Publisering

For ansatte

Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

1.Forberede

Velg riktig publiseringskanal

Søk støtte for å dekke publiseringsavgifter

Du kan søke om støtte når du skal publisere artikler i avgiftsbelagte Open Access-tidsskrift. Du kan også søke om støtte til vitenskapelige OA-monografier eller antologier. Slik søker du midler fra NTNUs publiseringsfond.

Nyttige tjenester i publiseringsprosessen

NTNUs publiseringspolitikk

 

2.Publisere

Publisere i Open Access tidsskrift

Publiser dine vitenskapelige arbeider med åpen tilgang. Publikasjonen blir da tilgjengelig for  og støtter NTNUs publikasjonspolitikk. 

Din adresse ved publisering

Riktig adresse når du skal publisere. Også ansatte med bistilling enten ved NTNU eller annen institusjon, og eksternt ansatte ph.d.-kandidater må oppgi riktig NTNU-adresse.

Husk dine forfatterrettigheter

I databasen Sherpa/Romeo, som omfatter både utenlandske og norske tidsskrifter og forlag, kan du se etter informasjon om forfatterrettigheter. Se også Intellektuelle rettigheter ved NTNU.

Vi anbefaler at forskere tar i bruk et forfattertillegg (author addendum) når de inngår en publiseringsavtale.

Etablere Open Access tidsskrift

Universitetsbiblioteket tilbyr forskere og fagmiljøer ved NTNU hjelp, rådgivning og en plattform for å publisere fagfellevurderte tidsskrifter med åpen tilgang. Biblioteket kan også hjelpe deg med å gjøre om et eksisterende tidsskrift til Open Access.

3.Synliggjøre

Registrere i Cristin

Når du har registrert i Cristin blir dine publikasjoner synlige på NTNUs nettsider - blant annet din egen ansattprofil. 

Arkiver din doktoravhandling i fulltekst

Synliggjøring i NTNUs åpne arkiv

NTNU-ansatte kan egenarkivere sine vitenskapelige, elektroniske dokumenter. Som forfatter kan du legge en vitenskapelig artikkel i NTNU Open, NTNUs digitale vitenskapelige arkiv, via Cristin når rettigheter er klarert med dine medforfattere. Dersom du har rett til å legge ut artikkelen i fulltekst vil den også få en varig URL. Detaljer og retningslinjer.

Bli mer synlig

Slik gjør du dine publikasjoner mer synlige - bli sitert oftere av andre forskere.

 

Kjøpe omtale?

Råd til deg som vurderer å kjøpe omtale