Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode

Studiekalender 2018

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2018
Dato  
08.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
01.03 Søke utenlandsopphold/utveksling for høst og vår
04.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
14.05 Start ordinær eksamensperiode
09.06 Slutt ordinær eksamensperiode

 

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2018
Dato  
Uke 32–33 Utsatte eksamener (kont)
14.08 Immatrikulering 
15.08 Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
20.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Søke utenlandsopphold/utveksling for høst og vår
23.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
28.11 Start ordinær eksamensperiode
21.12 Slutt ordinær eksamensperiode

Våren 2019

Undervisningsperiode:

  • Normalt 07.01-03.05

Eksamensperiode:

  • 13.05-07.06
Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2018
Dato  
08.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
19.-23.02 Studentuka
22.02 Skidag - undervisningsfri
01.03 Søke utenlandsopphold/utveksling for høst og vår
26.03-02.04 Påske (undervisningsfri)
04.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
14.05 Start ordinær eksamensperiode
09.06 Slutt ordinær eksamensperiode
16.06 Semesterslutt
20.06 Sommeravslutning for ansatte ved NTNU i Gjøvik

 

Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2018
Dato  
Uke 32–33 Utsatte eksamener (kont)
08.-09.08 Personalseminar 
13.-14.08 Mottak av internasjonale studenter (evt. hele uke 33)
14.08 Oppstart nye masterstudenter IIK, IDI og ID
14.08 Velkomstdag for jenter på følgende studieprogram: Bachelor i ingeniørfag data, Bachelor i ingeniørfag elektro, Bachelor i IT- drift og informasjonssikkerhet, Bachelor i programmering og Årsstudium i informatikk
15.08 Immatrikulering
20.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Søke utenlandsopphold/utveksling for høst og vår
28.09 Premieutdeling Eurekaprisen 
11.-12.10 Kvalitetsseminar
07.11 Åpen dag
23.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
28.11 Start ordinær eksamensperiode
21.12 Slutt ordinær eksamensperiode
21.12 Semesterslutt

Våren 2019

Undervisningsperiode:

  • Normalt 07.01-03.05

Eksamensperiode:

  • 13.05-07.06
Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2018
Dato  
08.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
01.03 Søke utenlandsopphold/utveksling for høst og vår
04.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
14.05 Start ordinær eksamensperiode
09.06 Slutt ordinær eksamensperiode

 

Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2018
Dato  
uke 32–33 Utsatte eksamener (kont)
15.08 Immatrikulering
20.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Søke utenlandsopphold/utveksling for høst og vår
23.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
28.11 Start eksamensperiode
21.12 Slutt eksamensperiode

Våren 2019

Undervisningsperiode:

  • Normalt 07.01-03.05

Eksamensperiode:

  • 13.05-07.06

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge; og NTNUs hovedkalender.