Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Lesesaler og datasaler

For studenter

Se lese- og datasaler i kart

Se lenker under "Temakart" for å se lesesaler og datasaler i kartløsningen MazeMap (oversikt oppdateres).

Masterstudenter

Som masterstudent blir du tildelt leseplass av fakultetet ditt.

Er du masterstudent ved HF eller SU? Søk om leseplass ved HF og SU.

Leseplasser på bibliotekene

Du kan fritt benytte bibliotekenes leseplasser.

Regler for bruk av lesesaler

Regler for bruk av lesesaler ved NTNU.

Ekstra leseplasser i eksamensperioden

Rett før eksamensperioden blir det kunngjort en rekke ekstra leseplasser til bruk i eksamensperioden.

Programvare på datasaler

Programvare på datasaler driftet av Orakeltjenesten.