Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Skrive og levere masteroppgave

For studenter

Hva er en masteroppgave?

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som studentene gjennomfører under veiledning av vitenskapelig ansatte som avslutning på en mastergrad.

Informasjon for ditt studieområde

Her finner du blant annet informasjon om rutiner for masteravtale og innlevering av masteroppgaven. 

Arkitektur og design

Humanistiske fag

Oppstart

Levere masteroppgaven

Trykking, omslag og logo

Bruk følgende malverk:

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Sivilingeniør/teknologi

Oppstart

Levere masteroppgaven

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Medisin og helsefag

Oppstart

Levere masteroppgaven

Trykking, omslag og logo

Bruk følgende malverk:

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Realfag og informatikk

Samfunns- og utdanningsvitenskapelige fag

Levere masteroppgaven

Trykking, omslag og logo

Bruk følgende malverk:

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Økonomi

Retningslinjer for oppgaveskriving

Retningslinjer for oppgaveskriving ved Handelshøyskolen. Gjelder for Master i ledelse av teknologi, Master i økonomi og administrasjon, og Master of Public Administration.

Retningslinjer oppgaveskriving ved Institutt for samfunnsøkonomi. Gjelder for 2-årig master i samfunnsøkonomi, 2-årig master i finansiell økonomi, og 5-årig master i samfunnsøkonomi.

Trykking, omslag og logo

  • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT): Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU
  • Andre institutt ved fakultet for økonomi (ØK): Studentene bruker følgende malverk:

Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon.

Skrive oppgave i samarbeid med bedrift/ekstern virksomhet?

Sensur og karakter

Dersom masteroppgaven vurderes til Ikke bestått eller F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én gang til.

Publisering og båndlegging

Plagiering og juks

Økonomisk støtte og feltarbeid

Det fins ulike støtteordninger for deg som skal skrive oppgave, og deg som skal gjøre feltarbeid (HMS, feltkort, forsikring, visum etc.).