Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Lesesaler og datasaler

For studenter

Se lese- og datasaler i kart

Lenkene under viser lesesaler og datasaler i kartløsningen.

Regler

Regler for bruk av lesesaler ved NTNU.

Bibliotekenes leseplasser

Alle studenter kan fritt benytte bibliotekenes leseplasser

Eksamensperioden

Rett før eksamensperioden blir det kunngjort en rekke ekstra leseplasser til bruk i eksamensperioden

Masterstudenter

Som masterstudent blir du tildelt leseplass av fakultetet ditt.

Masterstudenter ved Det humanistiske fakultet (HF) eller Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) kan søke om leseplass.

Programvare

Programvare på datasaler driftet av Orakeltjenesten.