Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode

Studiekalender 2019

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2019

Se også egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Dato  
07.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
15.-22.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
13.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
07.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

 

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2019

Se også egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Dato  
Uke 32-33 Utsatte eksamener (kont)
12.08 Immatrikulering 
Uke 33-34 Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
19.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
22.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
25.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
20.12

Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Våren 2020:

Undervisning

  • Normalt 6. januar - 30. april

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)

  • 4. mai - 6. juni (det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 30. mai)

Sommereksamen 2020

  • 3. august - 15. august
Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2019
Dato  
07.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
Uke 7-8 Studentuka
21.02 Skidag - undervisningsfri
15.-22.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
13.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
07.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
16.06 Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2019
Dato  
Uke 32-33 Utsatte eksamener (kont)
08.08 Personalseminar 
  Mottak av internasjonale studenter (evt. hele uke xx)
12.08 Velkomstdag for jenter på følgende studieprogram: Byggingeniør, Dataingeniør, Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Elektroingeniør, Fornybar energi, Geomatikkingeniør, Maskiningeniør, Programmering, Teknologidesign og ledelse (årsstudium og bachelor).
13.08 Immatrikulering
15.08 Oppstart nye studenter Master i folkehelse
16.08 Oppstart nye masterstudenter IVB, IIK, IDI og ID
Uke 34 Oppstart nye studenter Master i klinisk sykepleie og AIO 
19.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
  Premieutdeling Eurekaprisen 
17.-18.10 Kvalitetsseminar
  Åpen dag
22.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
25.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
20.12 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
20.12 Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Våren 2020:

Undervisning

  • Normalt 6. januar - 30. april
  • For profesjonsstudier: fram til og med uke 24

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)

  • 4. mai - 6. juni (det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 30. mai)

Sommereksamen 2020

  • 3. august - 15. august
Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2019
Dato  
07.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
15.-22.04 Påske (undervisningsfri)
03.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
13.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
07.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2019
Dato  
Uke 32-33 m.m. Utsatte eksamener (kont) OBS: Egne datoer for Ålesund.
13.08 Immatrikulering
19.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
22.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
25.11 Start eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
20.12 Slutt eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Våren 2020:

Undervisning

  • Normalt 6. januar - 30. april

Eksamen (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)

  • 4. mai - 6. juni (det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 30. mai)

Sommereksamen 2020

  • 3. august - 15. august

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge; og NTNUs hovedkalender.