Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Skrive og levere masteroppgave

For studenter

Hva er en masteroppgave?

Illustrasjon av prosessbeskrivelse. Veiskilt med info om avtale, skrive, ferdigstille og levere.

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som studentene gjennomfører under veiledning av vitenskapelig ansatte som avslutning på en mastergrad.

Fra oppstart til innlevering

  1. Avtale - Avtaler, som f.eks. en masteravtale, inngås før du begynner å skrive. Se «Informasjon for ditt studieområde» lengre ned på siden.
  2. Skrive - Se «Hjelp til oppgaveskriving» lengre ned på siden.
  3. Ferdigstille - Før oppgaven leveres skal bl.a. generering av omslag og tittelside gjennomføres, og eventuell trykking av oppgaven kan deretter bestilles.
    Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven her.
  4. Levere -  Til slutt skal det endelige produktet leveres. Se «Informasjon for ditt studieområde» på denne siden. Dersom du skal levere gjennom eksamenssystemet Inspera Assessment, se «Digital hjemmeeksamen – for studenter» for veiledning
    Se også informasjon om arkivering og publisering.

Informasjon for ditt studieområde

Arkitektur og design

Humanistiske fag

Oppstart

Levere masteroppgaven

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Sivilingeniør/teknologi

Oppstart

Levere masteroppgaven

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Medisin og helsefag

Realfag og informatikk

Samfunns- og utdanningsvitenskapelige fag

Oppstart

Levere masteroppgaven

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Økonomi

Retningslinjer for oppgaveskriving

Retningslinjer for oppgaveskriving ved Handelshøyskolen. Gjelder for Master i ledelse av teknologi, Master i økonomi og administrasjon, og Master of Public Administration.

Retningslinjer oppgaveskriving ved Institutt for samfunnsøkonomi. Gjelder for 2-årig master i samfunnsøkonomi, 2-årig master i finansiell økonomi, og 5-årig master i samfunnsøkonomi.

Trykking, omslag og logo

  • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT): Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU
  • Andre institutt ved fakultet for økonomi (ØK): Studentene bruker følgende malverk:

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Hjelp til oppgaveskriving

Oppgaven skrives under veiledning av veileder, som er en viktig støttespiller i dette arbeidet. Veiledningsressursen du har tilgjengelig vil framgå av masteravtalen.

Skrive oppgave i samarbeid med bedrift/ekstern virksomhet?

Sensur og karakter

Dersom masteroppgaven vurderes til Ikke bestått eller F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én gang til.

Publisering og båndlegging

Plagiering og juks

Økonomisk støtte og feltarbeid

Det fins ulike støtteordninger for deg som skal skrive oppgave, og deg som skal gjøre feltarbeid (HMS, feltkort, forsikring, visum etc.).