsseminar
04.11 Åpen dag
20.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
24.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
19.12 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.

Datoer for vårsemesteret 2021:

Undervisning:

  • Normalt mandag 11. januar – fredag 7. mai

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn):

  • Tirsdag 11. mai – fredag 11. juni (Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 22. mai)

Sommereksamen 2021:

  • Mandag 9. august – lørdag 21. august 
Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2020
Dato  
06.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
06.-13.04 Påske (undervisningsfri)
30.04 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
04.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 30. mai
06.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
03.08 Start sommereksamen
15.08 Slutt sommereksamen

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2020
Dato  
10.08 Immatrikulering
17.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
20.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
24.11 Start eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
19.12 Slutt eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Datoer for vårsemesteret 2021:

Undervisning:

  • Normalt mandag 11. januar – fredag 7. mai

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn):

  • Tirsdag 11. mai – fredag 11. juni (Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 22. mai)

Sommereksamen 2021:

  • Mandag 9. august – lørdag 21. august 

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge; og NTNUs hovedkalender.