Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Nettbasert undervisning

For ansatte 

Her finner du anbefalinger, tips og hjelp for å komme i gang med nettbasert undervisning. Om du vil la studentene delta på læring i sanntid eller sy sammen videoer, ressurser og aktiviteter til en helhetlig nettbasert opplevelse finner du verktøy og fremgangsmåter her.

Undervisning i sanntid

Dette er når studentene deltar på undervisning samtidig som deg. Andre ord som brukes om dette er strømming, live, webinar og synkron undervisning. 

NTNU har to godkjente verktøy for dette:

Video i undervisning

Video kan brukes i undervisningen på mange ulike måter. Studentene får ofte mer utbytte av flere kortere videoer enn et lengre opptak av en hel forelesning. Mindre videoer er lettere å bygge inn i et helhetlig undervisningsopplegg og kan brukes mer fleksibelt etterpå.

Anbefalte verktøy for opptak, redigering, opplasting og deling av video.

Studentaktiv læring

Aktiviteter som ikke er ren forelesning fra deg til studentene, men som iverksetter en eller annen aktivitet fra deltakerne. F.eks. gruppearbeid, samarbeid og diskusjoner. Studentaktiv læring egner seg i både synkrone og asynkrone læringssituasjoner.

Anbefalt:

Alternativ:


Anbefalt - offisielle NTNU-verktøy med support
Alternativ - gode verktøy, men uten NTNU-support

Veiledning og underveisvurdering

Personvern i nettbasert undervisning

Flere av verktøyene NTNU tilbyr for nettbasert undervisning gir også mulighet for å gjøre opptak.

 

Nettbasert undervisning med opptak

Skal du gjøre opptak av undervisningen forplikter du deg til å følge krav og regler knyttet til behandling av personopplysninger. 

Jeg skal gjøre opptak av undervisningen

 

Nettbasert undervisning uten opptak

Skal du ikke gjøre opptak av undervisningen, trenger du normalt ikke forholde deg til behandling av personopplysninger og GDPR. 

Behandling av personopplysninger i andre formål enn undervisning.

Undervisning fra egen arbeidsplass eller hjemmekontor

NTNU tilbyr flere verktøy som gjør det mulig å undervise digitalt fra egen arbeidsplass, kontor eller hjemmekontor.

5 steg til nettbasert undervisning