Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Lesesaler og datasaler

For studenter

Se lese- og datasaler i kart

Lenkene under viser lesesaler og datasaler i kartløsningen.

Regler

Regler for bruk av lesesaler ved NTNU.

Bibliotekenes leseplasser

Alle studenter kan fritt benytte bibliotekenes leseplasser

Eksamensperioden

Rett før eksamensperioden blir det kunngjort en rekke ekstra leseplasser til bruk i eksamensperioden

Masterstudenter

Som masterstudent har vi i utgangspunktet god dekning for våre masterstudenter, men vi kan ikke tildele plasser til alle nå som vi har redusert kapasitet på grunn av korona.

Masterstudenter ved Det humanistiske fakultet (HF) eller Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) kan søke om leseplass.

Programvare

Programvare på datasaler driftet av Orakeltjenesten.