Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Nettbasert undervisning

For ansatte 

Her finner du anbefalinger, tips og hjelp for å komme i gang med nettbasert undervisning. Om du vil la studentene delta på læring i sanntid eller sy sammen videoer, ressurser og aktiviteter til en helhetlig nettbasert opplevelse finner du verktøy og fremgangsmåter her.

Undervisning i sanntid

Dette er når studentene deltar på undervisning samtidig som deg. Andre ord som brukes om dette er strømming, live, webinar og synkron undervisning. 

  • AnbefaltBlackboard Collaborate brukes når du skal ha en forelesning eller aktivitet med studentene i sanntid. 
  • AlternativZoom 

Anbefalt - offisielle NTNU-verktøy med support
Alternativ - gode verktøy, men uten NTNU-support

Video i undervisning

Video kan brukes i undervisningen på mange ulike måter. Flere har prøvd opptak av tradisjonelle forelesninger, men ofte gir det mer utbytte for studentene om du bryter opp undervisningen i korte videoer i stedet for en lang forelesning. Mindre videoer er lettere å bygge inn i et helhetlig undervisningsopplegg og kan brukes mer fleksibelt etterpå.

1. Ta opp video

2. Redigere video

  • Anbefalt: I Panopto kan du trimme eller fjerne deler av en video, legge til quiz og tekste videoer. Du kan legge til PDFer og embedde nettsider i videoen. Det er mulig å sette sammen klipp i Panopto, men til dette anbefaler vi Camtasia. 
  • Alternativ: Camtasia er et redigeringsverktøy for video med litt flere funksjoner enn Panopto. Snagit er i hovedsak for screenshots men kan også lage enkle korte videoer og f.eks gjøre om til GIF. Adobe Premiere Pro er et meget avansert verktøy for profesjonell redigering som alle ansatte på NTNU har tilgang på.

3. Laste opp video

4. Dele eller bygge inn i Blackboard


Anbefalt - offisielle NTNU-verktøy med support
Alternativ - gode verktøy, men uten NTNU-support

Studentaktiv læring

Aktiviteter som ikke er ren forelesning fra deg til studentene, men som iverksetter en eller annen aktivitet fra deltakerne. F.eks. gruppearbeid, samarbeid og diskusjoner. Studentaktiv læring egner seg i både synkrone og asynkrone læringssituasjoner.

Anbefalt:

Alternativ:


Anbefalt - offisielle NTNU-verktøy med support
Alternativ - gode verktøy, men uten NTNU-support

Veiledning og underveisvurdering

5 steg til nettbasert undervisning