Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Lønn

Lønn, skatt og overtid - For medarbeidere

Tidspunkt for utbetaling

Lønn utbetales den 12. hver måned.

Er dette en helge- eller helligdag, utbetales lønnen siste virkedag før denne datoen. Har lønnen uteblitt? Kontakt din personalansvarlig.

Overtid

Forhandling og tabeller

Skatt