Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode

Studiekalender for 2020/2021

Studiekalender for NTNU i Trondheim høsten 2020

Se også egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Dato  
10.08 Immatrikulering 
Uke  Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
17.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
20.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
24.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
19.12

Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*

  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2021

Se også egne datoer for masterstudier i teknologi (siv.ing.)

Dato  
04.01–09.01 Reservert periode for eksamen grunnet uforutsette forhold
11.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
29.03–05.04 Påske (undervisningsfri)
07.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
11.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 22. mai
11.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
09.08 Start sommereksamen
21.08 Slutt sommereksamen

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Gjøvik høsten 2020
Dato  
09.08 Velkomstdag for jenter på følgende studieprogram: Byggingeniør, Dataingeniør, Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Elektroingeniør, Fornybar energi, Geomatikkingeniør, Maskiningeniør, Programmering, Teknologidesign og ledelse (årsstudium og bachelor).
10.08 Immatrikulering
13.08 Oppstart nye masterstudenter Master i bygg- og miljøteknikk
14.08 Oppstart nye masterstudenter IVB, IIK og ID
17.08 Oppstart nye studenter IDI og Master i klinisk sykepleie og AIO 
17.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
25.09 Premieutdeling Eurekaprisen 
02.10 Kvalitetsseminar
04.11 Åpen dag (avlyst)
20.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
24.11 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
19.12 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.

 

Studiekalender for NTNU i Gjøvik våren 2021

Dato  
04.01–09.01 Reservert periode for eksamen grunnet uforutsette forhold
11.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
Uke 8 Studentuka
Uke 8 Skidag - undervisningsfri
29.03–05.04 Påske (undervisningsfri)
07.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
11.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 22. mai
11.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
09.08 Start sommereksamen
21.08 Slutt sommereksamen

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Ålesund høsten 2020
Dato  
10.08 Immatrikulering
17.08 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
15.09 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
15.09 Betale semesteravgift høstsemester
15.09 Søke refusjon av semesteravgift
15.09 Melde opp til eksamen høstsemester
15.09 Søke innpassing/godskriving på grunnlag av tidligere avlagte eksamener
15.09 Søke om tilrettelegging til eksamen høstsemester
15.09 Hovedsøknadsfrist utveksling for vårsemesteret
20.11 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
24.11 Start eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
19.12 Slutt eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Studiekalender for NTNU i Ålesund våren 2021 
Dato  
04.01–09.01 Reservert periode for eksamen grunnet uforutsette forhold
11.01 Undervisningsstart (normalt - sjekk ditt studieprogram)
01.02 Bekrefte utdanningsplan i StudentWeb
01.02 Betale semesteravgift vårsemester
01.02 Søke refusjon av semesteravgift
01.02 Melde opp til eksamen vårsemester
01.02 Hovedsøknadsfrist utveksling for høstsemesteret
15.02 Søke om tilrettelegging til eksamen vårsemester
29.03–05.04 Påske (undervisningsfri)
07.05 Undervisningsslutt (normalt - sjekk ditt studieprogram)
  14 dager før eksamen - trekk fra eksamen
11.05 Start ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Det avvikles ikke eksamen pinseaften, lørdag 22. mai
11.06 Slutt ordinær eksamensperiode (hovedperiode for skriftlig eksamen under tilsyn)*
  Semesterslutt (sjekk ditt studieprogram for eksakt dato)
09.08 Start sommereksamen
21.08 Slutt sommereksamen

* Merk at andre eksamensformer kan komme utenfor denne perioden. Henvend deg til instituttet for nærmere informasjon.

Se også

Informasjon for nye studenter: frister, hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge; og NTNUs hovedkalender.