Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Skrive masteroppgave

For studenter

1.Oppstart

Skrive oppgave for bedrift?

Spesielt for

Sivilingeniører:

Realfag:

Fakultet for medisin og helsevitenskap: Skjema og retningslinjer for masteroppgave

Det humanistiske fakultet: Masteravtale

Fakultet for lærer- og tolkeutdanning: Krav til fagtekster ved FLT

2.Skrive masteroppgaven

Kildebruk, referanse og sitering:

3.Levere masteroppgaven

Alle masteroppgaver som leveres ved NTNU blir arkivert og publisert elektronisk i NTNU Open

Sjekk at du har

  • kontroll på innleveringsdatoen
  • svart på problemstillingen
  • fullført alle argumenter og tankerekker
  • definert faglige begrep og redegjort for hva du legger i de ulike begrepene
  • rettet opp alle skrivefeil (sjekk rettskrivingen din på korrekturavdelingen.no)
  • inkludert alle kildene du har brukt
  • skrevet en korrekt referanseliste
  • avklart rettigheter til bilder, film og lyd hvis du bruker dette i oppgaven. 

Trykking - omslag - logo

Studenter ved IE-, IV- og NV-fakultetet og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved ØK leverer oppgaver digitalt i DAIM der oppgaven leveres automatisk til trykking.

Masterstudenter ved HF-, SU- og de ved NV-fakultetet som ikke er sivilingeniørstudenter, bruker følgende malverk:

4.Sensur og karakter

Dersom masteroppgaven vurderes til Ikke bestått eller F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én ytterligere gang.

Hjelp til oppgaveskriving

Tidligere masteroppgaver

Søk etter masteroppgaver i NTNU Open. Hak av for «Studentoppgaver» og søk etter f.eks. studieprogrammet, fagområdet, temaet eller instituttet ditt.

Forskningsetikk

Forsinket med masteroppgaven?

Juks og plagiering