Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Nettbasert undervisning

For ansatte 

Her finner du anbefalinger, tips og hjelp for å gjennomføre nettbasert undervisning. Du finner verktøy og fremgangsmåter for å la studentene delta på læring i sanntid, sy sammen videoer, samt ressurser og aktiviteter for å skape en helhetlig nettbasert opplevelse.

Undervisning i sanntid

Dette er når studentene deltar på undervisning samtidig som deg. Andre ord som brukes om dette er strømming, live, webinar og synkron undervisning. 

NTNU har to godkjente verktøy for dette:

Video i undervisning

Video kan brukes i undervisningen på mange ulike måter. Studentene får ofte mer utbytte av flere kortere videoer enn et lengre opptak av en hel forelesning. Mindre videoer er lettere å bygge inn i et helhetlig undervisningsopplegg og kan brukes mer fleksibelt etterpå.

Anbefalte verktøy for opptak, redigering, opplasting og deling av video.

Studentaktiv læring

Aktiviteter som ikke er ren forelesning fra deg til studentene, men som iverksetter en eller annen aktivitet fra deltakerne. F.eks. gruppearbeid, samarbeid og diskusjoner. Studentaktiv læring egner seg i både synkrone og asynkrone læringssituasjoner.

Anbefalt - offisielle NTNU-verktøy med support

Alternativ - gode verktøy, men uten NTNU-support

Veiledning og underveisvurdering

Personvern i nettbasert undervisning

Flere av verktøyene NTNU tilbyr for nettbasert undervisning gir også mulighet for å gjøre opptak.

Ved opptak av undervisningen må du følge krav og regler knyttet til personvern og behandling av personopplysninger i nettbasert undervisning.

Ved strømming av undervisning er det frivillig for studenten å delta med bilde og lyd, og studenten kan selv styre dette. Du trenger ikke å innhente samtykke, da dette defineres som almenn interesse jf. universitets- og høyskoleloven.

Undervisning fra egen arbeidsplass eller hjemmekontor

NTNU tilbyr flere verktøy som gjør det mulig å undervise digitalt fra egen arbeidsplass, kontor eller hjemmekontor.

5 steg til nettbasert undervisning