Fakulteter og institutter

Fakultet for Arkitektur og design (AD)

Det humanistiske fakultet (HF)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Fakultet for økonomi (ØK)

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

 


Fakulteter og institutter 2016

NTNU omorganiserte 1. januar 2017. Under ser du hvordan organisasjonen var i 2016. Oversikten blir liggende på denne siden ut januar 2017.

Organisasjonskart 2016 - pdf

NTNU i Trondheim

Fakultet for arkitektur og billedkunst

 • Billedkunst - Kunstakademiet i Trondheim
 • Byforming og planlegging
 • Byggekunst, form og farge
 • Byggekunst, historie og teknologi
 • Byggekunst, prosjektering og forvaltning

Det humanistiske fakultet

 • Filosofi og religionsvitenskap
 • Historiske studier
 • Kunst- og medievitenskap
 • Musikk
 • Språk og litteratur
 • Tverrfaglige kulturstudier

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Elektronikk og telekommunikasjon
 • Elkraftteknikk
 • Matematiske fag
 • Teknisk kybernetikk
 • Telematikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

 • Bygg, anlegg og transport
 • Energi- og prosessteknikk
 • Geologi og bergteknikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Marin teknikk
 • Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk
 • Produktdesign
 • Produktutvikling og materialer
 • Vann- og miljøteknikk

Det medisinske fakultet

 • Kreftforskning og molekylær medisin
 • Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
 • Nevromedisin
 • Samfunnsmedisin
 • Sirkulasjon og bildediagnostikk
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Materialteknologi

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

 • Geografisk institutt
 • Industriell økonomi og teknologiledelse
 • Samfunnsøkonomi
 • Sosialt arbeid og helsevitenskap
 • Sosiologi og statsvitenskap
 • Norsk senter for barneforskning
 • Pedagogikk og livslang læring
 • Program for lærerutdanning
 • Psykologisk institutt
 • Sosialantropologisk institutt

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (tidligere HiST)

 • Institutt for anvendt sosialvitenskap
 • Institutt for helsevitenskap
 • Institutt for sykepleievitenskap

Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (tidligere HiST)

 • Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 og bachelor i arkiv og samlingsforvaltning
 • Institutt for grunnskolelærerutdanning 5-10 og bachelor i tegnspråk og tolking

Fakultet for teknologi (tidligere HiST)

 • Institutt for allmennfag
 • Institutt for bioingeniørfag
 • Institutt for bygg og miljø
 • Institutt for elektrofag og fornybar energi
 • Institutt for kjemi og materialteknologi
 • Institutt for maskinteknikk og logistikk
 • Institutt for matteknologi
 • Institutt for informatikk og e-læring

Handelshøyskolen i Trondheim (tidligere HiST)

Vitenskapsmuseet

 • Seksjon for arkeologi og kulturhistorie
 • Nasjonallaboratoriene for datering
 • Seksjon for formidling
 • Seksjon for naturhistorie, inkl. Ringve botaniske hage og Kongsvoll fjellhage
 • Administrasjon og Revita-prosjektet

NTNU i Gjøvik

 • Avdeling for helse, omsorg og sykepleie
 • Avdeling for informatikk og medieteknikk
 • Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse

NTNU i Ålesund

 • Avdeling for internasjonal business
 • Avdeling for ingeniør- og realfag
 • Avdeling for maritim teknologi og operasjoner
 • Avdeling for biologiske fag
 • Avdeling for helsefag

 

Sentre

Oversikt over sentrene ved NTNU

I oversikten finner du de største sentrene samt nasjonale og eksternfinansierte sentre som NTNU er vertskap for.


Fellesadministrasjonen

Avdeling for utdanningskvalitet

Avdeling for studieadministrasjon

Avdeling for studenttjenester

HR og HMS-avdelingen

Kommunikasjonsavdelingen

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

IT-avdelingen

Avdeling for virksomhetsstyring

Økonomiavdelingen

Avdeling for campusservice

Eiendomsavdelingen

Rektors stab

Universitetsbiblioteket

 


Administrasjonen 2016

NTNU omorganiserte 1. januar 2017. Under ser du organisasjonen slik den var i 2016. Denne oversikten blir liggende på denne siden ut januar 2017.

Forskning

 • Prorektor for forskning

Nyskaping

 • Prorektor for nyskaping

Utdanning og læringskvalitet

 • Prorektor for utdanning
 • Studieavdelingen
 • Seksjon for studier og bibliotek (tidl. HiST)
 • Universitetsbiblioteket

Faglig integrasjon

 • Prorektor for faglig integrasjon

Stedlig ledelse i Gjøvik

 • Viserektor Gjøvik
 • Administrativ leder
  • Personalavdelingen
  • Økonomi- og driftsseksjonen
  • Bibliotekseksjonen
  • IT-seksjonen
 • Studie og forskningsseksjon

Stedlig ledelse i Ålesund

 • Viserektor Ålesund
 • Administrativ leder
  • Bibliotek
  • Personal- og organisasjonsseksjonen
  • IT-seksjonen
  • Økonomi- og driftsseksjonen
 • Studie og forskningsseksjon

Økonomi og eiendom

 • Økonomi- og eiendomsdirektør
 • Økonomiavdelingen
 • Seksjon for økonomi (tidl. HiST)
 • Driftsavdelingen
 • Seksjon for campus og drift (tidl. HiST)

Organisasjon

 • Organisasjonsdirektør
 • Organisasjonsdirektørens stab
 • Administrasjonstjenesten
 • HMS-avdelingen
 • Kommunikasjonsavdelingen
 • Kommunikasjon (tidl. HiST)
 • IT-avdelingen
 • Personalavdelingen
 • Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling (tidl. HiST)
 • Universitetsavisa