Publisering

For ansatte

NTNU publiseringspolitikk 2014–2020 |
Last ned NTNU publiseringspolitikk 2014–2020 (pdf)

Legg ut vitenskapelige artikler

NTNU-ansatte kan egenarkivere sine vitenskapelige, elektroniske dokumenter. Som forfatter kan du legge en vitenskapelig artikkel i NTNU Open, NTNUs digitale vitenskapelige arkiv, via Cristin når rettigheter er klarert med dine medforfattere. Dersom du har rett til å legge ut artikkelen i fulltekst vil den også få en varig URL. Detaljer og retningslinjer.

Undersøke dine forfatterrettigheter

I databasen Sherpa/Romeo, som omfatter både utenlandske og norske tidsskrifter og forlag, kan du se etter informasjon om forfatterrettigheter. Se også Intellektuelle rettigheter ved NTNU.

Vi anbefaler at forskere tar i bruk et forfattertillegg (author addendum) når de inngår en publiseringsavtale.

Arkiver din doktoravhandling i fulltekst

Nettpublisering av tidskrifter

Forskere og fagmiljøer kan starte opp et Open Access-tidsskrift, eller gjøre om allerede eksisterende tidsskrift til Open Access via Universitetsbiblioteket: NTNU Open Access journals

Registrere i Cristin

Slik registrerer du dine publikasjoner i Cristin

Portaler

Din adresse ved publisering

Riktig adresse når du skal publisere. Også ansatte med bistilling enten ved NTNU eller annen institutsjon, og eksternt ansatte ph.d.-kandidater må oppgi riktig NTNU-adresse.

Bli mer synlig

Slik gjør du dine publikasjoner mer synlige - bli sitert oftere av andre forskere.

Søk støtte for å få dekt publiseringsavgifter

Du kan søke om støtte når du skal publisere artikler i avgiftsbelagte Open Access tidskrift. Slik søker du midler fra NTNUs publiseringsfond. (pdf)

Sjekk tidsskriftenes «Impact factor»